[SlovLit] Narodni izrazi -- Re: Predavanja v tujem jeziku -- Pisanje s težavami

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Maj 10 10:04:42 CEST 2017


https://sl.wikisource.org/wiki/Narodni_izrazi -- 1900 je Fortunat
Lužar v Zborniku Matice slovenske objavil narečno dopolnilo
Pleteršnikovega slovarja. Dobravske izraze iz članka sem že za silo
uredil za potrebe dobravske lokalne zgodovine
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Srednja_Dobrava#Zunanje_povezave), k
ureditvi drugega Lužarjevega besedja na Wikiviru pa vabim jezikoslovce
iz Št. Jurija (Podšentjúrja) pri Izlakah pri Zagorju ob Savi, Št.
Gotharda pri Trojanah in Št. Lamberta pri Zagorju ob Savi (zapisi
krajev so Lužarjevi). Na Franu marsikatere Lužarjeve besede ni. --
miran

===

Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 10. maj 2017 09:18
Zadeva: Predavanja v tujem jeziku
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005957.html)

Predavanja v tujem jeziku morda res lahko nekoliko (odvisno od nivoja
znanja posameznika) osiromašijo prenos znanja, vendar po mojem hkrati
pozabljamo, da je vstop v drug jezik tudi vstop v drugo kulturo in
pogoj za empatijo do nje (to pa se mi ne zdi siromašenje, ampak prav
nasprotno -bogatenje). In tu je še prenos in pretočnost znanja, idej,
zamisli. Kako pa zagotoviti to? Naj pričakujemo od pripadnikov
številčno večjih jezikov, da se bodo naučili našega in se seznanili z
našimi idejami? V tem primeru bi le glasovala za vzporedni prenos
znanj v maternem in nematernem oz. nematernih jezikih. Lp, Urška

===

Od: Vesna Mikolič <vesna.mikolic na fhs.upr.si>
Datum: 10. maj 2017 02:41
Zadeva: Valovijo mlade misli - Vabilo na predavanje Sandre Peršin
Nemec 11. 5. 2017 ob 19h v knjižnici ZRS Koper

Inštitut za jezikoslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča
Koper v okviru cikla Valovijo mlade misli vabi na predavanje Sandre
Peršin Nemec na temo magistrskega dela Razvijanje strategij pisnega
izražanja za učence s specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami pri
predmetu slovenščina, ki bo v četrtek, 11. maja 2017, ob 19.00 v
knjižnici ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, Koper. V uvodu bo o pomenu
učinkovitih strategij za pisno izražanje pri pouku slovenščine
spregovorila prof. dr. Vesna Mikolič, znanstvena svetnica, zaposlena
na Inštitutu za jezikoslovne študije ZRS Koper in Oddelku za slovenski
jezik in književnost Univerze v Trstu, ki se v okviru sociolingvistike
ukvarja s koncepti in razvijanjem sporazumevalne in bralne zmožnosti.
Predavanje je povzeto po magistrskem delu predavateljice, v katerem
obravnava problematiko težav pri pisnem izražanju učencev s
specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami, med katerimi je tudi
disleksija, ki včasih za otroke, starše in učitelje predstavlja
nepremostljivo težavo v času otrokovega šolanja.

Sandra Peršin Nemec, magistrica profesorica slovenistike, rojena 18.
8. 1981, je magistrski naziv pridobila na Univerzi na Primorskem,
Fakulteti za humanistične študije. Raziskuje na področjih
sporazumevalne zmožnosti in inkluzivne pedagogike. Zanimajo jo učenci
in odrasli s specifičnimi bralno-napisovalnimi težavami, zato išče
možnosti izboljšanja njihove jezikovne sporazumevalne zmožnosti,
natančneje pisnega izražanja.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit