[SlovLit] Razpis v Novi Gorici -- Re: Diplome -- Gora : gora

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jul 20 14:10:47 CEST 2017


From: Lanko Marusic <franc.marusic na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 18 Jul 2017 15:28:47 +0200
Subject: Prosto delovno mesto

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega
sodelavca na področju eksperimentalnega ali teoretičnega jezikoslovja
oz. kognitivnih znanosti. Prijave bomo začeli ocenjevati 21. avgusta
2017; kasnejše prijave bomo sprejemali do zapolnitve mesta, a največ
do 20. septembra 2017.

Od kandidatov pričakujemo:
- kompetence v teoretično osnovanem eksperimentalnem jezikoslovju/
(dvojezičnem) usvajanju jezika/ kognitivnih znanostih ali v
teoretičnem jezikoslovju
- tekoče znanje angleščine
- tekoče znanje slovenščine
- tekoče znanje italijanščine predstavlja prednost, ne pa tudi pogoja

Izbrani kandidat bo opravljal eksperimentalno in teoretično
jezikoslovno delo na naslednjih področjih: (dvojezično) usvajanje
jezika in formalna semantika/pragmatika ali skladnja ali fonologija.
Predvidoma zaposlitev spremlja tudi zmerna pedagoška zadolžitev
(odvisno od potreb univerze). Deloval bo v okviru Centra za kognitivne
znanosti jezika (ung.si/ckzj/). Lokacija zaposlitve je Nova Gorica.

Začetek zaposlitve: 1. 10. 2017. Zaposlitev je za določen čas enega
leta in za polni delovni čas. Kandidati naj predložijo naslednje
dokumente v elektronski različici na naslov tea.stibilj.nemec na ung.si
- spremni dopis
- življenjepis z bibliografijo (CV)
- kratka predstavitev raziskovalnih interesov (research statement)
- kopijo ene kandidatove reprezentativne objave
- dve priporočilni pismi (poslani neposredno s strani poročevalcev)

Za dodatne informacije lahko pišete na naslov rok.zaucer na ung.si
Vse gradivo naj kandidati pošljejo na naslov tea.stibilj.nemec na ung.si
z oznako »zaposlitev-CKZJ-postdok« v polju »zadeva«. Spletna objava
oglasa: http://www.ung.si/sl/novice/1830/podoktorski-sodelavec-na-podrocju-eksperimentalnega-ali-teoreticnega-jezikoslovja-oz-kognitivnih-znanosti/

===

Od: Zoran Božič <zoran.bozic na guest.arnes.si>
Datum: 18. julij 2017 23:59
Zadeva: Diplome na spletu
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/006025.html)

Dragi Miran, čestitke za dobro izpeljano zadevo. Kdaj pa bodo
zagledale luč spleta jezikoslovne in komparativistične diplome? LP
Zoran

---

Dragi Zoran, preuranil sem se z informacijo, da je večina diplom že
postavljena, ker manjka na seznamu še okrog 200 bolonjskih diplom prve
stopnje, dobrih 30 diplom s področja dialektologije (baje zaradi težav
s fontom) in nekaj starih magisterijev in doktoratov. Na strežnik jih
postavimo čez počitnice. Med postavljenimi so tudi slovenistične
jezikoslovne diplome. Pridružujem se tvoji pobudi, da v repozitorij
dajo svoje diplome tudi na primerjalni književnosti, slavistiki in na
drugih oddelkih. Zaradi odsotnosti naših diplom v repozitoriju UL se
zdi, kot da na FF za razliko od drugih fakultet ne proizvajamo
nobenega znanja.

Nuje po javni dostopnosti zaključnih del na univerzitetnih študijih še
nismo prav uzavestili. Zadnjič me je študentka prosila za umik svoje
diplome s spleta, čeprav je ob oddaji podpisala, da soglaša s spletno
objavo. Na vprašanje po razlogih je odgovorila, da imajo avtorji pač
pravico razpolagati s svojimi deli. Poučil sem jo, da za umik lahko
prosi, sklicujoč se na Zakon o varstvu osebnih podatkov, ali po sklepu
fakultetne komisije za etična vprašanja, sicer pa so zaključni izdelki
na fakultetah, kjer je študij financiran z javnim denarjem, last
inštitucije. EU zahteva odprt dostop do rezultatov znanstvenih
raziskav, ki jih financira, in po priporočilu evropske komisije
(Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth
-- http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF)
postavljajo diplome, magisterije in doktorate v prostodostopne
repozitorije tudi slovenske fakultete. Minister za javno upravo je
jasno povedal, da bo država financirala samo projekte, ki bodo jamčili
takojšnjo javno, to je spletno dostopnost rezultatov in podatkovnih
baz. Kako lahko sploh kdo pomisli, da bi javnost, ki je financirala
njegov petletni študij, prikrajšal za vpogled v svoj končni izdelek,
oviral njegovo nadaljnjo uporabo in pretok znanja! Med 500 diplomami
na slovenistiki je samo deset takih, kjer avtorji izrecno niso
soglašali s spletno objavo; preverili bomo, v kolikšni meri je bilo to
upravičeno. -- miran

===

http://siol.net/siol-plus/o-gorah-ki-so-gore-in-tistih-ki-to-pravzaprav-niso-445294?utm_medium=email&utm_source=newsletter_1815&utm_campaign=kaj-je-pri-poslancu-nsi-pocel-eden-vodilnih-v
-- Maja Kračun, O gorah, ki so gore, in tistih, ki to pravzaprav niso.
Siol.net 19. 7. 2017 (pravopis za počitnice).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit