[SlovLit] Primerjalna književnost 2016/2 -- Angleščina v 2. razredu -- Diplome

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Sep 4 11:11:56 CEST 2016


Od: Marijan Dović <marijan.dovic na zrc-sazu.si>
Datum: 31. avgust 2016 16:55
Zadeva: PKn 2016/2

TEMATSKI SKLOP Literatura in semiotika, ur. Jelka Kernev Štrajn, Aleš Vaupotič
Jelka Kernev Štrajn, Aleš Vaupotič: Literatura in semiotika (predgovor)
Vladimir Martinovski: Ekphrasis and Intersemiotic Transposition:
Literature, Visual Arts, and Culture
Tomaž Toporišič: Nekaj poglavij iz zgodovine (kratkih) stikov
(post)semiotične uprizoritvene teorije in prakse
Bożena Tokarz: Pesniške reprezentacije negotovosti
Varja Balžalorsky Antić: Kako pomenja pesem: Benveniste, Meschonnic, Michaux
Jelka Kernev Štrajn: Zoper »naravni« red sveta
Alex Goldiş: The Ideology of Semiosis in Romanian Literature under Communism
Aleš Vaupotič: Semiotika in realizem
Iztok Osojnik: Ikonoklazem brez-umetnosti brezimnih: nezavedno in skrivnost

RAZPRAVE
Charles Sabatos: Tragedy and Resistance in Antigona a tí druhí by Peter Karvaš
Shang Biwu: Narrative as Rhetoric: Judgments, Progression, and
Narrativity in Coleridge’s The Rime of the Ancient Mariner
Mojca Krevel: Navzočnost v času: A Tale for the Time Being in
postmoderna paradigma

PREGLED
Tomaž Onič: Slogovne značilnosti … [premolk] … Pinterjevega dialoga

POGOVOR
Alenka Koron, dobitnica Priznanja Antona Ocvirka 2016: Izmuzljivi čari pripovedi

===

http://www.rtvslo.si/slovenija/250-000-ucencev-se-podaja-v-solsko-leto-anglescina-zdaj-obvezna-v-2-razredu/401679
-- Angleščina zdaj obvezna v drugem razredu. MMC RTV SLO 1. spet.
2016.

===

https://sl.wikiversity.org/wiki/Diplomske_naloge -- na dnu seznama so
celotna besedila svežih literararnovednih diplomskih nalog vseh tipov
(stare, prvostopenjske, magisteriji) z ljubljanske slovenistike. V
repozitorij FF ali UL jih študent ali mentor še vedno ne more naložiti
sam (pravzaprav nimam več upanja, da bi nam kdaj lahko uspelo), bo pa
to zanj zdaj zdaj storila oddelčna knjižnica -- imamo njeno lansko
obljubo. Tule (https://sl.wikiversity.org/wiki/Predstavitve_diplomskih_in_magistrskih_del#2._septembra_2016)
je seznam njihovih pravkaršnjih in skorajšnjih zagovorov. -- mh


Dodatne informacije o seznamu SlovLit