[SlovLit] SloVečer v Kopru -- Re: Oton Župančič -- Lektorski pogovori o jeziku

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jan 5 19:49:55 CET 2017


From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slo-fhs <slo-fhs na googlegroups.com>, Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 05 Jan 2017 12:08:30 +0100
Subject: SloVečer s pesnico Jano Putrle Srdič v sredo 11. 1. ob 19.
uri v Levantu 1

Spoštovani, na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične
študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) vljudno vabimo na tretji
dogodek iz novega niza kulturnih prireditev SloVečeri v akademskem
letu 2016/17. V sredo, 11. januarja 2017, ob 19. uri bo v predavalnici
Levant 1 (UP FHŠ, Titov trg 5, Koper/Capodistria) literarni večer s
pesnico Jano Putrle Srdić. Pogovor z avtorico bo vodil dr. Marcello
Potocco. Veselimo se vašega obiska!

Vladka Tucovič

===

From: "Dunja kalčič" <dunja.kmet na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si, Zoltan JAN <zoltan.jan na siol.net>
Date: Thu, 5 Jan 2017 18:45:45 +0100
Subject: Re: Oton Župančič
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005799.html)

Odziv na pismo "užaljencev", kakor nas še živeče dediče po pesniku
Otonu Župančiču poimenuje g. Zoltan Jan, bi težko imenovali
opravičilo. Kar tja v en dan izrečena obtožba, da naj bi dediči
preprečevali ponatise pesnikovih del iz materialnih razlogov (kar je
g. Zoltan Jan menda slišal po telefonu ali pa tudi ne ali pa morda
nekje prebral ali pa tudi ne) nam še živim, še manj pa pokojnim, ne
daje nobene podlage za dialog, podprt z dejstvi. Ker se gospod g.
Zoltan Jan poimenuje za starčka, je najbrž res odveč pričakovati, da
bi navedel kdaj, od koga in v zvezi s katerimi naslovi pesnikovih del
je nekaj slišal ali prebral - ali pa tudi ne.

Pa vendar naj tu navedemo  konkretno pogajanje v zvezi z avtorskim
honorarjem med pesnikovo vdovo in Slovenskim knjižnim zavodom (SKZ) v
zvezi z izidom knjige Izbrane pesmi Otona Župančiča (ur. Janko Glazer,
SKZ, Ljubljana, 1950). Mile Klopčič, ravnatelj SKZ, je ponudil 30.000
din (za 4000 verzov in naklado 9000-10000 izvodov), s čimer se vdova
ni strinjala. Predlagala je, naj zadevo v dobro vseh uredi Zavod za
avtorsko pravo. Klopčič je odgovoril, da bi bil znesek v primeru
računanja po normah le 6.000 din. Ko je vdova želela, naj ji honorar
izračunajo po tedaj veljavnih normah, se je Klopčič temu upiral, češ
da je to nerodno za Zavod. Naposled so se odločili za 40.000 din.
Znesek je vdova poklonila Domu Otona Župančiča v Šiški. V Zavodu za
avtorsko pravo pa so vdovi izračunali (dr. Briški), upoštevaje
večkratne ponatise in po najnižji tarifi, da bi ji šlo 112.000 din.

===

From: Lektorsko drustvo Slovenije <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 5 Jan 2017 19:00:30 +0100 (CET)
Subject: Začetek novega

Spoštovani, novo leto v Lektorskem društvu začenjamo z dopoldanskim
pogovorom o jeziku. Pogovarjali se bomo o uporabnosti, slabostih in
pasteh samostalniškega izražanja v slovenščini. Vabimo vas k
sodelovanju z lastnimi zgledi. Jezikovni pogovor bo v torek, 10. 1.
2017, ob 11. uri v prostorih Društva slovenskih pisateljev (na
Tomšičevi 12 v Ljubljani). Lepo vabimo še na januarsko strokovno
predavanje. Z nami bo dr. Saška Štumberger s Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani. Predstavila nam bo svojo raziskavo o sklanjanju
kratic in okrajšav v knjižnem jeziku, v kateri smo sodelovali tudi
lektorji in slovenisti. Predavanje bo v sredo, 25. 1. 2017, ob 19. uri
prav tako na sedežu društva (na Tomšičevi 12 v Ljubljani).

Dobrodošli tudi v letu 2017. Lektorsko društvo Slovenije


Dodatne informacije o seznamu SlovLit