[SlovLit] Literarnozgodovinske enigme -- Proti angleščini v predavalnicah

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Jun 27 19:50:11 CEST 2016


Med 1929 in 1932 je v Ljubljani izhajala revija Roman
(https://sl.wikisource.org/wiki/Roman), v kateri je neki P. R. objavil
"ljubavni roman" Nezakonska mati, v Družinskem tedniku (1933--1945),
ki ga je izdajala ista založba, pa roman Kalvarija ljubezni. Tu je še
en skrivnostni domači romanopisec Mirko Brodnik (Srce v okovih,
https://sl.wikisource.org/wiki/Srce_v_okovih). Kaj če so to le
psevdonimi plodovitega prevajalca Borisa Rihteršiča
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Boris_Rihter%C5%A1i%C4%8D), ki je
pomagal urejati reviji in je izginil neznano kje in kdaj v vihri druge
svetovne vojne? Morda je njegov psevdonim tudi Branko Sodnik. Romana
sta dostopna na dLibu in pripravljena za prenos na Wikivir
(https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Posamezna_besedila).
-- miran

===

Od: Zoran Božič <zoran.bozic na guest.arnes.si>
From: Damijana.Zelnik na ds-rs.si [mailto:Damijana.Zelnik na ds-rs.si]
Sent: Monday, June 27, 2016 12:09 PM
Subject: Odbor Toporišičevo leto in slavistično društvo proti
angleškemu jeziku v predavalnicah
(http://www.demokracija.si/slovenija/odbor-toporisicevo-leto-in-slavisticno-drustvo-proti-angleskemu-jeziku-v-predavalnicah,
Demokracija 27. junija 2016)

Uvajanju angleščine v slovensko visoko šolstvo programski odbor
Toporišičevo leto odločno nasprotuje. V izjavi za javnost ga
primerjajo z narodnim izdajstvom in odpovedjo slovenstvu. Prepričani
so, da novela zakona o visokem šolstvu odpira vrata anglifikacije na
vseh področjih javnega življenja. Noveli nasprotuje tudi Slavistično
društvo Slovenije.

Programski odbor Toporišičevo leto opozarja na jezikovno dediščino
akademika Jožeta Toporišiča, ki je skrbel za razvoj in uveljavljanje
slovenskega jezika. Rektorjem slovenskih univerz očitajo, da če bi
zares hoteli slediti naši jezikovni dediščini, da se ne bi pogovarjali
o uvajanju angleških predavanj na slovenskih univerzah. Izpostavljajo
tudi, da v ustavi jasno piše, kateri jezik je pri nas uraden, zato
"nihče nima pravice, da izigrava ustavno načelo".

Uvajanje angleškega jezika v slovenske univerzitetne predavalnice
označujejo za negativni elitizem, zanikanje slovenstva in slovenske
ustave, napačno razumevanje evropske jezikovne politike,
internacionalizacijo visokega šolstva in kakovosti izobraževanja.
Rektorje slovenskih univerz pa opozarjajo, da si morajo prizadevati za
kakovost sporočila in ne za sporočilo v angleščini. Sklicujejo se tudi
na Toporišiča, ki je zapisal: "Slovenščino je treba spoštovati tako,
kot svoj jezik spoštujejo pripadniki velikih narodov."

Programski odbor Toporišičevo leto vlado tudi poziva, naj zagotovi
dovolj finančnih sredstev za nemoten razvoj slovenskega visokega
šolstva in omogoči mednarodno primerljivost in odprtost slovenskega
visokošolskega prostora, tako da pri tem ne bo prišlo do izrinjanja
slovenskega jezika iz predavalnic.

Slavistično društvo Slovenije pa je ob predlogu novele zakona o
visokem šolstvu ustvarilo spletno peticijo za vsestranski razvoj
slovenskega jezika, ob kateri so predstavniki društva zapisali, da gre
predlog zakona v smer slabšanja položaja slovenščine kot učnega
jezika. Peticijo je do zdaj podpisalo 8290 ljudi.

Novela zakona o visokem šolstvu, ki jo je vlada že poslala v DZ,
omogoča izvajanje študijskih programov ali njihovih delov v tujem
jeziku, če se izvajajo primerljivi študijski programi tudi v
slovenskem jeziku. Prav tako visokošolskim učiteljem, sodelavcem in
študentom, ki so tujci ali Slovenci brez slovenskega državljanstva,
omogoča učenje slovenskega jezika. Novela določa tudi, da se status
študentom zadnjega letnika prve stopnje ne preneha, če zaključijo
študij pred koncem študijskega leta. Diplomantom se status izteče ob
koncu študijskega leta, v katerem so zaključili študij.

Rektorska konferenca je novelo podprla. Prepričana je, da to, da bi se
na slovenskih univerzah poleg v slovenščini predavalo tudi v
angleščini, v ničemer ne zmanjšuje pomena niti uporabe slovenskega
jezika.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit