[SlovLit] Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov -- Slověne, International journal of Slavic Studies (Moskva) -- Re: Franc Zadravec

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Sep 26 17:56:35 CEST 2016


From: Luka Vidmar <lvidmar na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 26 Sep 2016 08:25:41 +0200
Subject: Kopitarjeva zbirka slovanskih kodeksov

HISTORIČNI SEMINAR Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije
znanosti in umetnosti vabi na predavanje Kontekstualizacija
Kopitarjeve zbirke slovanskih kodeksov: vpliv zbirke in posameznih
kodeksov.

Rokopisna zbirka in zbirka redkih tiskov Narodne in univerzitetne
knjižnice v Ljubljani hrani dragoceno zbirko triintridesetih kodeksov
in rokopisov, ki je pripadala Jerneju Kopitarju (1780−1844), izjemno
pomembnemu slovenskemu jezikoslovcu, učenjaku in piscu. Zbirka, ki so
jo v 19., 20. in 21. stoletju raziskovali in opisovali mnogi odlični
znanstveniki, ponuja pravo bogastvo podatkov strokovnjakom z različnih
področij. Predavanje bo obravnavalo najstarejše slovanske kodekse iz
zbirke v povezavi s Kopitarjevo strategijo pri zasnovi zbirke kot
celote, prav tako pa na kratko predstavilo, kako so posamezni kodeksi
ključno prispevali k novim spoznanjem na področju jezikoslovja,
kodikologije, bibliotekarstva in drugje.

Predavala bo prof. dr. Mary Allen Johnson iz Raziskovalne knjižnice
Hilandar in Centra za raziskovanje srednjeveških slovanskih rokopisov
Državne univerze v Ohiu (Columbus). Predavanje bo v četrtek, 29.
septembra 2016, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2.
nadstropje. Predavanje bo v angleščini.

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
Datum: 26. september 2016 09:02
Zadeva: Revija Slovene

Izšla je nova številka revije Slověne: international journal of Slavic
Studies (Moskva). Prilagam povezavo:
http://slovene.ru/ojs/index.php/slovene/issue/view/10/showToc
Revija je indeksirana tudi v bibl. bazah Scopus in Erich Plus.

Lep pozdrav,
Anka

===

https://sl.wikiversity.org/wiki/Nagovor_na_%C5%BEalni_seji_za_Francem_Zadravcem
-- Ignacij Voje: Nagovor na žalni seji za Francem Zadravcem 21. sept.
2016.

https://sl.wikiversity.org/wiki/Za_Fran%C4%8Dkom -- M. Hladnik, Za
Frančkom, nagovor na žalni seji za Francem Zadravcem 21. sept. 2016.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit