[SlovLit] Tudi raziskovalno o jezikih visokega šolstva -- Erwin Rommel in slovenska književnost -- Kako se pri vas reče?

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jun 9 16:18:00 CEST 2016


From: "Kalin-Golob, Monika" <Monika.Kalin-Golob na fdv.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 9 Jun 2016 12:42:15 +0000
Subject: Tudi raziskovalno o jezikih visokega šolstva

Spoštovani, k aktualni (in vsaj desetletni) debati o vprašanju jezikov
visokega šolstva popolonoma neskromno opominjam, da je začetek leta
2015 izšla naslednja knjiga: Monika Kalin Golob, Marko Stabej, Gaja
Červ, Mojca Stritar Kučuk, Samo Kropivnik: Jezikovna politika in
jeziki visokega šolstva (Ljubljana, Založba FDV, 2014,
http://knjigarna.fdv.si/knjige/komunikologija/sticisca/i_665_jezikovna-politika-in-jeziki-visokega-solstva-v-sloveniji)

Monografija razčlenjuje jezikovnopolitična vprašanja slovenskega
visokega šolstva v času pobolonjske Evrope. V Sloveniji in svetu se
razpravljalci ne morejo izogniti neprestanemu zaostrovanju vprašanja
na dve skrajni točki: med popolno odprtostjo rabe jezikov (ki bi v
skrajnem primeru vodila v preklop iz slovenščine kot uradnega jezika
visokega šolstva v angleščino) in izrazito zaprtostjo tudi takrat, ko
bi tuji predavatelji ali tuji študenti vendarle potrebovali ponudbo
predmetov ali programov v tujem jeziku.

Knjiga združuje in nadgrajuje dosedanje poglede in razprave, jih
utemeljuje z empirično analizo, ki je bila opravljena za raziskavo
Primerjalna študija o učnem jeziku v visokem šolstvu v Republiki
Sloveniji in izbranih evropskih državah, s pregledom pravno-formalnih
izhodišč o jeziku visokega šolstva v Evropi in na slovenskih javnih
univerzah ter z anketiranjem udeležencev visokošolskega študija v
Sloveniji in intervjuji z odločevalci o jezikovni politiki visokega
šolstva.

Namen monografije je poiskati možnosti nadaljnjega razvoja jezikovne
ureditve slovenskega visokega šolstva, pri čemer izhajamo iz statusa
slovenščine kot uradnega jezika Republike Slovenije in primarnega
jezika celotnega javnega izobraževanja v naši državi, zavedamo pa se
tudi potrebe po povečanem vključevanju tujih študentov in učiteljev
ter po nadaljnjem razvijanju kakovosti visokega šolstva. Na podlagi
opravljene analize evropskih študij in dokumentov ter stanja na
slovenskih univerzah so ponujeni kratko- in dolgoročni ukrepi
jezikovne politike v slovenskem visokem šolstvu.

===

http://www.delo.si/sobotna/puscavska-lisica-ob-soski-postrvi.html --
Blaž Torkar, Puščavska lisica ob soški postrvi: Delovanje Erwina
Rommla v prvi svetovni vojni je tesno povezano tudi s slovenskim
prostorom in soško fronto. Derlo 4. 6. 2016. [V članku pogrešam
poročilo o tem, da je na soški fronti bodočega feldmaršala rešil iz
italijanskega obroča oddelek pod vodstvom poznejšega Maistrovega borca
in slovenskega pedagoga ter mladinskega pisatelja Gustava Šiliha
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Gustav_Šilih), ki je bil za to dejanje
odlikovan. Znanstvo z Rommlom je Šilihu prišlo prav med drugo svetovno
vojno. Ko je bil Šilih v vojnem ujetništvu, je njegova noseča žena
prosila Rommla, naj pomaga bivšemu rešitelju. Šilihova družina menda
še danes hrani vojskovodjev odgovor iz Afrike, v katerem je družini
obljubil pomoč. Šilihov roman Beli dvor, ki se v velikem delu dogaja
na bojiščih prve svetovne vojne in je bil ob izidu leta 1938 označen
kot prvo veliko mladinsko delo, lahko preberemo tudi na spletu
(http://lit.ijs.si/belidvor.html). -- miran]

===

http://www.hisnaimena.si/knjizice/ -- spletišče Hišna imena na
Gorenjskem je opremljeno s 37 knjižicami Kako se pri vas reče? v
formatu pdf. Se namerava projekt raziširiti še na druge slovenske
dežele?


Dodatne informacije o seznamu SlovLit