[SlovLit] Prazgodovinske slovanske migracije -- Bodimo raje vrba -- Računalniško posredovana komunikacija

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Okt 1 09:50:21 CEST 2016


"Svet ne bo nič boljši, če raziščemo razmerje med Avari in Slovani ali
kako so se Slovani naseljevali po raznih ozemljih. Toda spremenil se
bo na boljše, če bomo znali študentom prenesti zanosno navdihujočo
zgodbo človeške prilagodljivosti, spremenljive in prenosne narave
etnične identite in občutek za zgodovinsko nasledstvo v bitki za
obstoj, kar vse sporočajo naši pripovedni konstrukti. Svet bomo
spremenili na boljše, če bomo znali študentom ozavestiti njihovo mesto
v svetu, njihov odnos do drugih, kakor se prenaša z jezikom in z
njegovimi simbolnimi dejanji, in priložnost preseči našo individualno
omejenost z vključitvijo v kooperativno učenje od drugih." (Sklepne
misli Greenbergovega predavanja o prazgodovinskih slovanskih
migracijah -- https://www.academia.edu/28765596/Slavs_as_migrants._Mapping_prehistoric_language_variation
-- re: https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005680.html)

===

https://www.facebook.com/pasic.ahmed/posts/10154591919924696 -- Ahmed
Pašić: Že vse življenje se borim z vetrovi. Facebook 29. sept. 2016.
("Sedaj v moji lastni družini govorimo angleško, malajsko, slovensko
in bosansko. V tem ne vidim nič slabega. Ravno nasprotno. V tem vidim
bogastvo in znati več jezikov pomeni dodatno življenjsko vrednost v
številnih pogledih.")

===

From: Fišer, Darja <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Date: 2016-10-01 8:41 GMT+02:00
Subject: Special issue on CMC published

http://slovenscina2.0.trojina.si/en/zadnja-stevilka/ -- posebna
številka revije Slovenščina 2.0 z naslovom Računalniško posredovana
komunikacija (CMC).

Darja Fišer: Računalniško posredovana komunikacija. Uvodnik
Špela Arhar Holdt, Kaja Dobrovoljc: Vrednost korpusa Janes za
slovensko normativistiko
Tina Lengar Verovnik, Eva Vrtačič, Tanja Oblak Črnič: O delovanju in
govoru političnih elit skozi optiko Parlametra
Darja Fišer, Tomaž Erjavec, Nikola Ljubešić: JANES v0.4: Korpus
slovenskih spletnih uporabniških vsebin
Marko Stabej, Helena Dobrovoljc, Simon Krek, Polona Gantar, Damjan
Popič, Špela Arhar Holdt, Darja Fišer, Marko Robnik Šikonja:
Slovenščina Janes: pogovorna, nestandardna, spletna ali spretna?
Špela Arhar Holdt: Spletna slovenščina pod drobnogledom dijakov in študentov
Urška Vranjek Ošlak, Mija Michelizza: »TineB«, »Zgodovinar_666« in
»assange« – kaj o identiteti posameznika razkrivajo uporabniška imena
Nikola Ljubešić, Maja Miličević Tviterasi, tviteraši or twitteraši?
Producing and analysing a normalised dataset of Croatian and Serbian
tweets
Tomaž Erjavec, Jaka Čibej, Darja Fišer: Omogočanje dostopa do korpusov
slovenskih spletnih besedil v luči pravnih omejitev
Dafne Marko, Iza Škrjanec, Jaka Čibej: 28. evropska poletna šola
jezika, logike in informatike ESSLLI 2016


Dodatne informacije o seznamu SlovLit