[SlovLit] Arsovo domače branje za dijake -- Urbanistični terminološki slovar -- Re: Kako štejemo leta?

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Okt 16 19:35:40 CEST 2017


From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 16 Oct 2017 10:30:30 +0000
Subject: Arsovo domače branje za dijake

Oh, literatura – o, literatura. Literarni večer, torek, 17. oktobra,
21.00-21.40; 3. program, program Ars. Kajetan Gantar: Sofoklejeva
dramatika.

Sklop literarnih večerov Oh literatura – O, literatura!, s katerim
spremljamo srednješolski program književnosti, nadaljujemo z oddajo o
Sofoklejevi dramatiki. Poiskali smo jo v bogatem radijskem arhivu –
leta 1982 jo je namreč pripravil klasični filolog in prevajalec
akademik Kajetan Gantar. Velikega grškega tragika je predstavil z
odlomki izAntigone, Elektre in Kralja Ojdipa in prek njih prikazal
človekov značaj in večna etična vprašanja, danes nič manj pomembna kot
pred skoraj 2500 leti. Literarni večer bo na voljo za poslušanje na
povezavi:http://ars.rtvslo.si/2017/10/literarni-vecer-67/

===

Od: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
Datum: 16. oktober 2017 11:36
Zadeva: Priznanje Maks Fabiani Urbanističnemu terminološkemu slovarju

Strokovna žirija v sestavi dr. Mojca Šašek Divjak, mag. Peter Bassin,
mag. Jelka Hudoklin in predsednik dr. Andrej Pogačnik je priznanje
Maks Fabiani za obdobje od 2015 do 2017 dodelila Urbanističnemu
terminološkemu slovarju, ki je nastal v sodelovanju med Inštitutom za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Urbanističnim inštitutom
Republike Slovenije. Slovar, ki je v tiskani obliki izšel leta 2015
pri Založbi ZRC, je seveda prosto dostopen na portalu Fran. Podelitev
nagrade bo 18. novembra v Štanjelu. Čestitamo sodelavcem Terminološke
sekcije, še posebej soavtorici slovarja dr. Marjeti Humar!

Marko Snoj

===

Od:  <vlado na zrc-sazu.si>
Datum: 16. oktober 2017 15:51
Zadeva: Re: Kako štejemo leta?
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006087.html in prej)

Pisanje treh in dveh pik v okrajšavah pr. n. št. ter po n. š.
(Slovenski pravopis, str. 1162 in 1287) je res nerodno v primerjavi z
angleško eleganco BC ter AD, ki sloni na preprostem zaporedju prvih
štirih črk latinske abecede, namreč ABCD. In tudi pikolovska
gostobesednost navedenih okrajšav bi se z dobro voljo lahko ponašila
kot do Kr. ter po Kr.

Vlado Nartnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit