[SlovLit] Slavistična revija 65/2 (2017) -- Paul Celan -- V Trstu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Jun 6 11:49:11 CEST 2017


Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 05. junij 2017 11:22
Zadeva: Slavistična revija 65/2 (2017)

Izšla je 2. številka SR za 2017, ki je že dostopna na spletu
(http://www.srl.si). Na začetku je 8 razprav 10 avtorjev s področja
jezikoslovja in literarne vede. Sledi drugi tematski blok Medialnost
in literatura II (ur. Urška Perenič), ki ga sestavlja 5 razprav in en
strokovni članek in povezuje tematski sklop Medialnost in literatura I
iz prve št. SR za 2017 ter tematski sklop o literaturi in medialnosti,
ki bo v teh dneh izšel v reviji Primerjalna književnost. Številko pa
zaključujeta dve oceni in poročilo. Vabljeni k branju!

Domen Krvina, Andreja Žele: O medmetih, zlasti o njihovih
razločevalnih lastnostih: Poudarjen slovarski vidik
Irena Orel: Rokopis Družba Kraljevih vrat v kontekstu zgodovine
oblikovanja slovenskega črkopisa
Marjeta Vrbinc, Alenka Vrbinc : Ustreznost na ravni sporočila: Vloga
ko- in konteksta v dvojezičnem slovarju (na gradivu
angleško-slovenskega slovarja)
Sanja Šubarić: Status skraćenica – u istorijskoj i savremenoj perspektivi
Damjan Huber: Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize
slovenskega medijskega govora (na primeru besednovrstne
predvidljivosti poudarkov)
Grigorij V. Tokarev: Kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede
Simon Malmenvall: Narativni teksti o Borisu in Glebu med posredovanjem
političnega zgleda in tolmačenjem zgodovine
Maja Sekulović: Poetika Pekićevog žanr-romana Besnilo

Medialnost in literatura II (ur. Urška Perenič)
Urška Perenič: Predgovor
Timothy Pogačar: Izseljenski tisk v Ameriki v digitalni dobi:
Slovensko-ameriški časopis Prosveta
Mateja Pezdirc Bartol: Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v
sodobni slovenski dramatiki in gledališču
Gabrijela Lučka Gruden: Radijska igra: Produkcijski dialog z lastnim
medijem in drugimi mediji
Igor Koršič: Železo in sanje: Medij in umetnost v filmu
Aleksander Bjelčevič: Verz, proza in poezija v ustnem mediju
Petra Jordan: Slovenski klasiki na družabnih omrežjih

Andreja Žele: Stana Ristić, Ivana Lazić in Nenad Ivanović (ur.):
Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa, Beograd:
Inštitut za srpski jezik, 2016
Tomaž Toporišič: Svežina dramskih praks in njihovih analiz (Mateja
Pezdirc Bartol: Navzkrižja svetov, Ljubljana: ZIFF, 2016)
Alenka Šivic-Dular: Zapisnik zasedanja razširjenega predsedstva MSK
(Bukarešta, 24.–25. september 2016)

===

http://www.ludliteratura.si/obvestilo/literatura-311/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- "V intervjuju, ki govori o počasnem obračanju čezoceanke, se je
Alen Širca tokrat pogovarjal z Vidom Snojem, čigar prevod monografije
o Paulu Celanu Johna Felstinerja je pred kratkim izšel v Labirintih."
Literatura maj 2017.

===

From: Loredana Umek <loredana.umek na gmail.com>
To: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 3 Jun 2017 13:05:53 +0200

Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm in Tržaško knjižno središče
vabita v sredo, 7. junija, ob 18.30, na srečanje s poezijo Zlate niti
besed Marka Kravosa. Na odru poezije bosta novi pesniški zbirki Marka
Kravosa, Darja Betocchi – prevajalka verzov Zlato ustje–L’oro in
bocca, Ivo  Svetina – pisec spremne besede nove zbirke Kot suho zlato.

---

From: Elena Cerkvenic <elenacerkvenic na gmail.com>
Date: Sat, 3 Jun 2017 10:56:32 +0200
Subject: Vabilo

Spoštovani! Podpisana Vas vljudno vabim na dvojezično srečanje v
Trstu, posvečeno našemu avtorju Alojzu Rebuli in bo v petek, 23.
junija ob 18.00 v dvorani Virgila Ščeka (Gallinova ulica 5, III.
nadstropje). Vabim Vas, da ob tej priložnosti sodelujete pri
izoblikovanju dvojezičnega srečanja, tako da prinesete in delite z
nami svoj odnos do avtorja. V upanju, da se boste odzvali mojemu
vabilu, Vas prisrčno pozdravljam.

Elena Cerkvenič
http://www.turismofvg.it/Evento/171998/Lo-sloveno-con-empatia


Dodatne informacije o seznamu SlovLit