[SlovLit] Scopusove točke -- Skrajšaj naslov -- Primerjalna književnost 2016/1

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Avg 1 10:53:20 CEST 2016


Opozorili so nas, da se pri Scopusu dogajajo napake pri vpisovanju in
točkovanju člankov iz slovenskih znanstvenih revij. Avtorji v Scopusu
preverite, če je z vašimi objavami vse v redu, in morebitne spreglede
in napake sporočite tja, da jih odpravijo. Obvestite tudi domače
bibliotekarje, ki skrbijo za vnos vaših člankov v Cobiss.

===

Največja priporočena dolžina naslovov akademskih objav je deset besed,
s podnaslovom vred. Nekaj zgledov za krajšanje neekonomične
gostobesednosti v naslovih:

Odnosi med dejavniki, povezanimi z družino, in branjem knjig pri
mladostnikih > Družinski dejavniki in branje pri mladostnikih
Participacija otrok v procesu literarne vzgoje > Participacija otrok v
literarni vzgoji (seveda, lahko tudi Udeleženost)
Književnost in mediji: Pomen medijev v slovenski literarni produkciji
> Književnost in mediji
Vpetost opusa Daneta Zajca v sodobne slogovne tendence slovenske
poezije > Dane Zajc in slogovne tendence v sodobni slovenski poeziji

Za več glej poglavje Naslov v Novi pisariji
(https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Naslov). -- miran

===

From: Marijan Dović <marijan.dovic na zrc-sazu.si>
Date: 2016-08-01 10:18 GMT+02:00
Subject: Re: kazalo Pkn 39.1 (2016)

Marijan Dović: Uvodnik

TEMATSKI SKLOP Ljubezen v filozofiji, literaturi in umetnosti (ur.
Andrea Leskovec, Špela Virant)
Dejan Kos, Andrea Leskovec, Špela Virant: Besede o ljubezni: ljubezen
v filozofiji, literaturi in umetnosti (predgovor)
Bernhard Waldenfels: Responsive Love
Alexandru Matei: Love as Morality: The Non-Will-to-Possess or the
Utopia of Affectivity in Roland Barthes’ A Lover’s Discourse
Špela Virant: Literarne definicije ljubezni
Maja Šabec: Med usmiljenjem in poželenjem: dvorski ljubezenski kodeks
v španski književnosti 15. stoletja
Peter V. Zima: Love and Longing: Absolute Desire from Romanticism to Modernism
Stefan Lindinger, Maria Sgouridou: Looking for Love in Werther, Jacopo
Ortis, and Leandros: A Comparative Analysis of Three Romantic
Epistolary Novels from Germany, Italy, and Greece
Ljubinka Petrović-Ziemer: Familial Love Discourses in Contemporary
German-Language Drama and Theater
Željko Uvanović: Men in Love with Artificial Women: E. T. A.
Hoffmann’s “The Sandman”, Ira Levin’s The Stepford Wives, and their
Film Adaptations
Ana Lucia Beck, Maria Luiza Berwanger da Silva: Bleeding Words: Louise
Bourgeois’s and Jose Leonilson’s Love Images
Dominik Pensel: “Take to Your Heart These Songs”: Love, Eros, and
Artistic Production in the Nineteenth Century

RAZPRAVE
Jurij Selan: Prilika o izgubljenem sinu med besedo in sliko: likovna
analiza Rembrandtove slike
Vanesa Matajc: Pripovedne strategije v reprezentacijah nasilja: dva
sodobna bosanska romana o vojni v Bosni
Michal Vančura, Miloš Zelenka: Literarni atlas kot »oživljeni«
zgodovinopisni žanr

POROČILO
Lara Paukovič: Prva mednarodna študentska konferenca primerjalne
književnosti v Ljubljani – Prva stran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit