[SlovLit] Smrt v Desničevem opusu -- Pleteršnikov simpozij o slovenski jezikovni politiki

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Sep 9 08:15:49 CEST 2017


http://www.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2017/08/Desnicini-susreti-2017-Programska-knjizica.pdf
-- Desničini susreti 2017 [Desničeva srečanja 2017]: Smrt u opusu
Vladana Desnice i europskoj kulturi – poetički, povijesni i filozofski
aspekti povodom 50. obljetnice smrti Vladana Desnice, Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3; Hrvatsko društvo
pisaca, Basaričekova 24. Zagreb 15.--17. septembra 2017. Med referenti
so tudi Marija Mitrović, Zvonko Kovač, Ivan Majić, Eva Bogataj Premk.

===

Od: mdusic6 <martin.dusic na siol.net>
Datum: 08. september 2017 21:53
Zadeva: PLETERŠNIKOV SIMPOZIJ 2017

13. septembra 2017 bo na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah potekal
tradicionalni znanstveni simpozij Dnevi Maksa  Pleteršnika – Slovenska
jezikovna politika. -- Martin Dušič, Pleteršnikova domačija Pišece

9.00–9.45 Otvoritev simpozija, pozdravni govori in kulturni program
(OŠ Pišece, Gimnazija Brežice)
10.00–11.30
Nataša Gliha Komac, Jani Kozina: Kam seže slovenska jezikovna politika
Marko Snoj: Pogled na slovensko jezikovno krajino
Polonca Kovač: Raba jezika v upravnih postopkih – med pravno teorijo,
predpisi in prakso
Andreja Žele: Slovenščina v visokem šolstvu: sploh sme biti vprašanje
ubesediti in opredeliti po slovensko?
11.45–13.00
Živa Jakšić Ivačič, Barbara Kadunc, Špela Mlakar in Špela Schmid:
Dostopnost Ustave Republike Slovenije za ljudi z motnjami v duševnem
razvoju – dileme in izzivi
Matic Pavlič: Uresničevanje dvojezičnega izobraževanja otrok z okvaro
sluha v slovenskem šolskem sistemu
Marijanca Ajša Vižintin: Tečaji slovenščine za otroke in starše
priseljence: med zakonodajo in realnostjo
Saška Štumberger: Spletna slovenščina pri Slovencih v Nemčiji: analiza
objav na Facebooku
13.00–14.00 Kosilo
14.00–14.30 Pleteršnikovi ljudski pevci
14.30–16.00
Janja Hojnik: Slovenski jezik v Evropski uniji: med pravno zavarovano
vrednoto in oviro za enotno delovanje trga
Nina Ledinek: Opremljenost jezikovne skupnosti v Republiki Sloveniji z
jezikovnimi iri in jezikovnimi tehnologijami kot jezikovnopolitično
vprašanje: potrebe in pričakovanja jezikovnih uporabnikov
Vera Smole: Raziskanost narečne slovenščine: obstoječe in potrebno
Helena Dobrovoljc: Normativni opis in jezikovna standardizacija v
aktualnem jezikovnopolitičnem okviru
16.15–17.00
Tanja Mirtič: Pravorečna problematika s splošnoslovaropisnega vidika
Tina Lengar Verovnik: Jezikovna uredniška politika na radiu
Nina Žavbi Milojević: Jezik (govor) v slovenskih gledališčih in
jezikovna politika
Marko Jesenšek: Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v
slovenskem visokem šolstvu

Letošnji Pleteršnikov simpozij Jezikovna politika Republike Slovenije
v Pišecah je tudi osrednje znanstvenoraziskovalno srečanje v okviru
Ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika Republike
Slovenije in njeni uporabniki, katerega vodilni partner je ZRC SAZU,
sodelujejo Akademija za radio, gledališče, film in televizijo,
Filozofska fakulteta in Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani,
Filozofska in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za
narodnostna vprašanja, Pedagoški inštitut, Alpineon, Amebis, Zveza
gluhih in naglušnih Slovenije ter Zveza Sožitje in Univerza v Novi
Gorici, financirata pa ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit