[SlovLit] Krpan na knjižnem sejmu -- Vladimir Bartol, Klement Jug -- Poziv za zbirko Studia litteraria

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Nov 13 13:25:47 CET 2017


Od: BLAZIC, Milena Mileva <milena.blazic na guest.arnes.si>
Datum: 11. november 2017 18:52
Zadeva: Fwd: 33. Slovenski knjižni sejem, vabilo na odprtje

Vljudno vabljeni na 33. Slovenski knjižni sejem  (22.-26. 11. 2017),
otvoritev v torek, 21. novembra 2017 ob 18.00 uri.

Posebej vabljeni:
- Debatna kavarna, v sredo, 22. 11. 2017, 11.00-12.00: Sreča je v
knjigah: 100 let slovenske slikanice
- Opera Martin Krpan, v sredo, 22. 11. 2017, 17.00-18.00 (Kosovelova dvorana)
- Animirani film, Martin Krpan, v soboto, 25. 11. 2017, 11.00-11.45
(Kosovelova dvorana)

Knjižni sejem http://www.knjiznisejem.si/ in program
http://www.knjiznisejem.si/index.php/domov/za-obiskovalce/program

Lep pozdrav
Milena Mileva Blažić

===

Od: Slovanska knjižnica <slovanska na mklj.si>
Datum: 13. november 2017 09:02
Zadeva: e-vabilo: Vladimir Bartol, Klement Jug

Spoštovani, vljudno vabljeni na predavanje dr. Toma Virka, ki bo v
torek, 14. novembra, ob 19.00 v kletni dvorani Slovanske knjižnice na
Einspielerjevi 1. Več o dogodku si lahko preberete na
http://www.mklj.si/prireditve/item/14785-svetovni-dan-filozofije#.WgQ_YtLiaig

===

Od: jhabjan <jhabjan na zrc-sazu.si>
Datum: 13. november 2017 11:07
Zadeva: Poziv za oddajo knjižnih predlogov za zbirko Studia litteraria
pri Založbi ZRC

Uredniški odbor knjižne zbirke Studia litteraria zbira predloge za
avtorske monografije s področja literarne teorije, primerjalne
književnosti in zgodovine novejše slovenske književnosti. Zbirka
izdaja knjige, ki poznavalsko in inovativno segajo v razna območja
literarne vede: od temeljnih opredelitev literature in njenih razmerij
z drugimi družbeno-kulturnimi in umetnostnimi področji prek raziskav
posameznih literarnih zvrsti, oblik, smeri in obdobij do kritičnih
predstavitev novih tokov in problemov literarne vede ter njihovih
aplikacij na konkretne literarne pojave.

Avtorji/-ce morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa letni Javni
razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij (ARRS), med
njimi tudi »znanstveno odličnost raziskovalca (avtorja)«. Iz odobrenih
sredstev ARRS uredniški odbor zbirke krije stroške oblikovanja in
tiska knjig. Avtorskih honorarjev uredništvo ne more zagotoviti (tudi
njegovo uredniško delo ni honorirano). Doktorske disertacije odbor
upošteva samo, če so za objavo predelane, tako da ustrezajo merilom
ARRS za znanstveno monografijo (predvsem ne smejo imeti t. i. šolskega
balasta). V zbirki izidejo največ tri knjige letno.

V prid optimalnemu ocenjevanju knjižnih predlogov naj bo vsak predlog
strukturiran takole:

1. Spremni dopis, ki naj obsega predlagateljev/-ičin kratek
življenjepis in seznam najpomembnejših preteklih publikacij, okvirni
rok za oddajo končnega rokopisa in izvir rokopisa (raziskovalni
projekt, disertacija ipd.) – vse skupaj okrog 3 strani (Times New
Roman, 12 pik, razmik 1.5)
2. Predviden naslov knjige, vsebinsko kazalo, obseg končnega rokopisa
(število znakov s presledki), število slik (grafov, zemljevidov,
fotografij ipd.) – okrog 2 strani.
3. Sinopsis knjige (iz katerega je razvidno, s čim knjiga prispeva k
aktualnemu stanju raziskav na svojem področju) in kratek opis
posameznih poglavij (pri zbornikih tudi imena avtorjev/-ic posameznih
poglavij) – okrog 3 strani.
4. Značilno poglavje trenutnega rokopisa – okrog 15 strani.

Tako strukturirane predloge uredniški odbor zbirke Studia litteraria
sprejema na službeni e-naslov kateregakoli od članov (Marijan Dović,
Jernej Habjan in Marko Juvan). Člani predloge zbirajo skozi vse leto
in se zavezujejo, da bodo skupno odločitev o vsakem predlogu
predlagatelju-/ici sporočili v roku treh mesecev po prejemu predloga.
Pri tem si pridržujejo pravico, da tematsko ali formalno neustrezne
predloge zavrnejo brez obsežnih recenzij.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit