[SlovLit] Škrabčevi dnevi -- Enciklopedija kulturne zgodovine na Koroškem -- V Trstu z empatijo

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Jan 30 12:42:10 CET 2017


From: DZuljan <DZuljan na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 30 Jan 2017 08:29:44 +0100
Subject: Vabilo k prijavi na simpozij Škrabčevi dnevi

Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici, Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU in Fakulteta za humanistiko Univerze
v Novi Gorici vabimo k prijavi na simpozij Škrabčevi dnevi, ki bo 13.
oktobra 2017 na Univerzi v Novi Gorici. Tematika Škrabčevih dnevov je
jezikoslovje v najširšem pomenu besede (brez omejitev na preučevani
jezik, pojav in pristop). Zaradi svoje lokacije pa bomo seveda še
posebej veseli prispevkov s tematiko zahodnega slovenskega prostora.

Konferenca bo potekala v slovenščini. Povzetke dvajsetminutnih
predavanj, ki jim bo sledila desetminutna diskusija, bomo zbirali do
1. maja 2017 na naslovu
https://easychair.org/conferences/?conf=d10 , kjer so dostopne tudi
druge informacije o Škrabčevih dnevih. V primeru večjega števila
prijav bodo referati izbrani na podlagi recenzentskega postopka. Po
simpoziju bo referentom ponujena možnost objave prispevka v zborniku.
Kotizacija je 10 € in vključuje kosilo.

Lepo vabljeni k prijavi in lep pozdrav, Danila Zuljan Kumar (v imenu
programsko-organizacijskega odbora v sestavi: Kozma Ahačič, Aleksandra
Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Franc Marušič, Petra Mišmaš, Danila
Zuljan Kumar in Rok Žaucer)

===

Od: <Marjeta.MALUS na bmeia.gv.at>
Datum: 30. januar 2017 10:56
Zadeva: Vabilo na predstavitev knjige Enzyklopädie der slowenischen
Kulturgeschichte in Kärnten / Koroška – Von den Anfängen bis 1942,
Ljubljana, 9. 2. 2017

Avstrijski kulturni forum Ljubljana vljudno vabi na predstavitev
knjige Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten /
Koroška – Von den Anfängen bis 1942 (Enciklopedija slovenske kulturne
zgodovine na Koroškem od začetkov do leta 1942) izdajateljev prof. dr.
Katje Sturm-Schnabl in dr. mag. Bojana-Ilije Schnabla v četrtek, 9.
februarja 2017, ob 16.00 uri v Prešernovi dvorani Slovenske akademije
znanosti in umetnosti

===

From: Elena Cerkvenic <elenacerkvenic na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 30 Jan 2017 12:20:32 +0100
Subject: V EMPATIJI Z AVTORJEM

Vabljena / vabljen na srečanje V empatiji z avtorjem, ki bo v petek,
10. februarja ob 18.00 v Trstu, v dvorani Krožka za družbena vprašanja
Virgila Ščeka, ul. Giacinto Gallina 5 (III. nadstropje) – Srečanje,
posvečeno Jančarjevemu romanu To noč sem jo videl, je organizirano v
sodelovanju z Javno Agencijo za knjigo Republike Slovenije.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit