[SlovLit] Konferenca SLS -- Vandotov Srebrnokrilec in Gregorinovo Zavetje v pečevju -- Jezikoslovni zapiski 22.2 (2016)

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Dec 24 05:33:03 CET 2016


Od: SLS12 Ljubljana 2017 <sls12.ljubljana.2017 na zrc-sazu.si>
Datum: 22. december 2016 21:36
Zadeva: Prošnja za objavo na domači strani inštituta oz. oddelka:
Konferenca SLS / SLS Conference / Конференция SLS Ljubljana 2017 -
Vabilo / Call for papers / Приглашение

Spoštovani, vljudno prosim, če lahko [...] objavite priloženo vabilo
oz. povezavo na domačo stran Združenja za slovansko jezikoslovje
(Slavic Linguistics Society, SLS,
http://www.slaviclinguistics.org/2017-conference). V duhu uravnotežene
internacionalizacije slovenskega univerzitetnega in
znanstvenoraziskovalnega prostora ter hkratnega sobivanja slovenskega
jezika v mednarodnem kontekstu se priporočam za objavo v vseh treh
jezikovnih različicah (v slovenščini, angleščini in ruščini).

Hvala!
Lep pozdrav,
v imenu organizacijskega odbora
Matej Šekli

12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje (SLS-12)
21.–24. september 2017, Ljubljana, Slovenija.

Vabimo vas, da pošljete povzetek referata ali predlog za panelno
predavanje s področja slovanskega jezikoslovja. Tema in teoretični
pristop prispevkov sta prosta. Pogoj za udeležbo na konferenci SLS-12
je aktualno članstvo v Združenju za slovansko jezikoslovje (Slavic
Linguistics Society, SLS). Udeleženci se bodo v SLS lahko včlanili
(oz. podaljšali članstvo) tudi ob spletni prijavi na konferenco od
maja 2017 naprej.

Povzetek referata (v obsegu do največ 3000 znakov) naj bo v angleščini
ali ruščini. V primeru, da bo prijavljena tema referata sprejeta, je
referat možno ob daljšem povzetku v angleščini ali ruščini predstaviti
tudi v drugih slovanskih jezikih. Povzetek referata pošljite na
elektronski naslov sls12.ljubljana.2017 na zrc-sazu.si. Povzetek naj bo
anonimen, tj. naj ne vsebuje avtorjevega imena, imena institucije ali
katerega koli drugega identifikacijskega podatka. Naenkrat naj se
pošlje povzetek prispevka le enega avtorja ali skupni povzetek več
avtorjev. Naslov referata, ime avtorja/avtorjev, ime institucije,
podatek o statusu študenta (če je avtor doktorski študent) in
kontaktni naslov naj bodo v elektronskem dopisu.

Doktorski študentje, katerih teme referatov bodo sprejeti, se bodo
lahko potegovali za štipendijo, s katero bodo lahko pokrili potne
stroške. Zainteresirani študenti naj to sporočijo organizatorjem.
Predlog za panelno predavanje naj vsebuje naslov panela in imena
udeležencev. Prijave zbiramo na elektronskem naslovu
sls12.ljubljana.2017 na zrc-sazu.si do 1. marca 2017. Rok za oddajo
povzetka referata: 15. marec 2017. Obvestilo o sprejetju prijavljene
teme referata oz. predloga za panelno predavanje: 15. april 2017.

Organizatorji konference:
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega
centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za
primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani

http://www.slaviclinguistics.org/wp-content/uploads/2016/12/2017conf-CFP.pdf
-- celotno vabilo v slovenščini, angleščini in ruščini.

===

V Arhivu slavističnih objav na Wikiverzi
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Arhiv) so na novo postavljena tri
besedila Franceta Malešiča o planinski literaturi: Zlatorogovem bratu
je bilo ime Srebrnokrilec: Kratek pregled dosedanjih objav in omemb
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Zlatorogovem_bratu_je_bilo_ime_Srebrnokrilec),
Pravljica o Srebrnokrilcu
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Pravljica_o_Srebrnokrilcu) in spremna
beseda k ponatisu romana Janeza Gregorina Zavetje v pečevju iz leta
1941 (https://sl.wikiversity.org/wiki/Janez_Gregorin_%E2%80%93_Igor_Zagrenjen_%E2%80%93_in_njegovo_Zavetje_v_pe%C4%8Devju).

===

Od: Peter Weiss <Peter.Weiss na guest.arnes.si>
Datum: 24. december 2016 01:46
Zadeva: Jezikoslovni zapiski 22.2 (2016)

V tisk je šla druga letošnja številka Jezikoslovnih zapiskov, revije
Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. V njej so
prispevki Alenke Jelovšek, Andreje Žele, Mladena Uhlika, Ljudmile
Bokal, Mojce Horvat, Suzane Todorović, Gorana Filipija, Suzane
Kmecove, Radmile V. Žugić, Aleksandra Wiatra, Jadwige Waniakowe,
Helene Grochole-Szczepanek, Tetjane V. Petrik, Metke Furlan, Janoša
Ježovnika, Domna Krvine, Mateja Meterca in Andreja Perdiha. V obliki
PDF jo še pred papirnim izidom lahko (ob vseh doslej izšlih) kot
praznično darilo dobite na spletnem naslovu
http://bos.zrc-sazu.si/knjige/index.html . -- Peter Weiss


Dodatne informacije o seznamu SlovLit