[SlovLit] Simpozij 500 let reformacije -- Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 7 13:57:54 CET 2017


From: Marko Jesensek <marko na jesensek.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 7 Nov 2017 13:07:19 +0100
Subject: Simpozij 500 let reformacije

Spoštovani, vljudno vabljeni na mednarodni znanstveni simpozij 500 let
reformacije, ki ga organizira Univerza v Mariboru v sodelovanju z
Evangeličansko Cerkvijo augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji.
Simpozij bo potekal v četrtek, 9. novembra,  in petek, 10. novembra
2017 na Rektoratu Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15 (otvoritev
simpozija bo v četrtek, 9. 11. 2017, ob 9.30 uri v Veliki dvorani
Univerze v Mariboru).

Na letošnjem največjem slovenskem simpoziju o reformaciji nastopa 50
jezikoslovcev, literarnih zgodovinarjev, filozofov in  teologov iz
Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Poljske, Hrvaške in
Srbije, ki predstavljajo Lutrovo teologijo, reformacijo v Šleziji in
Poljski, na Češkem, v Hrvaški, Madžarski, Avstriji, Srbiji,
Skandinaviji, Grčiji, Sloveniji (Kranjska, Koroška, Prekmurje in
Trst), Lutra in Trubarja; spregovorili bodo o  prevajanju Svetega
pisma, o jeziku kot stranskem produktu protestantizma in o oblikovanju
slovenske knjižne norme (med narečjem in knjižno normo). Gre za
premislek od (kritične samorefleksije)  protestantizma do
petindevetdesetih tez v sleherni čas.

Mariborski simpozij o jezikovni, kulturni in verski raznolikosti ob
petstoletnici reformacije ponuja pogled na to, kar je potrebno videti.
Program simpozija in zbornik povzetkov:
https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Strani/500-let-protestantizma.aspx

Prijazno vabljeni v Maribor,
prof. dr. Marko Jesenšek

===

Od: Aleš Vaupotič <ales.vaupotic na ung.si>
Datum: 07. november 2017 13:36
Zadeva: Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga

Spoštovani kolegi! Pri založbi Univerze v Novi Gorici je izšla
znanstvena monografija Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga Katje
Mihurko Poniž, profesorice na Fakulteti na humanistiko.

Monografija prinaša nova spoznanja s področja literarne recepcije, pri
čemer pozornost usmerja v povezave med avtoricami iz književnosti
malih narodov. Sestavljajo jo štiri poglavja in daljši uvod. V njem je
predstavljena metodologija, ki jo je avtorica uporabila pri pisanju.
Tematizirani so problemi pisanja literarne zgodovine ženskega
avtorstva in nakazane možnosti, s katerimi lahko te probleme vsaj
delno razrešimo. V prvem poglavju je raziskana recepcija skandinavskih
avtoric v slovenskem kulturnem sistemu s posebnim ozirom na recepcijo
Sigrid Undset, ki razkriva nenavadne oblike recepcije te avtorice v
slovenskem prostoru. Drugo poglavje je poglobljena študija knjige Das
Buch der Frauen Laure Marholm, ki je imela konec 19. stoletja velik
odmev v zahodni in osrednji Evropi. Avtorica je knjigo analizirala s
pristopi novega historizma in poiskala odgovor na vprašanje, zakaj je
pisateljica Zofka Kveder, ki je veljala za napredno feministično
pisateljico, izbrala za moto svoje prve knjige stavke iz navedenega
dela Laure Marholm. Zofki Kveder je posvečeno tudi tretje poglavje, ki
raziskuje strategije v pripovedi biografskega diskurza, predvsem mesta
v njeni biografiji, ki so v zapisih drugih avtorjev in avtoric
zamolčana ali poveličana. To poglavje pokaže, kako feministični
diskurz izgrajuje zgodbo o vzornici, celo feministični ikoni. Posebno
obliko recepcije razkriva tudi zadnja študija, ki analizira rubriko
Obrazi in duše v reviji Ženski svet (1923–1941). Tudi v tem poglavju
so v avtoričinem fokusu literarne ustvarjalke in strategije, s
katerimi avtorice teh zapisov ustvarjajo zgodbo o ženski literarni
tradiciji.

Nova knjiga Katje Mihurko Poniž se vključuje v njeno večletno
literarnozgodovinsko raziskovanje, za širše literarnovedne kroge je
posebej zanimiv njen prispevek k izgradnji podatkovne zbirke recepcij
literarnih avtoric in virtualnega raziskovalnega okolja NEWW Women
Writers: dosegljivo na naslovu
http://resources.huygens.knaw.nl/womenwriters

Celotna knjiga Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga je dosegljiva na
spletišču http://www.ung.si/sl/zalozba pod pogoji licence CC BY-NC
4.0.

Lep pozdrav,
Aleš Vaupotič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit