[SlovLit] Novo na ZRC SAZU -- Slovenščina ekspres -- Volitve -- Novomeške založbe

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Mar 15 19:52:35 CET 2017


From: Alenka Porenta <Alenka.Porenta na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 15 Mar 2017 16:06:42 +0100
Subject: Predstavitev novih publikacij ISJFR ZRC SAZU

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC vas
vljudno vabita na predstavitev publikacij, ki bo v torek, 21. 3. 2017,
ob 11. uri v Prešernovi dvorani, v pritličju Novega trga 4 v
Ljubljani. Predstavili bomo štiri knjižne izdaje in dva zvezka revije:

Luka Repanšek, Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora;
Tanja Fajfar, Terminologija v Evropski uniji;
Robert Grošelj, Karmen Kenda Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej
Šekli, Lipalja vas in njena slovenska govorica;
Metod Čepar: Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v
slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja;
Jezikoslovni zapiski 22/1 in 22/2 (urednik Peter Weiss).

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 15. marec 2017 14:27
Zadeva: LK, 20. marec

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1118.
sestanek v ponedeljek, 20. marca 2017, ob 18.00 v predavalnici 325 v
3. nadstropju Filozofske fakultete.  Predavale bodo: Tanja Jerman,
Staša Pisek in Anja Strajnar,
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani. Tema predavanja: Slovenščina ekspres 1 – kako
naučiti začetnike osnov slovenščine?  Vabljeni tudi študentje. --
Chikako Shigemori Bučar

===

Od:  <vlado na zrc-sazu.si>
Datum: 15. marec 2017 13:57
Zadeva: volitev - volitve in obratno

Šurlov uvodnik v zadnji številki Reporterja me je pritegnil že z
naslovom Leto usodnih sprememb. In res je bilo vredno prebrati že prvi
odstavek:

Leto 2017 bo za Slovenijo odločilno, morda še bolj kot naslednje, ko
bodo pri nas parlamentarne volitve. Velika evropska družina je
trinajst let po pridružitvi Slovenije na razpotju, da obstane ali
razpade. Vse bo jasno, ko se bodo zaprla volišča – čez dober mesec v
Franciji, jeseni še v Nemčiji. Na teh dveh volitvah se bo odločalo
tudi o prihodnosti Slovenije – o tem, ali sploh še bomo v EU. Če bi
Marine Le Pen zmagala na predsedniških volitvah, lahko Francozi na
referendumu izglasujejo še fraxit. Tega udarca pa unija, ki je še
vedno ranjena od brexita, najbrž ne bi preživela.

Gre za pregibanje samostalnika volitev - volitve, ki samo izjemoma
nastopa v ednini. Zato sta množinski obliki volitve -  volitev v
Šurlovem uvodniku pričakovani. Podobno pričakovano je pregibanje
besedne zveze (predsedniške volitve) – na predsedniških volitvah,
zalomi pa se pri štetju (te dve volitve) – na teh dveh volitvah.
Števniku dve bi namreč morala vsaj v zbornem jeziku slediti dvojina
dve volitvi, kolikor bi volila samo en Francoz in samo en Nemec ali
kar kakšen stric iz ozadja. Če pa je volivcev pa tudi stricev iz
ozadja več, bi se to izrazilo s pregibanjem te dvoje volitve – na teh
dvojih volitvah.

Vlado Nartnik

===

From: "Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine" <sddbk17 na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 15 Mar 2017 11:13:18 +0100
Subject: Predavanje in pogovor o založništvu nekoč in danes

V četrtek, 9. marca 2017, je Slavistično društvo Dolenjske in Bele
krajine pripravilo izobraževalno srečanje na temo Založništvo v Novem
mestu nekoč in danes. Profesorica slovenščine in bibliotekarka Marinka
Cerinšek je v zanimivem enournem predavanju predstavila delovanje
Janeza Krajca, novomeškega založnika, tiskarja in pomembnega
spodbujevalca društvenega življenja v Novem mestu v zadnjih
desetletjih 19. in na začetku 20. stoletja
(http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi299035/).

Drugi del srečanja je bil namenjen pogovoru s profesorjem angleškega
jezika in komparativistom Janezom Penco o težavah v slovenskem
založništvu, prevajalskem delu in pomenu literarnega branja za
človekov osebnostni razvoj. V pogovoru, ki ga je vodila profesorica
slovenščine in sociologinja Barbara Grabnar Kregulj, je primerjal
status današnjih zasebnih založnikov z založniki v Krajčevem času,
predstavil svoj pogled na bralno kulturo slovenskih bralcev, kako
izbira založniški program založbe Penca in drugi, predvsem pa se je
razgovoril o tem, kako izbira besedila za prevajanje. Med njegovimi
prevodi – gre izključno za stvarno literaturo – so mu še posebej
pomembni naslednji: Hipoteza o sreči, Kako živeti – življenje
Montaigna, Pravičniški um, Velika ideja – zakaj je enakost boljša za
vse (http://www.vrhunski-dosezek.com/). Predavanje in pogovor smo
zaokrožili z razstavo, ki so jo pripravile knjižničarke Šolskega
centra Novo mesto, pogovor o knjigah pa nadaljevali ob sproščenem
druženju v čitalnici šolske knjižnice. (J. J. B.)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit