[SlovLit] Slovar zelene energije -- Jezik in slovstvo 2016/2 -- Književnice pri slovenščini

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Okt 12 08:34:24 CEST 2016


Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 11. oktober 2016 21:30
Zadeva: LK, 17. oktober

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1104.
sestanek v ponedeljek, 17. oktobra 2016, ob 18.00 v predavalnici 325 v
3. nadstropju Filozofske fakultete.  Predavala bo dr. Laura Mrhar,
strokovna prevajalka. Tema predavanja: Sestava dvojezičnega
specializiranega slovarja zelene energije s prevodoslovnega vidika.
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

Od: Lidija Rezoničnik <lidija.rezonicnik na gmail.com>
Datum: 11. oktober 2016 23:28
Zadeva: JiS 2016/2

Spoštovani, izšla je nova številka revije Jezik in slovstvo. Vljudno
vabljeni k branju. Z lepimi pozdravi. Lidija Rezoničnik

Razprave
Danila Zuljan Kumar: Narodna identiteta pri Beneških Slovencih in Furlanih danes
Irena Novak Popov: Pesniške strategije Viljema Černa
David Bandelj: Sodobna poezija Beneške Slovenije: model angažiranega
pesništva med Slovenci v Italiji
Jadranka Cergol: Narečna literatura kot značilnost »manjšinske literature«?
Janoš Ježovnik: Angeli in Ognjenci: narečna poezija Renata Quaglie v
prevodih Marka Kravosa
Mateja Curk: Govorice dvojezičnih literarnih oseb iz
osrednjeslovenskega in beneškoslovenskega prostora
Bogomila Kravos: Beneško gledališče
Miha Obit: Ustvarjalnost brez besed?

Eva Sicherl: Primeri slovenskih manjšalnic z vidika evaluativne morfologije
Marjetka Kulovec in Špela Vintar: Percepcija in razumevanje tolmačenja
v slovenski znakovni jezik pri gluhih in naglušnih dijakih
Janja Ribič: Ujemanje med povedkom in osebkom v kopulativnih stavkih
Ana Vogrinčič: Polpremi govor v slovenščini: nekateri izsledki analize
korpusa izvirnih slovenskih besedil
Tanja Badalič: Ekokritiški pogled na poezijo Svetlane Makarovič
Maja Smotlak: Bivanjsko nelagodje žensk kot tematsko osišče pripovedne
proze Jasne Jurečič

Ocene in poročila
Vojko Gorjanc: Maja Bratanić, Boris Pritchard in Ivana Brač (ur.): Od
Šuleka do Schengena: Terminološki, terminografski i prijevodni aspekti
jezika struke. Zagreb in Rijeka: Institut za hrvatski jezik in
jezikoslovje in Pomorski Fakultet u Rijeci, 2015.
Mojca Šorli: Mednarodna znanstvena konferenca Korpusi in diskurzi

===

Od: Katja Mihurko Poniž <katja.mihurko-poniz na guest.arnes.si>
Datum: 12. oktober 2016 08:23
Zadeva: VABILO K PRIJAVI NA SEMINAR "OBRAVNAVA DEL KNJIŽEVNIC PRI
POUKU SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI"

Že dobri dve leti se v javnosti odvija živahna diskusija o obravnavi
literarnih ustvarjalk in njihovih del pri pouku slovenščine. Anketa,
opravljena med profesoricami in profesorji slovenščine v srednjih
šolah, je pokazala, da bi si želele in želeli obravnavati več avtoric,
vendar se to večinoma ne zgodi zaradi obilice učne snovi ali
pomanjkanja didaktičnih in drugih gradiv o avtoricah. Če se ne bo nič
spremenilo, bo večina slovenskih dijakinj in dijakov še naprej
prikrajšana za obogaten pogled na književnost, dekleta pa tudi za
možnost samozavestne naslonitve na vzornice, ki je lahko pomemben
dejavnik pri uresničitvi poklicnih in osebnih ambicij na vseh
področjih, tudi na področju literarnega avtorstva. Vabimo vas, da se
prepričate o tem, da je mogoče v pouk slovenščine vključiti tudi
avtorice, ne da bi pri tem dijaki in dijakinje bili prikrajšani za
znanja, ki ste jim jih posredovali doslej.

Seminar organizira Zavod RS za šolstvo (razpis je objavljen na
Zavodovi spletni strani: Seminarji - Dodatna ponudba) in bo potekal
30. novembra 2016 od 9.00 do 16.00 v prostorih ZRSŠ na Dunajski 104 v
Ljubljani. Prijave učiteljev so samo elektronske (spletna stran ZRSŠ,
Seminarji) in potekajo do 15. oktobra 2016 (sobota).

Program seminarja

Izr. prof. dr. Katja Mihurko Poniž, profesorica na slovenistiki
Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, bo na nov način
osvetlila pripovedna besedila avtoric (Madame LaFayette, Virginie
Woolf, Zofke Kveder, Mire Mihelič, Berte Bojetu-Bojete in Katarine
Marinčič), ki so vključena v učne načrte in nekatera berila in jih
umestila v širši kontekst ženske kot ustvarjalke in osrednjega
ženskega lika v književnosti.

Dr. Vita Žerjal Pavlin, profesorica na Srednji šoli za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani, bo predstavila stanje glede obravnave del
književnic v srednji šoli in vodila delavnico o vključevanju del
slovenskih pesnic od slovenskega realizma do sodobne slovenske
književnosti v literarnozgodovinsko obravnavo.

Mag. Mojca Poznanovič-Jezeršek iz ZRSŠ bo predstavila kriterije za
izbor književnih besedil v učnih načrtih za osnovno šolo in
srednješolsko izobraževanje ter umestitve književnic v obvezni in
izbirni del programa v povezavi s cilji predmeta. Razmišljala bo tudi
o vplivu beril na izbor književnih besedil.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit