[SlovLit] Literatura in etika -- Slovenščina z empatijo -- Slovenščina in znanost

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Sep 5 09:42:35 CEST 2016


Od: Dejan Kos <dejan.kos na um.si>
Datum: 05. september 2016 08:20
Zadeva: Kolokvij Literatura in etika

[...]  Dogodek se bo 9. in 10. septembra odvijal v okviru mednarodnega
literarnega festivala Vilenica. Organizatorici sta dr. Špela Virant in
dr. Irena Samide. Vljudno vabljeni! [...] Lep pozdrav,
Dejan Kos

http://sdpk.si/datoteke/Brosura_2016.pdf -- Literatura in
etika/Literature and Ethics. 14. mednarodni komparativistični
kolokvij, Vilenica 2016, Ljubljana, 9.–10. september 2016. Program in
povzetki referatov. Več na:
http://vilenica.si/wp-content/uploads/2016/08/Almanac_vilenica_2016-web.pdf
in http://vilenica.si/wp-content/uploads/2016/08/programme_booklet-2016-web.pdf

Petek, 9. sept.
9.00 Pozdravni nagovor: Ivo SVETINA, predsednik Društva slovenskih pisateljev
9.30–10.30 Uvodno predavanje: Tomo VIRK: Domet in meje raziskovanja
etičnega v literaturi

11.00–12.30 Renata SALECL: Skrivnost v telesu: fantazmatska struktura
genov in možganov
Edvard KOVAČ: Etika v literaturi kot iskanje pristnosti
Andrea LESKOVEC: Izkušnje pogleda

14.00–15.30 Alenka KORON: Kaj je ali bi lahko bila etična naratologija?
Dejan KOS: Etika in problem estetske avtonomije
Elizabeta ŠELEVA: Po-Etika v času izrednega stanja

15.45–17.15 Vladimir GVOZDEN: Kaj je dobra knjiga? Bonae literae v 21. stoletju
Slavica SRBINOVSKA: Etični aspekti dialoga: izkušnja nenehnega gibanja
v »vmesni« kulturi
Daniel GRAZIADEI: O etiki medkulturnih nesporazumov

17.30–18.30 Damir ARSENIJEVIĆ: Javni jezik žalovanja: sodobna poezija
v Bosni in Hercegovini ter družbeni prostor
Iztok OSOJNIK: Naj ti spodleti bolje: razprava o etiki in literaturi

19.00 Odhod na Ljubljanski grad (avtobus izpred CD)
20.00 Literarni večer na Ljubljanskem gradu
21.30 Pogostitev na ljubljanskem gradu

Sobota, 10. sept.
9.00–10.00 Uvodno predavanje: Werner WINTERSTEINER: Od nasilne
preteklosti h globalni etiki? Grozodejstva 20. stoletja v izbranih
romanih 21. stoletja
Sekcija A
10.00–11.30 Gašper TROHA: Vprašanje etične razsežnosti v sodobni
britanski dramatiki
Matea BUTKOVIĆ: Jim Crow – etika življenja: vzajemni vplivi med
(ne)zaposlenostjo in moškostjo v afro-ameriški literaturi 2. svetovne
vojne
Irena AVSENIK NABERGOJ: Kriminal, etika sočutja in judovsko vprašanje
v Dickensovem romanu Oliver Twist

12.00–13.30 Boris DUDAŠ: »Dobri človek iz Kölna«: literarna etika
Heinricha Bölla
Yvonne HÜTTER: Etične implikacije romana Frühling der Barbaren Jonasa Lüscherja
Stevan BRADIĆ: Uprizarjanje etike v izrednem stanju: V pričakovanju
barbarov J. M. Coetzeeja

Sekcija B
10.00–11.30 Vanesa MATAJC: Etični vidik pričevanjskega diskurza v
literaturi: »zgodbe o življenju« iz begunske izkušnje v sodobnem
romanu
Mateja PEZDIRC BARTOL: Specifičnost dramske forme in etična vprašanja
v dramatiki Simone Semenič
Aleksander BJELČEVIČ: Fikcija in etika v javnih zagovarjanjih
pisateljice Smolnikar (obtožene obrekovanja)

12.00–13.30 Elena STOICAN: Transgresivna etika kulturnih interakcij v
pripovedih o migracijah Jhumpe Lahiri in Rodice Mihalis
Alexandru MATEI: »Mikroetika« kot telesna zavest: etično telo Rolanda
Barthesa v Rolandu Barthesu Rolanda Barthesa
Milena Mileva BLAŽIĆ: Biblijski motivi v pravljicah

17.00 Odhod v Lipico na slovesnost v jami Vilenica (avtobus izpred CD)
18.30 Podelitev nagrade v jami
20.00 Pogostitev pred jamo in koncert

===

From: Elena Cerkvenic <elenacerkvenic na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 5 Sep 2016 06:08:37 +0200
Subject: SLOVENŠČINA Z EMPATIJO

V torek, 27. septembra ob 18.00, bo v Trstu, v kavarni San Marco v
ulici Battisti 18, tretje srečanje Slovenščina z empatijo -- srečujemo
se, da se medsebojno bolje spoznavamo, interagiramo ter si izmenjujemo
izkušnje, ki jih imamo znotraj, blizu ali zunaj slovenske kulturne in
jezikovne stvarnosti ali ki bi jih želeli imeti v odnosu do
slovenskega jezika in slovenske kulture. Srečanje bo dvojezično.
Vabljene. Vabljeni. Elena Cerkvenič

===

"Predstavljajte si, da bo čez nekaj let prišel v (upajmo, da bo še
kakšno) slovensko podjetje novodiplomirani inženir, ki bo vodil
delovni proces in izdajal sodelavcem navodila v angleščini. To bo
namreč strokovni jezik, v katerem je študiral in v katerem obvlada
strokovno izražanje. Pa ne da bi diplomiral v tujini, ampak prav lepo
za slovenski davkoplačevalski denar na kateri od fakultet slovenskih
univerz." Neva Železnik: Slovenščina, kdo bo tebe ljubil. Intervju z
Božo Krakar Vogel. Zarja 30. avg. 2016. 8--10.

http://www.delo.si/sobotna/znanost-in-naravni-jezik-1-del.html --
Rastko Močnik: Znanost in naravni jezik (1. del). Sobotna priloga Dela
3. sept. 2016.12--14.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit