[SlovLit] Mitologija Ribniške doline -- Re: Podnaslovi -- Antologija o Nikoli Šopu na Univerzi v Vidmu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Apr 26 07:27:17 CEST 2017


Od: Knjižnica Miklova hiša <info na miklovahisa.si>
Datum: 24. april 2017 09:11
Zadeva: Mitološko izročilo Ribniške doline, predavanje Domna Češarka,
jutri ob 19.00 [ups, že mimo]

Domen Češarek: MITOLOŠKO IZROČILO RIBNIŠKE DOLINE. MIKLOVA DVORANA,
KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA, TOREK, 25. APRIL 2017 OB 19.00.

Nesnovna kulturna dediščina v lokalnem in nacionalnem merilu
predstavlja pomemben del identitete vsakega družbenega etosa. Prav
poseben, skrivnosten in dandanes že tuj svet pripovednega izročila pa
predstavlja mitologija. Ljubiteljski folklorist, domoznanec in študent
bibliotekarstva Domen Češarek bo v sklopu domoznanskih dogodkov
predstavil dosedanje izsledke in spoznanja večletnega terenskega in
arhivskega raziskovanja pripovednega izročila na območju ribniške
doline. Predavanje bo osredotočeno na mitološko izročilo, ki se
navezuje na prostor Ribniške doline.

===

Od: Peter Weiss <Peter.Weiss na guest.arnes.si>
Datum: 25. april 2017 01:53
Zadeva: Re: Začetnica podnaslova
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005935.html)

[A] Podnaslov v bibliografskih podatkih: k dvopičju, piki ali vejici pred njim

Podnaslovi lahko pojasnjujejo, natančneje določajo, relativizirajo,
omejujejo ali tudi širijo naslove pisnih in drugih duhovnih stvaritev.
Zdajšnja pravopisna pravila v bibliografskih zapisih kot ločilo med
naslovom in podnaslovom predvidevajo piko (v točki 235) ali kot primer
za »druge oblike zapisov« vejico (v točki 312). Berem, da na fakulteti
priporočajo »bodisi piko bodisi dvopičje«, prednostno torej piko. Če
bi bil način s piko tako dober, bi se slovenska pišoča skupnost
odločila že zdavnaj zanj in drugi načini ob njem ne bi niti
soobstajali, tujčevo bibliografsko peto z dvopičjem pa bi odpravili z
levo roko že naši predniki. Vendar pika na takem mestu lahko zavaja,
saj daje vtis, kot da je končno ločilo. Recimo: [...] [celotni
prispevek je zaradi dolžine na
http://slov.si/doc/pweiss_podnaslovi.docx]

[B] Začetnica podnaslova: z veliko ali z malo?

Za dvopičjem se v tekočem besedilu (in bibliografski podatki so te
vrste) piše z malo začetnico, če na začetku ne stoji beseda, ki se že
tako piše z veliko začetnico. Če pred podnaslovom stoji pika, se
podnaslov nadaljuje z veliko začetnico. Pri odstavčno členjenih
sestavinah naslovja za naslovom ne pišemo pike (lahko pa seveda
vprašaj, klicaj, tri pike ipd.), podnaslov, zapisan v novi vrsti, pa
praviloma pišemo veliko začetnico, razen seveda, če se za same male
ali za same velike črke odloči oblikovalec ali pa jih določi
izdajatelj, založba, zbirka ipd. (To predvidevajo že zdajšnja
pravopisna pravila v točkah 118 in 160.) Razlikovanje med veliko in
malo začetnico torej lahko vsebuje dodatno sporočilo, sicer pa je
krovno tehnično priporočilo mali ali veliki začetnici podnaslova pač
glede na položaj: v odstavčno členjenem naslovju je podnaslov vedno
zapisan z veliko, v tekočem zapisu praviloma z malo. Priporočilo lahko
upoštevamo ali pa tudi ne in razlikovanje ni neobvladljivo, [...]
[nadaljevanje na http://slov.si/doc/pweiss_podnaslovi.docx]

[C] Nazaj k virom: na obzorju revolucija

»Ko publikacije citiramo v seznamih literature, si ne moremo povprek
privoščiti poenotenja po zgledu Cobissa (tudi v smer same velike
začetnice ne), ampak moramo upoštevati avtorjev zapis, kakršen koli že
je,« piše Miran na SlovLitu. Poleg bibliografskih zapisov v Cobissu je
še veliko vsega drugega, kar učitelji priporočajo in kar drugi
svetujemo kot posnemanja vredno. Vsi skupaj odsvetujemo kopiranje
presledkov pred dvopičjem ali poševnic iz Cobissa, drugemu iz njega pa
se večinoma pridružujemo. Sicer živimo v (no ja) svobodnem svetu,
dobro pa je popaziti, da nas ne zanaša. Brezprizivno in poslušnostno
dikcijo »moramo upoštevati« se da uveljavljati le pri najbolj
stremljivih nekritičnih študentkah in študentih. Bolje bo utemeljeno
svetovati in vendarle dopuščati, da kdo ravna tudi drugače. Resničnost
brez apodiktičnosti nas prizemljuje, z nogami trdno na tleh pa lažje
iščemo primernejše ali celo najboljše rešitve. [...] [nadaljevanje na
http://slov.si/doc/pweiss_podnaslovi.docx]

===

Od: fedora ferluga <fedoraf na alice.it>
Datum: 25. april 2017 22:14
Zadeva: Antologija o Nikoli Šopu na Univerzi v Vidmu

V petek, 28. aprila, bo na Univerzi v Vidmu ob 11.uri v dvorani
Roberto Gusman" predstavitev italijanske antologije o hrvaškem
metafizičenm pesniku Nikoli Šopu Nikola Šop poeta di Gesù e del cosmo,
Raffaelli Editore, Rimini 2017. Izbor iz Šopovih pesmi, proz in
radiodram je uredila in prevedla ob obširnem komentarju Fedora
Ferluga-Petronio, profesorica hrvaške književnosti na Videmski
univerzi. Knjigo je ilustriral Claudio Mario Feruglio. Predstavitev bo
potekala pod okriljem Hrvaškega generalnega konzulata v Trstu in
Hrvaške skupnosti iz Trsta.

Fedora Ferluga-Petronio
Univerza v Vidmu


Dodatne informacije o seznamu SlovLit