[SlovLit] 150 let Dramatičnega društva v Ljubljani -- Portal SMeJse - Slovenščina kot manjšinski jezik

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Nov 13 19:34:21 CET 2017


From: "Slovenski gledališki inštitut" <mihael.cepeljnik na slogi.si>
Date: Mon, 13 Nov 2017 11:06:37 +0100
Subject: Vabilo. Javno vodstvo po razstavi O poteh k »najlepši
iznajdbi človeškega duha« na Slovenskem: Mejniki v razvoju
Dramatičnega društva v Ljubljani (četrtek, 16. 11. ob 17. uri)

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) Vas vabi na JAVNO VODSTVO PO
RAZSTAVI ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani O
poteh k »najlepši iznajdbi človeškega duha« na Slovenskem
Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani v četrtek, 16.
novembra 2017 ob 17. uri (razstava, 2. nadstropje SLOGI, Mestni trg
17, Ljubljana).

Razstava, ki jo v Slovenskem gledališkem inštitutu pripravljamo ob
150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani, se
osredotoča na prvih petdeset let delovanja Društva, pri čemer skuša
osvetliti pomembne in odločilne mejnike na njegovi razvojni poti.
Dramatično društvo v Ljubljani (ustanovljeno l. 1867) je začetnik
slovenskega gledališča moderne dobe. V svojem razvoju od leta 1867 do
1920 prehodi petdesetletno pot skozi dobo institucionalizacije in
profesionalizacije slovenskega gledališča in jo sklene v letu 1920, ko
nastopi nova razvojna stopnja, doba evropeizacije (1920‒1945). Skozi
razstavo vas bo vodil avtor razstave dr. Štefan Vevar.

===

From: "Jaruška Majovski" <j.majovski na slori.org>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 13 Nov 2017 15:36:33 +0100
Subject: Portal SMeJse - Slovenščina kot manjšinski jezik

Spoštovani, Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Dijaški dom
Srečka Kosovela v Trstu sta pred kratkim javnosti predstavila spletni
portal SMeJse (Slovenščina kot manjšinski jezik –
http://www.smejse.it), zbirališče novih in že obstoječih orodij,
gradiv in informacij za razvoj jezikovnih veščin in spretnosti v
slovenskem jeziku. Namen portala je spodbujati izpostavljenost
različnim rabam živega slovenskega jezika (narečnim, knjižnim,
splošnim pogovornim, žargonskim, slengovskim …) na območju
italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, predvsem v Italiji.

V praksi namreč opažamo, da pridobljene pravice in urejen status nista
vedno porok za splošno kakovost znanja manjšinskih jezikov, slednje pa
ni nujno zadosten pogoj za razvoj jezikovnih veščin, ki bi govorcem
manjšinskih jezikov omogočale učinkovito, uspešno in suvereno rabo
manjšinskega jezika v potencialno vseh sporazumevalnih okoliščinah. V
okolju, kjer je slovenščina manjšinski jezik, govorci nimajo realnih
možnosti, da bi bili dnevno izpostavljeni manjšinskemu jeziku v vseh
kontekstih njegove rabe. Tako postanejo lokalni idiomi in jezikovne
mešanice edina zvrst manjšinskega jezika, ki jo govorci še suvereno
uporabljajo, kar nadalje vodi v opuščanje, marginalizacijo in
folklorizacijo manjšinskega jezika, pa tudi v izgubo percpecije o
jezikovnem kontinuumu.

Metodološko izhajamo iz predpostavke, da se jezikovne spretnosti in
veščine ne razvijajo izključno v didaktično strukturiranem okolju
(torej v šolah ali na tečajih), ampak predvsem spontano, z
izpostavljenostjo jeziku in raznolikosti njegovih rab. Zato je tam,
kjer je ta izpostavljenost omejena, sporna ali pomanjkljiva, nujno, da
se podkrepi z ustreznimi orodji, ki se sicer uporabljajo tudi v
didaktično strukturiranih okoljih, ki pa hkrati spodbujajo še spontano
usvajanje jezika in posledično razvijanje potrebnih sporazumevalnih
veščin in spretnosti. Portal je namenjen različnim ciljnim skupinam in
ponuja raznolike vsebine.

Vabimo vas, da obiščete portal, k njemu pa lahko tudi prispevate z
gradivom, vajami, učnimi enotami itd. (na dnu zavihka Predstavitev
boste našli uredniške usmeritve). Na portalu objavljamo: obstoječe in
izvirne učne enote in druga didaktična gradiva, namenjena razvijanju
jezikovnih veščin in sporazumevalnih zmožnosti različnih ciljnih
skupin na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja; krajše
poljudnostrokovne članke v obliki blogov, in sicer s področja
italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, didaktike manjšinskih
jezikov, jezikovnega načrtovanja, rabe jezika in razvijanja jezikovnih
veščin; napovedi, obvestila in novice o dogodkih, dejavnostih in
projektih, ki so posebej zanimivi za doseganje ciljev projekta.

Lep pozdrav,
Jaruška Majovski
SLORI


Dodatne informacije o seznamu SlovLit