[SlovLit] Slovenka -- Lancaster -- Lipicanci -- Alamut in Assassin's Creed

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Jan 13 12:11:25 CET 2017


http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/casnik-ki-je-ze-na-pragu-20-stoletja-pozival-k-enakopravnosti-med-spoloma/412182
-- Slovenka, časnik, ki je že na pragu 20. stoletja pozival k
enakopravnosti med spoloma. V Trstu so se 11. januarja o prvem
slovenskem ženskem časopisu Slovenka, ki je začel v Trstu izhajati
leta 1897, pogovarjale Katja Mihurko Poniž, Irena Selišnik, Urška
Strle in Marta Verginella. MMC RTV SLO. (Mateji Lovrečič hvala za
povezavo. -- mh)

===

http://ucrel.lancs.ac.uk/summerschool -- zastonj udeležba na poletni
šoli iz korpusnega jezikoslovja (Lancaster Summer Schools  in Corpus
Linguistics and other Digital methods).

===

Od: Podiplomska sola ZRC SAZU / Postgraduate School ZRC SAZU
<podiplomska.sola na zrc-sazu.si>
Datum: 13. januar 2017 09:21
Zadeva: [Podiplomska sola ZRC SAZU] Vabilo na predavanje: Lipicanec
kot kulturna in naravna dediščina ali svobodna nečloveška
subjektiviteta?

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo imela izr. prof. dr. Marjetka Golež
Kaučič, znanstvena svetnica na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU
in koordinatorica modula Slovenske študije – tradicija in sodobnost:

LIPICANEC KOT KULTURNA IN NARAVNA DEDIŠČINA ALI SVOBODNA NEČLOVEŠKA
SUBJEKTIVITETA?

Predavanje bo v sredo, 18. januarja 2017, ob 16. uri, v Mali dvorani,
Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

V predavanju bomo govorili o konjih lipicancih, ki so percipirani kot
del naravne in kulturne dediščine slovenskega naroda in ne kot
ne-človeške živali z lastno intrinzično vrednostjo. Ti konji,  ki so
šele z domestifikacijo vstopili v prostor služenja človeku, so le
predmet (izšolani in zdresirani žrebci) in del nacionalnega in
kulturnega spomenika, torej last nacionalne človeške skupnosti. Na
podlagi novih spoznanj zoofolkloristike, antropologije ter diskurzov
speciesizma in abolicionizma, bo reflektirana vloga in pomen teh
konjev skozi zgodovino, folkloro  in literaturo, hkrati pa bo na
podlagi ekokritične analize ponovno presojano razmerje čovek/žival in
sicer z vzpostavljanjem nehierharizacije živalskega in človeškega.
Analizirali bomo folklorna besedila (ljudske pesmi, pripovedi, šege,
verovanje, pregovori, frazeologemi), povezana s skupnostjo
konj/človek, hkrati pa bodo predstavljena tista literarna dela (Edvard
Kocbek, Lipicanci (1969); Boris. A. Novak, Lipicanci gredo v
Strasbourg (2008); Miklavž Komelj, Hipodrom (2006), ki so tematizirala
konje oziroma lipicance.

Predavanje bo v okviru predmeta Ekokultura: živali in narava v
folklori, literaturi in kulturi znotraj modula Slovenske študije –
tradicija in sodobnost. Predavanja so namenjena podiplomskim
študentkam in študentom programa Primerjalni študij idej in kultur in
drugi zainteresirani javnosti.

===

http://novice.sanje.si/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=98&key=iQr9FRq8&subid=12921-ff0pL6k2KtNwPz&tmpl=component&utm_source=newsletter_98&utm_medium=email&utm_campaign=brez-zadeve
-- Alamut in Assassin's Creed (sicer nimata dosti skupnega ... -- mh).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit