[SlovLit] Zaključek šole Janes -- Zagovor slovenščine -- Rokopisa na dLibu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Jul 8 07:40:18 CEST 2016


From: "Fišer, Darja" <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Date: Thu, 7 Jul 2016 16:32:33 +0000
Subject: Zaključna prireditev poletne šole Janes

Spoštovani, vljudno vabljeni na zaključno prireditev poletne šole
spletne slovenščine Janes, ki je ta teden potekala na Oddelku za
prevajanje Filozofske fakultete v Ljubljani. Udeležilo se je je 25
srednješolcev in 25 študentov z vse Slovenije. Program je sosustvarilo
11 predavateljev s Filozofske fakultete, Inštituta za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU, Inštituta Jožef Stefan in Zavoda Trojina.
Poletno šolo je sofinanciral nacionalni temeljni projekt ARRS Janes in
nacionalna raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in
tehnologije Clarin.si. Zaključna prireditev bo jutri, v petek 8. 7. ob
17. uri v predavalnici št. 4. Program šole in učna gradiva najdete tu:

http://nl.ijs.si/janes/dogodki/poletna-sola-2016/
http://nl.ijs.si/janes/dogodki/tabor-2016/

Lep pozdrav,
Darja Fišer

===

Od: INŠTITUT <institut na nova-revija.si>
Datum: 07. julij 2016 13:43
Zadeva: Slovenščina

Slovenska matica Vas vljudno vabi na srečanje Zagovor slovenščine, ki
bo v sredo, 13. julija 2016, ob 12. uri v dvorani Slovenske matice na
Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani.v dvorani Slovenske matice na
Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani.

Že vrsto let smo priča nasprotujočim si razpravam o slovenščini kot
jeziku znanosti in univerzitetnega izobraževanja. Posebej intenzivno
javno diskusijo pa je letos sprožil vladni Predlog sprememb in
dopolnitev Zakona o visokem šolstvu, ki v 8. členu pod drugačnimi
pogoji kot doslej predvideva uvajanje tujih učnih jezikov (tj.
angleščine) pri izvajanju visokošolskih programov v Sloveniji.

Da bi slovenščina »stala in obstala«, ni dovolj njeno kulturno in
etnično ohranjanje, marveč je potrebno vztrajati pri njenem polnem
uveljavljanju na vseh izraznih in sporazumevalnih ravneh. Zagovorniki
slovenščine želimo ob dosedanji diskusiji razgrniti duhovno obzorje,
ki opredeljuje rabo slovenščine na vseh ravneh izobraževalnega,
znanstvenega in kulturnega delovanja. Izražanje v lastnem jeziku nas
ne zapira svetu, marveč nam odpira svet v srečevanju in sporazumevanju
z drugimi in drugačnimi, ki ni le ekonomska, temveč predvsem etična
nujnost našega časa in prostora.

12.00: prof. dr. Milček Komelj, predsednik Slovenske matice, pozdravni nagovor
12.10: prof. mag. Manca Erzetič, pobudnica srečanja, uvodni nagovor
12.20: Boris Pahor, videoposnetek izjave
12.30: prof. dr. Tatjana Rojc
12.40: ddr. Evgen Bavčar
12.50: Miroslav Košuta
13.00: akad. Niko Grafenauer
13.10: prof. dr. Boris A. Novak
13.20: prof. dr. Dean Komel
13. 30: sklepna beseda in diskusija

Razpravo bo povezovala prof. dr. Tatjana Rojc.

===

http://dlib.si/menu/novice -- Prešernova nova rokopisa na dLibu.

P. s. Ko smo že pri starih besedilih: na Wikiviru so spet uporabna
kazala Basarjevih pridig (1734,
https://sl.wikisource.org/wiki/Kazalo:Basar_Pridige_1.djvu) in
rokopisnih Vaj (1854, 1855,
https://sl.wikisource.org/wiki/Kazalo:Jenko_Vaje_1.djvu in
https://sl.wikisource.org/wiki/Kazalo:Jenko_Vaje_2.djvu), skupaj z
besedili seveda.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit