[SlovLit] DH -- Hibridni žanri -- Avtorstvo diplom

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Sep 22 15:20:22 CEST 2017


http://lib3.sfu-kras.ru/…/LIB2/ELIB/b71/free/i-531505996.pdf --
Melissa Terras idr.: Цифровые гуманитарные науки. Хрестоматия.
Prostodostopni prevod knjige Defining Digital Humanities [Definiranje
digitalne humanistike].

===

Od: Agata Tomažič <agata.tomazic na zrc-sazu.si>
Datum: 22. september 2017 12:11
Zadeva: Križanci v Azilu

Spoštovane, spoštovani! V torek, 26. septembra, vas ob 19. uri vabimo
v knjigarno Azil na Novem trgu 2, kjer se bodo o pravkar izdani knjigi
Hibridni žanri. Študije o križancih izkustva, mišljenja in literature
(Literatura, 2017) pogovarjali njen avtor, prof. dr. Marko Juvan
(predstojnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC
SAZU), dr. Tomaž Grušovnik (Univerza na Primorskem), filozof in pisec
hibridnih žanrov, in dr. Iva Kosmos, raziskovalka Inštituta za
kulturne in spominske študije ZRC SAZU ter povezovalka pogovora.

»Hibridnost, koncept, ki ga je Bahtin iz naravoslovja in jezikoslovja
prenesel v literarno poetiko in teorijo kulture«, ni produktiven le v
teoriji žanrov, o čemer teče beseda v knjigi Hibridni žanri, izboru
Juvanovih razprav, objavljenih med letoma 2001 in 2014. Hibridnost se
je »kot pojem liberalnih univerzitetnikov« uveljavila tudi v
postkolonialnih in kulturnih študijah, ki posegajo na področje
politike identitet. Avtor se v svoji knjigi osredinja predvsem na
»nekatere zvrsti novoveškega evropskega pisanja, v katerih se
konstitutivno prežemajo literatura, mišljenje in izkustvo«, in se
sprehodi tudi do sodobnih primerov. Pri tem se, upoštevaje Bahtinovo
pojmovanje, dotika tudi »družbeno-ideoloških in političnih zaledij
hibridnosti«.

Več o knjigi si lahko preberete tu:
http://www.ludliteratura.si/knjiga/hibridni-zanri-studije-o-krizancih-izkustva-misljenja-in-literature/

Agata Tomažič

===

Avtorstvo diplom. Študent mora diplomsko nalogo opremiti s stavkom
"Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo". Delo,
ki bi nastalo v soavtorstvu z mentorjem, ne bi moglo dobiti statusa
diplomskega dela. Mentorji, ki se imajo za soavtorje diplom svojih
študentov, so zato v zmoti. Mentorji nad deli svojih študentov nimajo
avtorskih pravic, tako kot jih nimajo niti uredniki, lektorji,
informatorji, intervjuvanci, anketiranci, družinski člani, ki so
kandidata podpirali, in drugi pomočniki pri diplomi. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit