[SlovLit] Digitalna humanistika na UNG -- Podelitev Lavrinove diplome -- Primorke na poti -- Re: Samomor

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jun 1 16:55:10 CEST 2017


Od: Aleš Vaupotič <ales.vaupotic na ung.si>
Datum: 01. junij 2017 16:03
Zadeva: Digitalna humanistika, II. stopnja, na Univerzi v Novi Gorici

Spoštovani kolegi! Na SlovLit pošiljam informacijo, da bo to jesen
Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici začela izvajati
interdisciplinarni študijski program II. stopnje Digitalna
humanistika. Namen programa je nadgradnja znanj, ki jih študent
pridobi na triletnem dodiplomskem študiju, v obliki
interdisciplinarnega študija, ki združuje tri v pomembnih vidikih
različna področja: humanistiko, računalništvo in multimedijske
komunikacije. Program se osredotoča na transformacije humanistike v
kontekstu digitalizacije, študij pa temelji tudi na kompetencah iz vej
humanistike, ki jih je vpisani študent pridobil na I. stopnji.

Zasnova programa izhaja iz prepričanja, da je za sodobno humanistiko
nujno, da se opredeli do naraščajoče digitalizacije kulturnih
artefaktov in zapisov ter da suvereno premisli uporabnost računalniške
obdelave podatkov in telekomunikacij na svojem področju. Študij je
sestavljen iz enakih deležev humanističnih predmetov (s poudarkom na
projektnem delu) in predmetov s področja računalništva in informatike.
Sorazmerno manjši del programa študente uvaja v pismenost na ravni
likovnega jezika in novomedijske komunikacije. Učitelji prihajajo
torej iz treh različnih področij. Vpis na študijski program je mogoč z
opravljenim triletnim študijem veje humanistike ali pa z diplomo iz
računalništva in informatike. Študenti bodo soočeni z veliko spremembo
v razmerju do prvostopenjskega študija npr. literarnih ved,
zgodovinopisja, slovenistike ipd. Po eni strani program spodbuja
gradnjo interdisciplinarnih skupin, po drugi pa se uvodoma nekateri
predmeti izvajajo ločeno, da bi omogočili študentom prehod na bodisi,
v primeru humanistov, novo področje računalništva ali pa obratno na
področje humanistike.

S študijem Digitalna humanistika, interdisciplinarni magistrski
študijski program, se študentom humanistike odpira možnost prestopa na
interdisciplinarno področje, kjer se digitalizacija kulture poveže z
najboljšimi tradicijami humanistični raziskav ter kjer humanisti
izkoriščajo možnosti novih tehnologij. Prosim vas, da to informacijo
po svoji presoji posredujete naprej. Podrobna predstavitev programa je
na spletni strani http://ung.si/dh

Lep pozdrav,
doc. dr. Aleš Vaupotič, dekan Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici

===

From: "DSKP Društvo" <dskp na dskp-drustvo.si>
Date: Thu, 1 Jun 2017 11:55:57 +0200
Subject: Podelitev Lavrinove diplome in Večer slovenskega prevajanja

Društvo slovenskih književnih prevajalcev vabi na podelitev Lavrinove
diplome, priznanja za pomemben prispevek na področju posredovanja
slovenske književnosti v druge jezikovne kulture, prevajalcu Ljudmilu
Dimitrovu. Podelitev bo združena z Večerom slovenskega prevajanja,  na
katerem se bodo z odlomki iz svojih novejših prevodov predstavili
ugledni slovenski prevajalci:  Andrej Rozman: Daniela Dvořáková, Črna
kraljica, Barbara Celjska;  Anja Naglič: Ilse Aichinger, Zvezanec;
Mateja Seliškar Kenda: Hella S. Haasse, Črno jezero;  Urša Zabukovec:
Tatjana Tolstoj, Mjausk;  Nadja Dobnik: Hawad, Okus kamene soli;
Gašper Malej: Dino Campana, Orfični spevi. Vabimo vas, da se nam
pridružite  v četrtek, 8. junija 2017, ob 19.30 v Štihovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani.

 ===

Od: Martina Lovrečič <Martina.Lovrecic na zrs-kp.si>
Datum: 01. junij 2017 15:29
Zadeva: Primorke na poti Koper, 9. 6. 2017, ob 19h

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Pokrajinski muzej Koper,
Društvo žena Prvačine, Društvo za ohranjanje kulturne dediščine
aleksandrink in Društvo podjetnih Primork Sonia Delaunay (1885–1979)
vabijo na predpoletni večerni dogodek Primorke na poti ki bo v petek,
9. junija 2017, ob 19.00 v Lapidariju Pokrajinskega muzeja v Kopru,
Kidričeva ulica 19, Koper.  Program:

Grem v Lešanderjo v izvedbi Društva žena Prvačine
Uvodni pozdrav: Dr. Luka Juri, Pokrajinski muzej Koper, Astrid
Prašnikar, Društvo podjetnih Primork
Razprava Primorke na poti. Sodelujejo: mag. Darinka Kozinc, dr. Vesna
Mikolič, Vida Rožac Darovec, dr. Megi Rožič in dr. Mateja Sedmak.
Moderira: Vesna Humar. Raziskovalke dediščine šavrink in aleksandrink
bodo z združenimi močmi iskale odgovor na vprašanje o vlogi primorske
ženske v obdobjih intenzivnega preseljevanja. Z različnih zornih kotov
(zgodovine, sociologije, jezika, književnosti, ekonomije, podjetništva
ipd.) bodo osvetlile živahno dejavnost šavrink in aleksandrink, prav
tako pa jih bodo zanimale sodobne oblike ženskih migracij.
Nastop klape Semikanta in Domna Kozinca. Ob koncu večera se bomo lahko
pogostili tudi z istrskimi in goriškimi kulinaričnimi specialitetami.

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 01 Jun 2017 12:17:44 +0200
Subject: Re: Samomor

Pozdravljeni, v zvezi z navedbo Jolke Milič, da je v leksikonu
Slovenska književnost podatek o tem, kako je umrl pesnik Marko Pavček,
naj dopišem, da je to zapisano tudi v geslu o njem na Wikipediji
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Marko_Pav%C4%8Dek).

Lep pozdrav,
Vladka Tucovič

---

Wikipedija ima tudi kategorijo Književniki, ki so storili samomor:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Knji%C5%BEevniki,_ki_so_storili_samomor
(mogoče bi vanjo lahko uvrstili še Zofko Kveder). In še 26 Wikipedij v
drugih jezikih, torej ne gre za nikakršen eksotičen leksikografski
interes. Število slovenskih književnikov v tej kategoriji spodbija
trditve o pisateljih kot rizični skupini. -- mh


Dodatne informacije o seznamu SlovLit