[SlovLit] Iz Münchna -- Krivopisci -- Terščina -- Čestitno vošenje -- Re: Potica -- Re: Slovenščina A--Ž -- Sclaveni

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Maj 25 18:17:18 CEST 2017


Od: Marjana Jerman <jerman.uebersetzerin na gmail.com>
Datum: 25. maj 2017 07:29
Zadeva: Svetovni dnevi v Münchnu

Pozdravljeni, 22. in 23. maja smo na univerzi LMU v Münchnu v okviru
drugega dela Svetovnih dnevov slovenske kulture gostili  doc. dr.
Matejo Jemec Tomazin z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. V
ponedeljek je za širši krog slušateljev predavala na temo strokovnih
jezikov in terminoloških slovarjev v dobi digitalizacije. V torek je
za slušatelje slovenščine tematiko poglobila s praktičnimi primeri in
predstavila portal FRAN. Zares zanimivo  gostovanje sta podprla
predstojnik slavistike na LMU in Inštitut za slovenski jezik.

Marjana Jerman

===

Od:  <vlado na zrc-sazu.si>
Datum: 25. maj 2017 15:52
Zadeva: Krivopisci

Te dni so slovenski mediji poročali o kibernetskem napadu široko po
svetu, le da so prezrli Slovenski pravopis, ki daje sicer prednost
obliki kibernetični pred obliko kibernetski. Kako je do variiranja
pripon –ični in –ski sploh prišlo, pa posredno razkriva jezikovni
priročnik Slovensko tehniško izrazje Andreja Šmalca in Jakoba
Müllerja. Tam so na str. 60 naštete ustrezne pripone v drugih jezikih:
od grške –ikos, prek latinske –icus, francoske –ique, angleške –ic do
nemške –isch. Podlaga priponi –ični so slej ko prej prve štiri,
podlaga priponi –ski pa šele peta, in ta je za krivopisce očitno bolj
enaka kakor prve štiri pripone skupaj.

Vlado

===

Od: Katja Kleindienst <katja.kleindienst na siol.net>
Datum: 25. maj 2017 14:04
Zadeva: Terske doline v SM

Spoštovani, v torek, 30. maja 2017, Vas ob 18. uri vabimo na okroglo
mizo z naslovom Terske doline, njihova narava, prebivalci, jezik in
pesmi. -- Slovenska matica

===

Od: Silvo Torkar <silvot na zrc-sazu.si>
Datum: 25. maj 2017 13:50
Zadeva: slava vojvodine kranjske

Dragi Miran, ne vem, če si že vzel v roke najnovejšo izdajo SVK
(izbrana poglavja v Ruplovem izboru), ki jo je oskrbela MK z letnico
2017 s pripisom Prenovljena izdaja, sam sem jo polistal v knjigarni in
se prepričal, da naš kolega Valentin Logar bodisi ne bere Slavistične
revije (http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2016_1_06.pdf) bodisi se ne meni
za ugotovitve stroke, saj se v knjigi še vedno bohoti Zaštitno vošenje
(namesto Častitnega).

LP Silvo

===

Od: Igor Kramberger <k na aufbix.org>
Datum: 25. maj 2017 13:17
Zadeva: božansko (branje) (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005977.html)

Dober dan, Miran! Ker je pred dnevi, v torek, 23. maja, Irma Kern v
svojem drugem poročilu, objavljenem na slovlitu v istem zbirniku,
omenila nemški prevod Bogatajeve knjige o potici, bo najbrž za
vsakogar prava poslastica ta prispevek (pa čeprav je v angleščini):
<https://www.theguardian.com/world/2017/may/24/pizza-or-potica-melania-trump-mistakes-pontiffs-question-during-trip-to-vatican>

Lep pozdrav, Igor

===

Od: Zoltan JAN <zoltan.jan na siol.net>
Datum: 25. maj 2017 16:48
Zadeva: Učbenik Rade Lečič za Italijane

Slovenščina od A do Ž, učbenik Rade Lečič za Italijane, o katerem smo
pred kratkim brali v slovlitu
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005945.html), je 19.
maja t. l. zbudil naklonjeno pozornost tudi tržaškega dnevnika Il
Piccolo, čeprav ga imamo v spominu bolj kot ne Slovencem nenaklonjen
časopis. Po zgoščeni predstavitvi avtorice in njenega dela na tržaški
filozofski fakulteti, na katero je prišla potem, ko je bila lektorica
v Rimu,  Padovi in Vidmu, članek izhaja iz stereotipa, da je
slovenščina za Italijane domala mističen, za učenje zahteven predmet.
Potem ko nakaže vsebino tega novega učbenika kolegice Rade Lečič,
opozori tudi na spletno povezavo, na kateri je mogoče lekcije
poslušati v zborni izreki. Omenjene so tudi različice priročnika za
nemške in srbske uporabnike. Po dolgem popotovanju obetaven začetek
poti.

Zoltan Jan

===

http://www.korenine.si/dokumenti/Konferenca%20-%20program%202017.pdf
-- Skrivnost besede Sclaveni / Slavi in drugi prispevki na 16.
mednarodni konferenci Korenine Slovenov in Evropejcev 1. junija 2017.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit