[SlovLit] Ruska deklamacija -- Re: Kdo noče denarja? -- Odgovornost -- Točkolovje

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 22 11:32:34 CET 2016


From: Gabriele Schäfer Verlag <post na gabrieleschaeferverlag.de>
Date: 2016-11-21 17:14 GMT+01:00
Subject: Die Deklamation im Russischen

Witalij Schmidt: Deklamation in Theorie und Praxis: Sergej Ignatʼevič
Bernštejn (...) (Slavistische Beiträge, 501). 316 str. 29,90 eur.
(http://www.gabrieleschaeferverlag.de).

===

Od: Alenka Jovanovski <alenka.jovanovski na gmail.com>
Datum: 21. november 2016 23:16
Zadeva: Re: Kdo noče denarja?
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005742.html)

Prvič: v kakšno situacijo me prejem denarja postavlja? Ali sem
prisiljena (kot posameznica) spremeniti svoje vrednote oz. delovanje
glede na moje postavljene vrednote (in habitus)? Ali mi prejem denarja
zapre usta, v smislu, da ne morem več nadaljevati z raziskavo ali
smerjo raziskave, ki - jo ocenjujem - da je etična? (In upajmo, da sem
tukaj kot posameznik/ca ali kot skupina posameznikov dovolj
samokritična, v smislu brutalne ostrine zavedanja, kje kaj nagovori
moj ego ... in potem zaradi tega nekaj, kar mi prišepetava "vest"
pometem pod preprogo z racionalizacijo "bomo laže delovali")?

Drugič: kakšni so motivi sponzorja? Verjamem, da gre morda tudi za
možnost davčnih olajšav (zakaj ne?). Gre morda za pranje denarja?
Moramo biti toliko pragmatični, da se zavedamo, da bo sponzor / mecen
z donacijo želel nekaj pridobiti. Vprašanje: ali je to, kar bi on
pridobil, še vedno na isti ravni z našimi etičnimi kriteriji?

Ne pravim, da sta našteta edina dejavnik. Menim, da se je zelo težko
odločati. Vsaka odločitev prinese svojo ceno. Če hočem ostati živa
oseba in če hočem ohraniti etično integriteto, kar sama vidim kot
predpogoj tega, da bo moje delovanje na nek način imelo (v etičnem
smislu) dobre učinke za vse agense znotraj nekega družbenega polja ---
potem grem v to. Sicer ne. Je pa svinjsko, svinjska odločitev.
(Oprostite izrazu, ampak ne najdem boljšega.) In človek se hitro
znajde na robu. Kot zasebnik sicer laže igraš neke igre, kot društvo
(kot skupek zasebnikov) pa teže.

Alenka Jovanovski

===

http://idlewords.com/talks/robot_armies.htm -- Kdo bo ukazoval
robotom? Vojska, policija, hekerji, Google, Amazon ...? Tisti, ki si
bo to najbolj želel. Trenutno si tega ne želi nihče, ker je povezano s
prevzemom odgovornosti. Vsi bi želeli prevzeti nadzor, nihče pa
odgovornosti. Odrasti pomeni prevzeti odgovornost -- storimo to,
preden bo prepozno. (Maciej Cegłowski: Who Will Command The Robot
Armies? Direction, Sydney, November 2016. Idle Words)

===

Kdor želi, da so njegovi teksti visoko točkovani, jih mora objavljati
v znanstvenih revijah z visokim faktorjem vplivnosti (tj. tujih) ali
izdati knjigo pri znanstveni založbi, po možnosti tuji. Pri objavi v
zbornikih mora paziti, da članek ni krajši od 30 strani in da je v
njem vsaj tretjina tujih objav. (Pravilnik o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti -- http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp
; Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti --
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2016/prav-rrd-Priloga%201.pdf)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit