[SlovLit] V Beogradu -- Nove knjige -- Danilo Florjančič

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Nov 21 13:37:50 CET 2016


From: Laura Fekonja <laura.fekonja na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 21 Nov 2016 09:23:06 +0100
Subject: Beograd

Če se boste v prihodnjih dneh nahajali kje v bližini, lepo vabljeni v
Beograd na Dneve slovenskega filma 2016 (DSF 2016). Več informacij
lahko najdete na povezavi http://www.danislovenackogfilma.org/

Laura Fekonja,
lektorica slovenščine na FF v Beogradu

===

Od: Zalozba ZRC <zalozba na zrc-sazu.si>
Datum: 21. november 2016 11:19
Zadeva: Novinarska konferenca Založbe ZRC

Seznam publikacij Založbe ZRC, ki bodo predstavljene na šesti redni
novinarski konferenci v letu 2016. Ta bo v torek, 22. novembra 2016,
ob 11. uri v Atriju ZRC.

Jerica Snoj idr.: Sinonimni slovar slovenskega jezika. 1292 strani,
89,00 EUR. Pomeni besed in besednih zvez slovenskega jezika so v
veliki meri slovaropisno prikazani v Slovarju slovenskega knjižnega
jezika, ki je bil dokončan leta 1991 in z novejšim besedjem dopolnjen
v drugi izdaji leta 2014. Pomenski opis danega jezika pa ni popoln,
dokler ne omogoča pregleda nad sinonimi, tj. besedami in besednimi
zvezami, ki so medsebojno v razmerju pomenske podobnosti in variantno
ubesedujejo določeni pomen. Sinonimni slovar slovenskega jezika
dopolnjuje pomenski opis slovenščine tako, da na 1292 straneh v 33 077
sinonimnih nizih prikazuje več kot 250 000 sinonimnih razmerij. Slovar
prihaja k uporabnikom kot jezikovni priročnik, ki omogoča pomensko in
zvrstno-stilno vrednotenje leksikalne izbire v slovenskem jeziku,
bodisi pri ustvarjanju besedila, bodisi pri njegovem interpretiranju.
[...]

Eric Rothenbuhler: Ritualno komuiniciranje: Od vsakdanje konverzacije
do medijsko posredovane ceremonije. Prevod: Dejan Jontes, Breda
Luthar, Maruša Pušnik, 222 strani, 21,00 EUR. Kjerkoli in kadarkoli
ljudje koordinirajo svoje delovanje in kadar se prilagajajo drugim in
širšemu družbenemu svetu, bomo našli ritualno (ritualistično ali
ritalizirano) komuniciranje. To je knjiga o ritualu, o literaturi o
ritualnih študijah, o uporabi pojma ritual v literaturi o
komunikacijskih študijah, o ritualu kot komunikacijskem fenomenu in o
komuniciranju kot ritualnem fenomenu. Ukvarja se z rituali kot
stvarmi, ritualnimi načini ukvarjanja s stvarmi in ritualom kot
konceptom. Gre za bibliografski esej in teoretsko obravnavo. Morda si
je zadala preveč ciljev na tako majhnem prostoru.

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 21. november 2016 11:00
Zadeva: koroške in druge zamejske novičke

V sredo, 23. 11. 2016 ob 17.00 bodo v dvorani Svetovnega slovenskega
kongresa v Ljubljani (Cankarjeva 1/IV) predstavili pesniško zbirko
Pomladanske zarje in življenje zavednega primorskega Slovenca Danila
Florjančiča (1919--1987). Spregovorili bodo prof. ddr. Marija
Stanonik, Irena Uršič in mag. Damijan Florjančič.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit