[SlovLit] Fonološki Toronto -- Re: Ne vozi, ko piješ -- V Leipzig

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Jan 14 08:28:21 CET 2017


Od: Peter Jurgec <peter.jurgec na utoronto.ca>
Datum: 14. januar 2017 06:18
Zadeva: Workshop on Slovenian Phonology (SlovLit)

Pozdravljeni, v ponedeljek, 16. januarja, in torek, 17. januarja 2017,
bo na Oddelku za jezikoslovje Univerze v Torontu potekala Delavnica o
slovenski fonologiji (Workshop on Slovenian Phonology). Na delavnici
sodelujejo jezikoslovci iz Slovenije in Toronta. Delavnica je rezultat
raziskovalne izmenjave med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Torontu,
pod sponzorstvom Germany/Europe Fund. Program je dosegljiv tule:
https://goo.gl/d8sweW

Vabljeni!
Peter Jurgec

===

Od: <Simona.Bergoc na gov.si>
Datum: 13. januar 2017 13:37
Zadeva: Napisi nad avtocesto
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005811.html)

Spoštovani mag. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za varnost prometa,

oglašam se v zvezi z debato na temo napisa »Ne vozi, ko piješ alkohol«
nad avtocesto, ki jo že nekaj časa spremljamo na spletnem forumu
Slovlit. Iz informacij, ki jih imam na voljo, sklepam, da ste
prvotnemu napisu »Ne vozi, ko piješ« dodali besedo alkohol, in sicer
zaradi plazu kritik s strani državljanov, kot pojasnjuje vaša
sodelavka gospa Vesna Marinko. Moram poudariti, da zelo razumemo
dileme, ki jih pri odločevalcih sprožajo odzivi uporabnikov, in
odločitve, ki jih morajo naposled na podlagi različnih bolj ali manj
vztrajnih stališč sprejeti. S tem se namreč tudi sami soočamo zelo
pogosto.

Menim, da ima zgodba o napisu dve razsežnosti. Prva je vsebinska:
veseli me, da je bila vaša prva izbira jezikovno ustreznejša (brez
besede alkohol), saj ste sklepali, da za pravilno razumevanje
popolnoma zadostuje napis »Ne vozi, ko piješ.« Govorcem torej ni treba
vsega izreči in napisati, da bi jih drugi ustrezno razumeli, saj se
pomeni tvorijo tako v sobesedilu kot s pomočjo shranjenih jezikovnih
informacij, ki jih govorci aktiviramo ob dekodiranju sporočila.

Druga plat zgodbe je po mojem mnenju celo bolj bistvena: dr. Miran
Hladnik in drugi, ki so se na njegovo pobudo odzvali in opozorili na
jezikovno neustrezno izbiro, so s svojo akcijo želeli sporočiti, da je
postopek odločanja o jezikovnih zadevah sporen, saj - če prav razumem
– jezikoslovci v njem nimajo svoje vloge.

Predlagam vam torej, da razmislite o ustaljenem postopku, ki bi po
potrebi vključeval tudi mnenje jezikovnega eksperta. Pri tem vam lahko
pomaga več inštitucij: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC
SAZU, oddelki za slovenistiko slovenskih univerz, ne nazadnje tudi
Služba za slovenski jezik Ministrstva za kulturo RS.

Lepo vas pozdravljam!
Simona Bergoč
Služba za slovenski jezik, Ministrstvo za kulturo

===

http://www.culingtec.uni-leipzig.de/ESU_C_T/ -- Culture & Technology
-- The European Summer University in Digital Humanities, Leipzig
18.--28. julija 2017.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit