[SlovLit] Matura

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Maj 20 10:43:42 CEST 2017


From: Polona Papler <polona.papler na ric.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 19 May 2017 12:04:13 +0000
Subject: Dopis Državne predmetne komisije za slovenščino za splošno
maturo (re: https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005971.html
in prej)

Spoštovani, ker vsebina prvih petih odstavkov spodnjega sporočila za
javnost, ki je bilo v preteklih dveh tednih kot odgovor poslano
novinarjem in novinarkam, ki so se z vprašanji v zvezi z letošnjim
maturitetnim esejem obračali neposredno na člane/članice Državne
predmetne komisije za splošno maturo za slovenščino ali na Državni
izpitni center (RIC), v medijih ni bila povzeta v celoti, vljudno
prosimo, če sledeče besedilo zaradi transparentnosti komuniciranja
lahko neskrajšano objavite na slovlitu.

Kot vsako leto doslej so dijaki na splošni maturi iz slovenščine lahko
izbirali med razpravljalnim in razlagalnim/interpretativnim esejem.
Naslov prvega je bil Samomor kot izstop iz kolesja sistema, tema
drugega pa ljubezenska zgodba med junakom in junakinjo v enem od
romanov.

V razpravljalnem eseju so kandidati pojasnili, v kakšni osebnosti so
osebi iz obeh romanov izoblikovale okoliščine, v katerih sta živeli
pred prihodom na Alamut oziroma v svetovno državo, in kako sami
razumeta svojo vlogo v ureditvi, v kateri sta se znašli. Morali so
primerjati njuno navezanost na osebo nasprotnega spola in družbeno
sprejemljivost te navezanosti znotraj sistema ter razložiti, zakaj sta
se odločili za tak izstop iz kolesja sistema, in se do njune odločitve
opredeliti.

Poudariti je treba, da je v naslovu letošnjega razpravljalnega eseja
beseda IZSTOP, ki je nevtralna in ne implicira, da je samomor možna
rešitev, ampak to navaja le kot dejstvo, da se je to osebama v
literarnih delih zgodilo. Nikjer v navodilih se ne pojavljata besedi
"rešitev" in "izhod", kakor navajajo mediji, ampak so navodila v
celoti nevtralna in ne vsebujejo vrednostnih sodb.

V razlagalnem/interpretativnem eseju z naslovom Aldous Huxley: Krasni
novi svet (odlomek) so na podlagi odlomka iz romana razčlenjevali
odnos med osebama nasprotnega spola, njuno ljubezensko zgodbo, njuno
pojmovanje ljubezni in vpliv »kolesja sistema« nanjo.

Posebna pozornost pri sestavi navodil za pisanje eseja je posvečena
povezanosti navodil. Naslov eseja nakaže problem, do katerega se
morajo kandidati/kandidatke v zaključku opredeliti.

V skladu z Zakonom o maturi zaradi zagotavljanja izpitne tajnosti do
konca poteka mature navodila za pisanje esejev ne smejo biti
objavljena v celoti. Navodila za pisanje obeh esejev na letošnji
maturi bodo predvidoma objavljena v oktobru 2017.

Na letošnji maturi je razpravljalni esej pisalo 6052 dijakov in
dijakinj, razlagalnega/interpretativnega pa 640 dijakov in dijakinj.
Do danes, 19. 5. 2017, na RIC ni prispela nobena pritožba na naslova
razpravljalnega ali razlagalnega/interpretativnega eseja ne letošnji
maturi.

Matura iz slovenščine upošteva cilje in vsebine, ki jih predvidevata
Učni načrt: Slovenščina: gimnazija, splošna, klasična, strokovna
gimnazija: obvezni predmet in matura (Ljubljana: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008) in
Slovenščina: Predmetni izpitni katalog za splošno maturo (Ljubljana:
Državni izpitni center, 2015), ter poteka v skladu z Zakonom o maturi
(http://www.pisrs.si/Pis.web/indexSearch?search=Zakon+o+maturi).

Način izbora književnega tematskega sklopa na maturi iz slovenščine je
strokovno utemeljen in večkrat predstavljen v strokovni literaturi, na
primer v tematski številki revije Jezik in slovstvo 2015, št. 3-4
(http://www.jezikinslovstvo.com/stevilka.php?SID=153).

Državna predmetna komisija za slovenščino za splošno maturo
Polona Papler,
predstavnica za stike z javnostmi

---

Iz kritičnih prispevkov sem napačno razbiral, kot da na maturi ni več
možnosti izbire alternativnega naslova eseja. Pa je, kot nas pouči
zgornji dopis! Občutljivi dijak, ki bi ga tema samomora utegnila
zmesti, si je torej lahko izbral drug naslov. Mediji so to vedeli in
manipulativno zamolčali in hudo je, če so to vedeli tudi kritiki
letošnje mature, ki so izpostavljali skrb za posameznega potencialno
suicidnega dijaka. Skrb zanj je bila odveč, motiv ranljivega dijaka je
le speljal debato v čustveno smer, kjer racionalni argumenti izgubijo
svojo težo (saj vemo, ko gre za življenje našega mladega človeka ...).

Ker mi zaradi obrambe maturitetnega naslova v javnosti na temo mature
ljudje pripisujejo sostorilstvo pri letošnjem maturitetnem naslovu,
moram vsaj slovlitovski srenji sporočiti, da niti ne vem, kateri od
kolegov vse so letos v maturitetni komisiji za slovenščino, kaj šele
da bi imel prste zraven pri izbiri teme in naslova. Zraven moram
izreči kritiko slabega komuniciranja komisije z javnostjo. Če ne bi
ignorirala strokovne javnosti in bi na Slovlitu že spočetka odgovorila
na vprašanja in pojasnila nesporazume, bi v kali zatrla tudi medijsko
in drugo manipulacijo. Kako dopovedati ljudem, da so sklicevanje na
strokovno avtonomijo, zanemarjanje javnega interesa in molk v
prosvetljenih družbah kontraproduktivni!

Na temo mature iz slovenščine je prispelo na Slovlit še nekaj odzivov,
ki pa so bodisi predolgi za objavo bodisi presegajo izhodiščno
strokovno temo in tematizirajo naš odnos do samomora in smrti nasploh.
Preberemo si jih lahko na http://slov.si/doc/samomor.docx , kamor bom
sproti nalagal še druge take morebitne prispevke. Diskusija o
suicidnosti je prav gotovo v interesu širše skupnosti. Omejevanje take
diskusije pomeni zanemarjanje skupnostnega interesa v korist
ranljivega posameznika. Dilemo poznamo iz svetopisemske prilike o
pastirju, ki pusti čredo 99 ovc in gre za eno izgubljeno (Lk 15,4).
Pastirjevo ravnanje je vernikom za zgled, ker verjamejo, da bo medtem
čredo pred volkom varoval bog, ideologom pa zato, ker jim smrt črede
pride prav, saj za svete ideale (običajno domovinske ali nacionalne)
nobena žrtev ni preveč (prim. film Reševanje vojaka Ryana --
https://en.wikipedia.org/wiki/Saving_Private_Ryan#Critical_response --
in Königsbergovo razlago milijonov žrtev prve svetovne vojne na
https://www.libraryofsocialscience.com/newsletter/posts/2017/2017-05-15-Crosses.html).
Sicer se ljudje v konfliktnih situacijah obnašamo tako, da bi bilo
škode čim manj in v stiski ostanemo pri čredi, torej poskrbimo najprej
za dobrobit skupnosti. Ob dejstvu, da je največ samomora med ljudmi v
zrelih letih in med starostniki, ne pa med mladino, bi bilo mogoče o
vprašanju iz maturitetnega eseja razmišljati tudi drugače: ali
skupnost zrelemu človeku sme vzeti pravico, da sam odloča o koncu
svojega življenja. Kot rečeno, vprašanje za kakšno drugo mesto, ne za
Slovlit. -- miran

---

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 19 May 2017 19:26:37 +0200
Subject: Alamut in Krasni novi svet: Mnenje zunanje ocenjevalke in moj komentar:

"Sem sredi popravljanja letošnjih maturitetnih esejev. Dobila sem
precej zelo slabih esejev, negativnih, saj dijaki obeh romanov očitno
(!) niso prebrali. Zelo zaskrbljujoče. Ne vem, kje je rešitev. V
neznanem besedilu? Ampak potem odpade pouk poglobljenega branja ..."

Morda pa je to glavni problem šolskega eseja? Na pamet pišejo o
besedilih, ki jih nimajo pred seboj in ki jih niso prebrali. So pa
(morda?) poslušali profesorja/profesorico in prebrali kakšen priročnik
za pisanje maturitetnega eseja? Mar takšna matura res spodbuja
literarno branje oz. branje nasploh?

Zoran Božič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit