[SlovLit] Plešasta pevka, razstava, čitalnice in 150 let Dramatičnega društva v Ljubljani -- Simpozij začetnikov na ZRC SAZU

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 29 07:48:29 CET 2016


Od: Manja Gatalo <Manja.Gatalo na nuk.uni-lj.si>
Datum: 28. november 2016 15:00
Zadeva: Razstava, čitalnice in 150 let Dramatičnega društva v Ljubljani

Otvoritev: Predstava Plešasta pevka Eugèna Ionesca, produkcija
študentov IV. semestra GLR, DI in DSU AGRFT UL (prevod: Srečko Fišer,
režija: Mojca Madon, dramaturgija: Jure Mavrič, Lea Kukovičič,
scenografija: Eva Brvar Ravnikar, kostumografija: Tina Bonča,
oblikovanje svetlobe: Mojca Madon, mentorji: dramska igra in
gledališka režija red. prof. Jožica Avbelj, doc. Jernej Lorenci,
dramaturgija doc. dr. Blaž Lukan, scenografija doc. mag. Jasna Vastl,
kostumografija red. prof. Janja Korun, asist. mag. Tina Kolenik, jezik
in govor asist. mag. Nina Žavbi Milojević).
Kdaj: 3. 12. 2016 ob 18:00
Kje: Velika čitalnica NUK, vstop prost

Če je bila včasih Plešasta pevka fikcija, je danes realnost. Naša
življenja so Plešasta pevka, ki se še vedno, po toliko letih, češejo
enako. Absurd je na neki način potlačena erotika, obsesija, strah in
želja po tem, da si opažen. Ideologija sreče in užitka je bolezen, ki
pesti enaindvajseto stoletje in v družbi zbuja anksioznost. Človek, ki
uživa in je srečen, je tako postal merilo sveta. Množica ni samo
najnovejši azil, temveč tudi mamilo posameznika. Obstajam samo takrat,
kadar sem opažen in kadar drugim dokažem, da uživam. Živimo v času
spektakla, kjer je prvi vstop v javnost izredno pomemben za izgradnjo
podobe, in tudi v času obsojenosti na druge. Ampak kaj se zgodi
takrat, ko nikogar ni, kdo postanemo?

https://www.facebook.com/events/1301338009938792/ -- vabilo v NUK na
predstavo Plešaste pevke.

Vsebina razstave:

Bitke, ki so jih izbojevali France Prešeren in njegovi somišljeniki,
še niso pomenile zmage. Pojaviti so se morale nove težnje po
enakopravnosti slovenske besede in s tem tudi celotnega naroda.
Štafetno palico so v letih od 1860 do 1870 prevzele čitalnice z
razgibanim društvenim delovanjem. Čitalnice so postale prostori, kjer
so se ljudje zbirali, izmenjevali svoja mnenja, se pogovarjali o
znanstvenih, zgodovinskih, jezikoslovnih in drugih narodnih
vprašanjih. Skozi kulturno in družbeno življenje se je krepilo
narodno-politično prebujenje Slovencev. Čitalnice so odigrale pomembno
vlogo tudi na področju razvoja slovenskega jezika. Znotraj čitalniških
gibanj je leta 1867 nastalo Dramatično društvo v Ljubljani, cilj
katerega je bilo predvsem pisanje, prevajanje in objavljanje dramskih
del. Kot odmev tem težnjam je leto kasneje nastala zbirka slovenskih
dramskih besedil, Slovenska Talija. Prvi pomembnejši koraki h krepitvi
dramatizirane slovenske besede so se začeli pred 150 leti prav v
čitalnicah. Zato želimo z razstavo podrobneje raziskati njihov pomen
za narodni razvoj. Digitalna knjižnica Slovenije ima bogato zakladnico
gradiva, ki priča o čitalniških gibanjih kot o narodno buditeljskem
obdobju. Po desetih letih skrbnega zbiranja, digitaliziranja in
urejanja zgodovinskih zbirk je čas, da zaklade pokažemo širši
javnosti. Naš namen je količino gradiva preliti v smiselno oblikovane
zgodbe, ki pričajo o tehtnosti dokumentov preteklega časa za prihodnji
čas.

http://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/razstave/2016/beseda-da-besedo --
Mojca Šavnik, Manja Gatalo in Urška Perenič: Béseda dá besedo in igro:
150 let Dramatičnega društva v Ljubljani. Vabilo na razstavo v NUK-u.

Prisrčno vas pozdravljam!
Manja Gatalo

===

Od: Nina Ditmajer <nina.ditmajer na gmail.com>
Datum: 28. november 2016 12:17
Zadeva: Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku
znanstvene kariere

http://giam.zrc-sazu.si/sl/dogodki/4-simpozij-raziskovalcev-na-zacetku-znanstvene-kariere-zrc-sazu#v
-- ZNANSTVENI NEOLIBERALIZEM IN RAZUMEVANJE DEDIŠČINE V KONTEKSTU
ČASOVNE PREOBRAZBE: Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na
začetku znanstvene kariere. Četrtek 1. 12. 2016 v dvorani Muzeja
narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5.

10.00–11.30 1. sklop (moderator: Peter Kumer)
Matej Stevanovič, Ljubljanski univerzitetni inkubator: Možnosti
zaposlitve po koncu doktorskega študija
Pika Založnik, Društvo mlada akademija: Prekarnost v visokošolskem in
raziskovalnem prostoru
Polona Sitar, Inštitut za kulturne in spominske študije: Položaj
raziskovalk in raziskovalcev na začetku akademske kariere v kontekstu
znanstvenega neoliberalizma
[...]
12.00–13.30 2. sklop (moderator: Matjaž Geršič)
Urška V. Ošlak, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša:
Besedotvorje slovenskega jezika skozi čas – primer kolesarskega
izrazja [...]
15.00–16.30 3. sklop (moderatorka: Polona Sitar)
Nina Ditmajer, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede:
Pridigarska dejavnost na vzhodnem Štajerskem v 18. in prvi polovici
19. stoletja [...]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit