[SlovLit] Prešeren po Prešernu -- Re: Prepovedani slovar

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Nov 24 13:03:28 CET 2017


Od: Agata Tomažič <agata.tomazic na zrc-sazu.si>
Datum: 24. november 2017 12:46
Zadeva: Prešeren po Prešernu: slavljenje »Pesnika« in drugih nacionalnih junakov

Spoštovane, spoštovani! Le nekaj dni pred ta veselim dnem kulture, ki
ga praznujemo na dan Prešernovega rojstva, vas vabimo na okroglo mizo
ob izidu knjige o Prešernovi kanonizaciji z naslovom Prešeren po
Prešernu: slavljenje »Pesnika« in drugih nacionalnih junakov, ki bo v
Atriju ZRC, Novi trg 2, v sredo, 29. novembra 2017, ob 18. uri.

Konec junija 2017 je pri založbi LUD Literatura izšla knjiga izr.
prof. dr. Marijana Dovića
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Marijan_Dovi%C4%87) Prešeren po
Prešernu: kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika. Ne
gre zgolj za še eno v množici prešernoslovskih monografij o znamenitem
pesniku, njegovem življenju in delu, temveč za prvo knjižno študijo
Prešernovega »posmrtnega življenja« v slovenskem kulturnem prostoru –
»bere« ne le literarne tekste, temveč tudi rituale in spominska
obeležja, bolj kot s samim pesnikom pa se ukvarja z njegovimi
interpreti, ustoličevalci in mitografi. Natančneje rečeno: zanimajo jo
mehanizmi kanonizacije, ki so Prešerna po smrti bleščeče preobrazili v
utelešenje narodove biti – nacionalnega pesnika in kulturnega
svetnika. Teoretske (in terminološke) inovacije, ki jih avtor poskuša
vpeljati in obraniti, seveda že same po sebi onemogočajo, da bi se
knjiga ukvarjala zgolj s Prešernom; toliko bolj primerjalni pristop
narekuje to, da so bile številne dosedanje obravnave zaprte v
nacionalni horizont in zato nagnjene k sklepanju o edinstvenosti,
»sindromskosti« slovenskega primera.

Zapleteni problemi čaščenja nacionalnih junakov, ki jih avtor
primerjalno obravnava v obsežnem sklepnem poglavju, so zanimivi in
aktualni z zelo različnih vidikov. O njih bo tekla beseda v sredo, 29.
novembra, ob 18. Uri v Atriju ZRC na Novem trgu 2. Na pogovornem
večeru z naslovom Prešeren po Prešernu: slavljenje »Pesnika« in drugih
nacionalnih junakov se bosta avtorju knjige po krajši uvodni diskusiji
o sami knjigi pridružila še kolega prof. dr. Marko Juvan,
komparativist in slovenist (med drugim tudi ugleden prešernoslovec),
ki se je intenzivno ukvarjal z vprašanjem »slovenskega kulturnega
sindroma« in »prešernovske strukture«, ter prof. dr. Božidar Jezernik,
priznani slovenski etnolog, ki je v zadnjem času preučeval različne
kategorije slovenskih »herojev« in njihovo čaščenje (še posebej v
obliki spomenikov). Pogovorni večer bo vodila dr. Iva Kosmos (Inštitut
za kulturne in spominske študije ZRC SAZU).

===

From: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
Date: 2017-11-24 7:19 GMT+01:00
Subject: [SDJT-L] Drugi del (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006139.html)

Prepovedani slovar (sodobnega slovenskega jezika):
https://www.cjvt.si/simonkrek/blog/24-november-2017/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit