[SlovLit] Dane Zajc -- Koroški kulturni dnevi -- Diplomanti

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Apr 4 16:16:00 CEST 2017


Od: Alojzija Zupan Sosič <alojzija.zupan-sosic na guest.arnes.si>
Datum: 04. april 2017 15:09
Zadeva: preizkusno predavanje

Preizkusno predavanje dr. Darje Pavlič za naziv docentka za slovensko
književnost z naslovom Predstavljanje zavesti v liriki Daneta Zajca bo
v četrtek, 6. 4. 2017, od 12.30 do 13.30 v  210 A na FF UL, Aškerčeva
2, Ljubljana. Vabljeni.

===

Od: Katja Kleindienst <katja.kleindienst na siol.net>
Datum: 04. april 2017 13:15
Zadeva: Koroški kulturni dnevi v Ljubljani: Predstavitev publikacij
KKZ in SNIUJ, 6. 4. 2017

Svetovni slovenski kongres, prir.: Klub koroških Slovencev v Ljubljani
Slovenščina v družbenih omrežjih. Krščanska kulturna zveza (KKZ) in
iniciativa Slovenščina v družini sta ob začetku leta predstavili
brošuro Slovenščina in WhatsApp - od zibelke do družbenih omrežij. V
njej so zbrani prispevki z istoimenskega čezmejnega posveta 6.
novembra 2015 v Naborjetu. Podobno kot že leto prej v Tinjah, so na
tem posvetu sodelovali zastopniki slovenskih manjšinskih organizacij
in ustanov iz vsega zamejstva. Vsebinsko je srečanje - poleg osrednje
teme sodobnih medijev in tehničnih možnosti - bolj podrobno
predstavilo stanje slovenske manjšine v Italiji in razni predavatelji
so podali vpogled v delovanje in prizadevanje raznih manjšinskih zvez
in ustanov. V brošuri pa najdete tudi prispevke iz Porabja, iz Hrvaške
in iz Avstrije. Soprireditelj čezmejnega srečanja je bilo Slovensko
kulturno središče Planika v Kanalski dolini. Publikacija, ki jo je
finančno omogočil Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu,
je brezplačno na voljo pri Krščanski kulturni zvezi v Celovcu.

[...] Irenej Friderik Baraga - misijonar in škof med Otavci in
Očipvejci. Mohorjeva in SNI Urban Jarnik 2017. Namen znanstvene
monografije je predstaviti zgodovinske zasluge delovanja slovenskega
katoliškega misijonarja in škofa Ireneja Friderika Barage ter njegovih
naslednikov na življenje in status severnoameriških Indijancev in
belih priseljencev, med njimi tudi Slovencev, v ZDA. Nobena znanstvena
raziskava doslej ne obravnava vpliva Baragovega delovanja na kulturni
in gospodarski napredek Indijancev plemen Ottawa in Očipve na območju
današnjih zveznih držav Michigan, Minnesota in Wisconsin
interdisciplinarno, zato je osrednji namen raziskave bil proučiti
zgodovinske, sociološke, kulturne, verske, etnološke, geografske,
literarne in politične vidike njegovega misijonskega delovanja. To je
tudi prva knjiga, ki v slovenskem prostoru postavlja Baragovo
misijonsko delovanje tudi v prostor takratne habsburške monarhije, saj
eno od podpoglavij knjige obravnava zgodovino in okvir delovanja
,Leopoldinine ustanove Avstrijskega cesarstva v podporo ameriškim
misijonom'. Ustanova je odigrala pomembno vlogo pri financiranju
potovanj in delovanja duhovnikov iz avstrijskega cesarstva med
severnoameriškimi Indijanci. Med njimi so bili številni slovenski
duhovniki, katerih dejavnost je avtorica popisala v celoti – od
začetkov njihovega delovanja pa vse do 20. let 20. stoletja. Med
pomembnimi »baragoslovci« je p. Bertrand Kotnik. Po vojni je p.
Bertrand Kotnik več kot 20 let deloval v Lemontu in New Yorku in poleg
svoje službe raziskoval tudi Baragovo življenje in delo, prispevke je
objavljal v reviji Ave Maria. V njujorški knjižnici je Kotnik odkril
Baragov rokopis načrtovanega očipvevsko-francoskega slovarja.
Avtorica: Irena Marković. Urednik: Hanzi Filipič.

Marnvam po domače – Živi narečni besednjak slovenskega govora v
zgornjem Rožu od Huma pri Rožeku do Mute pri Svečah. Zbral in uredil
Franc Kattnig, pd. Prosenov Francej. Mohorjeva in SNI Urban Jarnik
2017. Slovarčku domačih narečnih besed iz zgornjega Roža je seme
zasejal pater Bertrand Kotnik (1913–2009), neutrudni raziskovalec in
zapisovalec hišnih imen južne Koroške. Slovarček je sicer ostal
nedokončan načrt, vendar se je nabralo toliko zanimivega gradiva,  da
ga je nečak Franc Kattnig prevzel kot stričevo oporoko in nadaljeval
tam, kjer se je p. Bertrandu ustavilo pero. Slovarček je uredil in
razširil. Iskal je informante, spraševal, zapisoval, preverjal in
mali slovar bistveno dopolnil. Skupno z Jankom Zerzerjem sta gradivo
neštetokrat pregledovala in urejevala in za objavo pripravila bogato
zbirko domačih narečnih besed iz zgornjega Roža. Slovar je pomemben
dokument nekdanje in sedanje žive govorice Slovencev gornjega Roža,
ohranja spomin na preteklo življenje in spodbuja, da ohranimo domačo
govorico živo še naprej v tej obliki, v kateri danes opisujemo ožji
domači svet okoli sebe. [...]

===

Od: Anžiček, Sabina <Sabina.Anzicek na ff.uni-lj.si>
Datum: 04. april 2017 14:53
Zadeva: Diplomanti slovenskega jezika (predbolonjski študijski program)

[...] pošiljam seznam diplomantov predbolonjskega študijskega programa
(diplomantov bolonjskega študijskega programa v tem obdobju ni bilo),
katerim bo diplomska listina podeljena 7. 4. in 21. 4. 2017.  Študenti
so diplomirali v obdobju od 16. 9. 2016 do 21. 9. 2016: Simona Kepic,
Saša Majdič, Mateja Pogačar, Maša Špiler, Nives Vertovšek, Teja Bačar,
Klavdija Bec, Tina Čas, Ksenja Grešak, Mojca Hrvatin, Valentina Jazbec
Zečiri, Judita Kobol, Suzana Labazan, Adrijana Leskovšek, Helena
Rozman, Karmen Sluga.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit