[SlovLit] Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies -- Re: Oton Župančič -- Le z drugimi smo v Mariboru

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jan 5 10:26:36 CET 2017


From: kozmaahacic na netscape.net
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 4 Jan 2017 06:11:04 -0500
Subject: Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies

Mednarodna revija Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies zbira
prispevke za letošnjo številko do konca februarja. Prispevke lahko
pošljete na naslov kahacic na zrc-sazu.si oziroma grant_lundberg na byu.edu,
vse potrebne informacije pa dobite na spletni strani
http://sjsls.byu.edu/ . Znanstvene članke praviloma recenzira en
slovenski in en tuj recenzent, ocene znanstvenih monografij,
razmišljanja in podobno pa se pripravi v dogovoru z urednikoma. Jezik
prispevkov je še vedno poljuben, prevladujeta pa slovenski in angleški
jezik. Revija je objavljena tako v tiskani kot v prosto dostopni
elektronski obliki, od leta 2015 pa je uvrščena tudi v Scopus.

Kozma Ahačič in Grant Lundberg

===

Od: Zoltan JAN <zoltan.jan na siol.net>
Datum: 04. januar 2017 22:06
Zadeva: Odg: [Re: Oton Župančič (Ustavitev izdajanja Kocbekovega ZD)
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2017/005799.html)

Gospe Dunje Kmet in podpisanih - Alenke Župančič, Mateje Župančič,
Tomaža Kmeta in Marie-Claude Oberti žal ne poznam osebno, ni mi pa
tudi jasno, zakaj bi bila moja omeba, da "smo preživeli nekaj
desetletij brez Župančiča in ponatisov njegovih del, ker se dediči
avtorskih pravic niso strinjali s honorarji Mladinske knjige" v povsem
drugi zadevi "skrajno žaljiva". Kljub vsemu se iskreno opravičujem
vsem in vsakomur, ki bi ga morebiti lahko prizadel. Tega res nisem in
nočem. Pravzaprav sem ge. Dunji Kmet hvaležen, ker mi je, senilnemu
starčku, obudila spomine na leta, ko sem bil na prehodu iz
sedemdesetih v osemdesetih let prejšnjega stoleja direktor Goriške
knjižnice Franceta Bevka in smo ustanovili tudi nekaj krajevnih
knjižnic. In ko smo le uspeli napraskati tistih nekaj dinarjev z ne
vem katerimi in kolikerimi ničlami za nakup osnovnega knjižnega fonda,
smo bili deležni očitkov, češ, k... gleda takšno knjižnico, ki niti
Župančiča nima. In ga res nisem mogel kupiti! Ko sem na takratni
Kulturni skupnosti in pri Mladinski knjigi protestiral, so mi
telefonsko sporočili, da se dediči avtorskih pravic ne strinjajo z
višino ponujenih avtorskih honorarjev in da zato ni ponatisov del
Otona Župančiča. Tudi coobis lepo pokaže po letih izida frekvenco
izhajanja knjižnih objav izvirnih in prevedenih del Otona Župančiča.
Medlo, kot se priletnemu profesorju priliči, se mi dozdeva, da sem
inkriminirani podobno trditev tudi prebral, a bi moral kot
podpovprečen poznavalec velikega pesnika premetati vsa kongresna
gradiva, študije in monografije, da bi lahko s citatom podkrepil
navedeno. Raje obveljam za nekompetentnega senilneža in se ponovno
potresem s pepelom pred navedenimi užaljenci, ki pa takrat verjetno
niso bili edini dediči pesnikovih avtorskih pravic, saj so bili še
živi tudi nekateri danes že pokojni njegovi otroci.

Lepe pozdrave
Zoltan JAN

===

Od: Dr. Marijanca Ajša Vižintin <vizintin na zrc-sazu.si>
Datum: 05. januar 2017 10:16
Zadeva: Le z drugimi smo (Maribor, 13. in 14. 1, 2017)
Za: slovlit na ijs.si

ZRC SAZU in Pedagoški inštitut vabita vodstvene in strokovne pedagoške
delavce na BREZPLAČNO regijsko usposabljanje Le z drugimi smo v
Maribor, 13. in 14. januarja 2017. V programu Le z drugimi smo bomo v
Mariboru izvajali tri 16-urne seminarje:

- Vključevanje, slovenščina, medkulturna vzgoja in izobraževanje,
koordinatorica dr. Marijanca Ajša Vižintin
- Ničelna toleranca do nasilja, koordinatorica mag. Sabina Autor
- Migracije in manjšine: sodobne oblike integracijskih praks,
koordinatorica dr. Mirjam Milharčič Hladnik

Program Le z drugimi smo poteka v okviru projekta Krepitev socialnih
in državljanskih kompetenc strokovnih  delavcev, ki ga financirajo
Evropski socialni skladi in MIZŠ Republike Slovenije. Program je
namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
na področju spoštovanja različnosti in oblikovanja strpnih medosebnih
odnosov v šoli. Več informacij, program: https://lezdrugimismo.si/
Prijave: Katis.

Lep pozdrav,
dr. Marijanca Ajša Vižintin


Dodatne informacije o seznamu SlovLit