[SlovLit] Predlog novele Zakona o visokem šolstvu -- Peticija Slavističnega društva Slovenije -- Lavrinova diploma

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Maj 26 15:23:08 CEST 2016


From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 25 May 2016 17:43:58 +0200
Subject: Predlog novele Zakona o visokem šolstvu

Predlog gre zdaj na vlado in prvi člen se glasi takole:

1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14)
se tretji odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:

»Visokošolski zavodi lahko v tujem jeziku izvajajo:
- študijske programe tujih jezikov,
- študijske programe, če se primerljivi študijski programi na
visokošolskem zavodu izvajajo tudi v slovenskem jeziku, prav tako pa
tudi dele študijskih programov, če se ustrezni in primerljivi deli
študijskih programov na visokošolskem zavodu izvajajo tudi v
slovenskem jeziku,
- študijske programe ali dele študijskih programov, če pri njihovem
izvajanju sodelujejo visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje
vpisano večje število tujih študentov,
- skupne študijske programe, ki se izvajajo s tujimi izobraževalnimi
institucijami,
- študijske programe, ki jih visokošolski zavodi izvajajo v tujini.«

V četrtem odstavku se beseda »slovenščine« nadomesti z besedama
»slovenskega jezika«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Visokošolskim učiteljem,
sodelavcem in študentom, ki so tujci ali Slovenci brez slovenskega
državljanstva, se omogoči učenje slovenskega jezika.«

Kaj menijo Silvija Borovnik, Marko Jesenšek in Alojzija Zupan Sosič?

LP Zoran

===

http://www.pravapeticija.com/za_vsestranski_razvoj_slovenskega_jezika
-- Za vsestranski razvoj slovenskega jezika. Izjava Slavističnega
društva Slovenije. Pravapeticija.com.

Vsi, ki nam je mar za boljši in hitrejši razvoj slovenščine na vseh
področjih, protestiramo proti očitnemu zapostavljanju lastnega jezika
v visokem šolstvu. Ugotavljamo, da v smer slabšanja položaja
slovenščine kot učnega jezika vodijo tudi predlogi noveliranja zakona
o visokem šolstvu. Dvoumnosti glede opredelitve jezikovnega izvajanja
nekaterih študijskih programov in predlagane razširjene možnosti za
izvajanje študijskih programov v tujem jeziku brez natančnih pogojev
in zagotovil za izvajanje vsebinsko in formalno primerljivih
študijskih programov v slovenščini pomenijo krnjenje strokovnih vsebin
v slovenščini in s tem onemogočanje njihove dostopnosti v slovenščini
sploh.

Ob sprejemanju Predloga o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem
šolstvu opozarjamo, da členi, ki obravnavajo učni jezik, zanemarjajo
nujnost kontinuiranega razvijanja večfunkcijskosti slovenščine, ki pa
je osnovni pogoj za njen nemoten celovit nadaljnji razvoj.

Red. prof. dr. Andreja Žele,
predsednica Zveze društev Slavistično društvo Slovenije

===

Od: Djurdja Strsoglavec <durda.strsoglavec na guest.arnes.si>
Datum: 25. maj 2016 18:24
Zadeva: Podelitev Lavrinove diplome in Večer slovenskega prevajanja

Društvo slovenskih književnih prevajalcev vabi na podelitev Lavrinove
diplome, priznanja za pomemben prispevek na področju posredovanja
slovenske književnosti v druge jezikovne kulture, prevajalcu Pablu
Juanu Fajdigi. Podelitev bo združena z Večerom slovenskega prevajanja,
na katerem se bodo z odlomki iz svojih novejših prevodov predstavili
ugledni slovenski prevajalci: Darko Čuden: Maria Parr, Tonja iz Hudega
brega; Matias Faldbakken, The Cocka Hola Company; Julija Potrč: Rosa
Liksom, Temni paradiž; Špela Sevšek Šramel: Pavel Vilikovský, Čarobni
papagaj in ostali kič; Marjanca Mihelič: Péter Nádas, Vzporedne
zgodbe; Jana Unuk: Tadeusz Różewicz, Profesorjev nožek; Janko
Petrovec: Antonio Scurati, Nezvesti oče.

Vabimo vas, da se nam pridružite v torek, 31. maja 2016, ob 20.00 v
Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.  Prireditev sofinancira
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit