[SlovLit] Evropska duhovna izročila -- Re: Alma -- Komuniciranje z invalidi -- Re: Soda in liha števila

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 28 08:08:26 CET 2017


Od: Dejan Kos <dejan.kos na um.si>
Datum: 28. november 2017 00:55
Zadeva: Konferenca SDPK

Spoštovani članice in člani SDPK, [...] pošiljam program in zbornik
povzetkov mednarodne konference Literatura in evropska duhovna
izročila (http://sdpk.si/datoteke/Programe_Literature%20and%20the%20European%20Spiritual%20Traditions-2017.pdf),
ki bo 30. novembra in 1. decembra na Filozofski fakulteti v Ljubljani
(slovenska različica zbornika je v izdelavi). Dogodek organizira dr.
Alen Širca. Prijazno vabljeni!

Lep pozdrav,
Dejan Kos

===

Od: Silvija Borovnik <silvija.borovnik na um.si>
Datum: 28. november 2017 06:47
Zadeva: Za Slovlit (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006145.html)

Spoštovani! Simpozij o Almi Karlin je bil izjemno dobro obiskan in
zelo zanimiv. Z rabo samo njenega imena – »Alma« - , ko gre za
omenjanje njenega dela in osebnosti, pa se tudi sama ne strinjam,
vendar na oblikovanje besedila, ki je bilo podlaga za vabilo na
simpozij, nisem imela vpliva. Vabljena sem bila le kot nastopajoča in
tako v naslovu kot tudi v besedilu mojega referata je njeno polno ime.

Lep pozdrav,
Silvija Borovnik

===

From: Ada Cajnko <Ada.Cajnko na zalozba.org>
To: Beletrina <info na zalozba.org>
Date: Mon, 27 Nov 2017 12:03:06 +0000
Subject: Brez zadreg pri komuniciranju z invalidi

Beletrina ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. 12. 2017, predstavlja
brošuro Premagovanje ovir v komunikaciji in kratek osveščevalni film o
življenju invalidov  [...]
(http://www.skrito.si/files/premagovanje_ovir_v_komunikaciji.pdf) in
[...]  film o življenju invalidov (https://youtu.be/1HSVMpA_ep0). Oba
produkta sta nastala v okviru projekta Omogočanje multimodalne
mobilnosti oseb z oviranostjo, nosilec katerega je Ministrstva za
infrastrukturo.

===

Od: Klemen Lah <klemnov na gmail.com>
Datum: 27. november 2017 17:58
Zadeva: Re: Soda in liha števila
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006145.html)

Hvala! Tudi sam sem seveda najprej iskal po etimološkem slovarju
(fran.si), a očitno prehitro obupal pri iskanju ustrezne iztočnice.
Lep pozdrav, KL


Dodatne informacije o seznamu SlovLit