[SlovLit] Novo v knjigarni FF -- Iz Tübingena -- V Poznanj -- ISJFR ZRC SAZU k predlogu Zakona o visokem šolstvu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Jun 27 08:20:25 CEST 2016


Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 24. junij 2016 14:08
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni FF

Brian Boyd, O izvoru zgodb. Evolucija, mišljenje in fikcija
(Znanstvena založba FF, prevod: Igor Žunkovič, 2016); cena: 24,90 eur.
https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/o_izvoru_zgodb
Maja Bitenc, Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano  (Znanstvena
založba FF, 2016); cena:19,90 eur.
https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/z_jezikom_na_poti_med_idrijskim_in_
[...]

===

Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 24. junij 2016 16:46
Zadeva: Iz Tübingena - Dekle, ki vse zna, in 25 let RS

http://www.slov.si/iz-tubingena-dekle-ki-vse-zna-in-25-let-rs/

===

http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/konferencije/2016/konferencija%20Poznanj.html
-- s spletne strani univerze v Novem Sadu prevzeto vabilo na
konferenco o pejsažu nov. 2016 in marca 2017 v Poznanju.

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 26 Jun 2016 23:07:57 +0200
Subject: To je predlog slovenistične stroke. Že iz leta 2013 ...
Tedanji 12. člen je zdajšnji 1. člen, oba pa spreminjata 8. člen.
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005582.html, prej in
naprej) ali Pripombe Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC
SAZU k predlogu Zakona o visokem šolstvu

12. člen Prvi odstavek je treba ponatančiti, kot sledi.
(1) Učni jezik na vseh stopnjah visokošolskega izobraževanja je
slovenski. Vprašanja učnega jezika v visokem šolstvu zakon ne sme
prepustiti statutom visokošolskih zavodov, temveč mora biti določeno
na državni, zakonski ravni.

Predlagamo, da se 2. odstavek spremeni, kot sledi.
(2) Visokošolski zavod lahko izvaja študijske programe ali njihove
dele v tujem jeziku pod pogoji, ki so navedeni v 3. odstavku tega
člena.

V 3. odstavku bi kazalo ponatančiti drugo alinejo, kot sledi.
- študijske programe, če se ti programi na istem visokošolskem zavodu
izvajajo tudi v slovenskem jeziku Tretja alineja tega odstavka ni
dovolj jasna, saj je dosedanja praksa pokazala, da se besedna zveza
>večje število tujih študentov< razlaga zelo različno. Poleg tega
zdajšnja formulacija dopušča izvajanje celotnega programa v tujem
jeziku že, če pri njegovem izvajanju sodeluje vsaj en gostujoči
profesor. Zato predlagamo, da se ponatanči, kot sledi.
- tiste dele študijskih programov, ki jih izvajajo gostujoči
visokošolski učitelji iz tujine in je vanje vpisana vsaj polovica
tujih študentov

Četrta alineja odpira možnost najrazličnejših izigravanj. Recimo, da
si neki slovenski visokošolski zavod zamisli neki študijski program v
angleščini. Za dosego cilja se poveže z nekim, recimo hrvaškim
visokošolskim zavodom, in že bo moral slovenski profesor predavati
slovenskim študentom v (slabi) angleščini, študentje pa bodo povsem
zakonito morali pisati vse izdelke prav tako v angleščini. Zato
predlagamo, da se ta alineja črta.

2 Pogrešamo ponatančenje izvajanja 4. odstavka. Predlagamo, da se
visokošolske zavode zakonsko obveže skrbeti za slovenski znanstveni in
strokovni jezik tako, da z objavljanjem tudi v slovenskem jeziku
pogojujejo dodelitev univerzitetnih nazivov. Predlog sledi.
(4) Visokošolski zavodi skrbijo za razvoj slovenščine kot strokovnega
oziroma znanstvenega jezika tako, da za vsako napredovanje predpišejo
vsaj po dva znanstvena in dva strokovna članka v slovenskem jeziku.

5. odstavek je treba ponatančiti, kot sledi.
(5) Tujcem in Slovencem brez slovenskega državljanstva se omogoči
brezplačno učenje slovenščine 73. člen Predlagamo, da se na tretje
mesto doda alineja, kot sledi.
- izkazuje znanje slovenskega jezika na ravni rojenega govorca

V sodelovanju z doc. dr. Jožico Škofic in doc. dr. Kozmo Ahačičem
pripravil prof. dr. Marko Snoj Ljubljana, 15. 11. 2013


Dodatne informacije o seznamu SlovLit