[SlovLit] Dialogi: Slovenščina danes -- Predvečer PSD -- Poletna šola DH v Leipzigu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Apr 5 07:39:12 CEST 2017


From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 04 Apr 2017 16:54:35 +0200
Subject: SloVečer Slovenščina zdaj v torek 11. 4. ob 19. uri v Kopru

Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na
Primorskem v sklopu prireditev SloVečeri in Dnevi humanistike vabi na
predstavitev tematske številke revije Dialogi – Slovenščina danes
(2016), ki bo v torek, 11. aprila 2017, ob 19. uri v predavalnici
Levant 1 (UP FHŠ, 2. nadstropje, Titov trg 5, Koper). Publikacijo
bosta predstavili sourednici: slovenistki in lektorici Emica Antončič
in Darja Tasič.

Kot je bilo ob izidu zapisano na Večerovi spletni strani, »[n]ovi
Dialogi objavljajo aktualno in pomembno temo o slovenščini danes. Pri
tej obsežni izdaji ne gre zgolj za še en kamenček v aktualni polemiki
o slovenščini na univerzah, ampak sta se urednici Darja Tasič in Emica
Antončič odločili pripraviti širši pregled stanja na vseh tistih
področij, za katera se zdi, da na njih jezik doživlja največje
spremembe. V samostojni državi se je položaj slovenščine po eni strani
okrepil, po drugi pa je izpostavljena več preizkušnjam kot kadarkoli
prej. 'Družbeni premiki so tektonski in tako hitro, kot se spreminja
jezik, se spreminja tudi njegov družbeni položaj. Poleg dogajanja v
visokem šolstvu in znanosti ter vplivov angleščine smo zajeli tudi
položaj slovenščine v celotnem izobraževalnem sistemu, spremembe v
družinski jezikovni vzgoji, vpliv novih tehnologij, medijski jezik,
položaj slovenščine pri manjšinah in izseljencih, izumiranje narečij,
problematiko normiranja knjižnega jezika in jezikovnih priročnikov ter
lektoriranja oziroma jezikovnega svetovanja in seveda jezikovno
politiko.' Članke je prispevalo kar 23 avtoric in avtorjev, od
slovenistov do anglistov, od filozofov do naravoslovcev in drugih. V
številki sta objavljena še dva intervjuja in anketa o slovenščini v
izobraževalnem sistemu. Kazalo številke in uredniški uvodnik Emice
Antončič sta prosto dostopna na spletni strani
http://www.aristej.si/slo/dialogi/index.html.«

===

From: "Sonja Žežlina" <sonja.zezlina na guest.arnes.si>
To: slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 04 Apr 2017 18:04:38 +0200
Subject: Predvečer PSD

Na predvečer 27. Primorskih slovenističnih dnevov bomo v Slavističnem
društvu Nova Gorica gostili Melito Osmanagić, dolgoletno učiteljico
slovenskega jezika pri Društvu Ivana Cankarja, in Huseina Sejka
Mekanovića, poznavalca razmer ob reki Soči v času 1. svetovne vojne.
Gosta iz Sarajeva bosta v petek, 7. 4. 2017, sodelovala na srečanju v
Bovcu. V četrtek, 6. 4. 2017, zvečer pa se bomo družili na
Kostanjevici (Kapeli). Po krajšem programu, ki ga pripravljamo skupaj
s sodelavci drugih novogoriških društev  ob 20.00, bomo tkali vezi, ki
jih naše društvo že dolgo neguje s Sarajevom. O vsem bomo še poročali,
zaenkrat samo prijazno povabilo.

Ob tem naj pripišem še vljudno vabilo za plačilo članarine za leto
2017 (25 evrov, 12 za študente in upokojence), ki našim članom omogoča
številne ugodnosti (npr. popust pri SNG Nova Gorica).

Prijazen pozdrav
Sonja Žežlina

===

http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/ -- "Culture & Technology"
- The European Summer University in Digital Humanities, Leipzig
18.--28. julija 2017.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit