[SlovLit] Slovenska humanistika za izvoz -- Re: Fiziki o izumiranju slovenščine na Koroškem -- Odprta vrata slovakistike -- Re: O smrti ta petek

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Mar 17 18:07:34 CET 2017


From: "Agata Tomažič" <agata.tomazic na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 17 Mar 2017 10:22:09 +0100
Subject: Slovenska humanistika za izvoz

V torek, 21. marca, bo v prostorih Avstrijske akademije znanosti na
Dunaju od 18. ure potekala predstavitev knjižne zbirke Thought,
Society, Culture: Slovenian and SouthEastern European Perspectives, ki
izhaja pod okriljem ugledne tuje založbe Peter Lang. Gre za zbirko, ki
jo ureja ZRC SAZU, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije
znanosti in umetnosti. Uredniški odbor, ki vsako leto presoja, katera
dela bodo izšla, pa je sestavljen tako iz raziskovalcev ZRC SAZU kot
tudi članov SAZU.

Zbirka Thought, Society, Culture je pravzaprav edistven primer na
področju založništva slovenske humanistike. Dokazuje, da lahko
slovenska znanstvena ustanova (v tem primeru ZRC SAZU) v  sodelovanju
s tujo založbo (v tem primeru Peter Lang Verlag) načrtno poskrbi, da
sta tuja strokovna in znanstvena javnost sproti seznanjani z
najodličnejšimi dosežki naše humanistike.

Sodelovanje med ZRC SAZU in založbo Peter Lang poteka od leta 2012,
razlaga dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU in odgovorni urednik zbirke.
Odtlej se uredniški odbor redno sestaja in vsako leto odloča, katera
dela slovenskih raziskovalcev bodo prevedena in bodo izšla v zbirki
Thought, Society, Culture. Ustrezati morajo namreč nekaj merilom, od
katerih so najpomembnejša znanstvena odličnost, izvirnost in
relevantnost v mednarodni znanstveni javnosti.

Doslej sta v zbirki Thought, Society, Culture izšli dve deli, sicer
The History of Linguistic Thought and Language Use in 16th Century
Slovenia (avtor dr. Kozma Ahačič) in A Slavic Republic of Letters:
TheCorrespondance between Jernej Kopitar and Baron Žiga Zois (avtor:
dr. Luka Vidmar). Avtorja obeh del bosta o njuni vsebini spregovorila
na prireditvi. Če se prvo posveča jeziku v času reformacije, drugo pa
Zoisovemu krogu in odnosih med njegovimi pripadniki, je dogajalni
prostor obema skupen: to je srednja Evropa v zgodovinskem in kulturnem
pomenu tega izraza. Prav zato je prva mednarodna predstavitev zbirke
potekala na Dunaju, kjer je sicer tudi ena od regionalnih pisarn
založbe Peter Lang.

Pri predstavitvi sta sodelovala veleposlaništvo Republike Slovenije v
Avstriji in SKICA, Slovenski kulturno-informacijski center na Dunaju.

Agata Tomažič,
promocija raziskovalnih rezultatov ZRC SAZU

===

From: "Rok Žaucer" <rok.zaucer na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 17 Mar 2017 12:25:31 +0100
Subject: Re: Fiziki o izumiranju slovenščine na Koroškem
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005881.html)

Dostop do članka s popisom omenjene raziskave je preko strani revije
PNAS sicer mogoč le ob plačani naročnini oziroma proti plačilu, ima pa
avtorica prostodostopno kopijo naloženo na svoji strani:
http://homepage.univie.ac.at/katharina.prochazka/PNAS-2017-Prochazka-1617252114.pdf

Rok Žaucer

===

From: Spela Sramel <spela.sramel na gmail.com>
To: slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 17 Mar 2017 12:26:38 +0100
Subject: Dan odprtih vrat slovakistike na Oddelku za slavistiko

V sredo, 22. 3. 2017 bo na Oddelku za slavistiko FF potekal dan
odprtih vrat slovakistike.

8.50 Začetni tečaj slovaščine – lekt. Darija Pivk
Slovaščina med zahodnoslovanskimi jeziki – predavanje doc. dr. M. Šekli
12.10 Študentski film ZADNJI DNEVI ĽUDOVÍTA ŠTURA s slovenskimi
podnapisi študentov slovakistike s spremno besedo prof. dr. A. Rozmana
13.00 Glasovanje za najboljšo predelavo slovaške pravljice Trije lenuhi
13.50 Zakaj na izmenjavo? Izkušnje iz prve roke. Študenti, ki so se
vrnili iz študijskega bivanja v tujini bodo delili svoje izkušnje.
20.00 Klub alumnov – srečanje diplomantov slovakistike

Program bo potekal na Tobačni 5, v pred. 2. Lepo vabljeni.

===

Od: rozman andrej <roza na roza.si>
Datum: 17. marec 2017 17:32
Zadeva: O smrti ta petek
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005878.html)

Kaže, da bomo nocojšnje pomladansko odmaševanje iz zaničniškega
svetišča KUD France Prešeren, ki se prične enkrat po osmi  uri, uspeli
prenašat v živo na povezavi
https://www.youtube.com/channel/UClOUCxunR-ZAqC3SvNPW-DQ/live

kunguru


Dodatne informacije o seznamu SlovLit