[SlovLit] (Ne)slovenska Planica -- Linguistica 2015 -- Prosti dostop do znanosti v EU

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Mar 30 18:30:58 CEST 2016


From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 30 Mar 2016 14:47:30 +0200
Subject: (Ne)slovenska Planica
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005496.html)

V zvezi z zapisoma o (ne)slovenski Planici v Delu (Gorazd Humar) in na
SlovLitu (Zoltan Jan)
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005496.html
pojasnjujemo, da se je Služba za slovenski jezik Ministrstva za
kulturo takoj odzvala na objavo pisma v Delu, in sicer s prošnjo
Inšpektoratu Republike Slovenije za kulturo in medije, naj opisan
primer kršitve javne rabe slovenščine preveri in ukrepa v skladu s
svojimi pristojnostmi. Dodajamo, da lahko po določbah Zakona o javni
rabi slovenščine organom, pristojnim za tak inšpekcijski nadzor,
morebitno kršitev javne rabe slovenščine prijavi kdor koli, tako
posameznik kot organ, in da morajo inšpektorji na podlagi takega
predloga v vsakem primeru začeti postopek.

Služba za slovenski jezik

===

Od: Silvo Torkar <silvot na zrc-sazu.si>
Datum: 30. marec 2016 15:27
Zadeva: Linguistica 2015

Izšla je 55. številka revije Linguistica, posvečena temi Slovanski
jeziki v stiku z neslovanskimi: diahroni onomastični pogled. Vsebuje
devetnajst prispevkov, ki obravnavajo stike slovanskih jezikov z
germanskimi, romanskimi, baltskimi, ugro-finskimi in turko-tatarskimi
jeziki oz. jezikovnimi skupinami in z nedoločenim praindoevropskim
substratom. Avtorji prihajajo iz Slovenije (pet člankov), Rusije
(trije članki), Ukrajine (dva članka), Avstrije, Bolgarije, Češke,
Hrvaške, Italije, Nemčije, Poljske, Slovaške in Srbije. Jeziki
prispevkov so angleški, nemški, ruski (po trije), italijanski in
ukrajinski (po dva) ter bolgarski, češki, hrvaški, poljski, slovaški
in slovenski (po eden).

Silvo Torkar (gostujoči urednik)

===

From: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Kotar, Mojca [mailto:Mojca.Kotar na uni-lj.si]
From: Vipavc Brvar, Irena
Sent: Wednesday, February 24, 2016 10:20 PM
Subject: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and
Research Data in Horizon 2020

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
-- Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research
Data in Horizon 2020. -- [Priročnik EU direktorata za raziskave naroča
raziskovalnim organizacijam znotraj programov Horizon 2020, da
publicirajo rezultate raziskav in postavijo svoje podatkovne zbirke
nemudoma na splet v prosti dostop, bodisi po principu samoarhiviranja
(zeleni dostop) ali OA-objave (zlati dostop), po možnosti pod licenco
CC. Zakaj? Ker gre EU za izboljšanje raziskav na podlagi predhodnih
rezultatov, ker tako spodbuja sodelovanje in preprečuje podvajanje
projektov, pospešuje inovativnost, vključuje državljanje in skupnost
ter povečuje transparentnost raziskovalnih procesov. Diplomske naloge
sicer ne spadajo v program Horizon 2020, lahko pa bi se pri njem
zgledovale, saj spadajo med raziskovalne rezultate. Da študentje FF
nimajo možnosti njihovega samoarhiviranja v repozitoriju UL, je
nedopustno. Hvala EU za to prosvetljeno prisilo. -- miran]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit