[SlovLit] Posnetki predavanj z 52. SSJLK -- Pretnar, Kovač, Virk, Zajc, Tožbar -- Občni zbor Slavističnega društva Slovenije

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Avg 30 12:28:47 CEST 2016


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 26 Aug 2016 14:39:38 +0000
Subject: Posnetki predavanj z 52. SSJLK

Spoštovani, na naslovu http://videolectures.net/ssjlk2016_ljubljana/
si lahko ogledate posnetke predavanj z 52. seminarja slovenskega
jezika, literature in kulture, celoten arhiv prireditve pa je dostopen
na povezavi http://centerslo.si/seminar-sjlk/arhiv-seminarjev/.

Lep pozdrav,
Damjan Huber

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri291/index.html -- Kakor siva skala
sred viharjev (Jožef Virk), posnetki, tudi literarni. -- miran

===

Date: Tue, 30 Aug 2016 11:59:12 +0200 (CEST)
From: Matjaz Zaplotnik <matjaz.zaplotnik na siol.net>
To: slovlit na ijs.si
Subject: Občni zbor ZDSDS 23. septembra 2016

Spoštovani člani Slavističnega društva Slovenije in pokrajinskih
slavističnih društev!
Vljudno ste vabljeni na redni Občni zbor Zveze društev Slavistično
društvo Slovenije, ki bo v petek, 23. septembra 2016, ob 11.30 v
predavalnici 34 (pritličje) na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2 v
Ljubljani.

Okvirni dnevni red:
1. Imenovanje predsednika, članov predsedstva, zapisnikarja in dveh
overovateljev zapisnika občnega zbora, volilne in verifikacijske
komisije;
2. Poročilo verifikacijske komisije, predlogi za novi častni članici
ter za priznanja najboljšim doktorskim študentom (gl.
http://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/kongres16/priznanja);
3. Poročilo o delu SdS v zadnjih dveh letih (A. Žele);
4. Poročilo blagajnika o finančnem poslovanju SdS;
5. Poročilo nadzornega odbora;
6. Volitve o podaljšanju mandata dosedanjemu vodstvu, poziv članom, da
v naslednjih dveh letih razmislijo o novem vodstvu (o novem
predsedniku SdS in članih IO (tajniku, blagajniku)) in predloge
pošljejo na UO ZDSdS;
7. Razno.

Računamo na vašo polnoštevilno udeležbo!

Red. prof. dr. Andreja Žele,
predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije


Dodatne informacije o seznamu SlovLit