[SlovLit] Podsela -- Gručenje dokumentov -- Tabor JANES

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Mar 4 11:58:03 CET 2016


Od: Peter Weiss <Peter.Weiss na guest.arnes.si>
Datum: 04. marec 2016 00:32
Zadeva: Podsela
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005469.html in prej)

Krajevno ime Podsela v Pregljevem sobesedilu "Ko pa je potujoča četa
zdaj prišla mimo hiš Podseli ..." vsebuje begajoči predlog "pod", ki
je v nekaterih sklonih del sestavljenke (Podsela), v drugih pa
samostojni predlog (pod Seli, pod Sela), ki se izmenjuje s parnim
predlogom "izpod" (izpod Sel). Pojemajoča raba tovrstnih krajevnih
imen na Slovenskem je zapisana tudi v sorazmerno novih priročnikih,
kot je knjiga Slovenska krajevna imena (1985), in sicer vsaj v geslih
Podboršt pri Komendi, Podgora pri Zlatem Polju, Podgrad pri Vremah,
Podjelje (v občini Bohinj), Podpeč (v občini Brezovica), Podpeč pod
Skalo, Podsmreka pri Velikih Laščah, Podúlaka (v občini Velike Lašče)
in Žlabor. Vzorec za sklonske oblike z begajočim predlogom so takele,
niso pa vse oblike uresničene pri vseh imenih:

Podgora
od kod, do kod: od Podgore, do Podgore
od kod: izpod Gore (novejše: iz Podgore)
kam: pod Goro (novejše: v Podgoro)
kje: pod Goro (novejše: v Podgori)

Tako še: Podkraj, od Podkraja, do Podkraja, izpod Kraja, pod Kraj, pod Krajem.

Pri pridevniku in prebivalskem imenu ni posebnosti: podgorski,
Podgorec. Tovrstne oblike poznam iz Zgornje Savinjske doline in jih
nekatere govorim, in sicer imena zaselkov in ledinska imena Podgora in
Podvinica (v Spodnjih Krašah) ter Podhom in Nadbočna (v Bočni).
Podobno rabo je leta 1964 zapisal Ivan Tominec v knjigi Črnovrški
dialekt (na strani 63): Podkraj: grem pod Kraj, bil sem pod Krajem;
Predgriže: grem pred Griže, bil sem pred Grižami.

Iz samomnožinskega imena Podsela lahko izvajamo nekdanje ali morda
vendarle še žive oblike (grem) pod Sela, (bil sem) pod Seli, (prišel
sem) izpod Sel. Novejše pa je seveda, kot piše kolega Silvo Torkar,
(grem) v Podsela, (prihajam iz) Podsel, (bil sem) v Podselih.
Pravopisno je raba zaradi pisanja skupaj in narazen ter z veliko in
malo začetnico nekoliko nenavadna (zato je pri Preglju na vprašanje
"kje" zapisana težko razložljiva oblika Podseli namesto pod Seli), se
jo bo pa dalo s prej naštetimi prav lepo vnesti v črkovalnik in jo
ohraniti, da jo bomo razumeli, saj so krajevna imena z begajočimi
predlogi "pod", "nad", "pred" in mogoče še katerim v upadanju, vendar
pa zelo živa za tiste, ki jih uporabljajo ali hočejo ustrezno
zapisati.

Dr. Peter Weiss

===

Od: Fišer, Darja <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Datum: 04. marec 2016 09:56
Zadeva: [SDJT-L] [JOTA]: Vabilo na predavanje prof. dr. Nade Lavrač
Za: "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>, "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>

Dragi vsi, prav lepo vabljeni na marčevsko Joto, na kateri bo prof.
dr. Nada Lavrač z Odseka za tehnologije znanja na IJS predavala o
besedilnem rudarjenju za kreativno meddomensko odkrivanje zakonitosti.
Jota bo 29. 3. ob 15.15 v predavalnici P20 na Fakulteti za
računalništvo in informatiko.

Izjemna rast števila objavljenih znanstvenih člankov, ki so
uporabnikom dostopni preko spleta, omogoča znanstvenikom razvoj in
uporabo posebnih metod za kreativno, meddomensko odkrivanje
zakonitosti. Z računalniško podporo lahko sedaj učinkovito preiskujemo
hipotetične povezave med doslej nepovezanimi specializiranimi področji
raziskav. V predavanju bomo obravnavali metode za iskanje
bisociativnih povezav s preiskovanjem povezav med članki v knjižnici
Medline. Te vključujejo iskanje bisociativnih termov s sistemom
CrossBee ter iskanje povezav v netipičnih dokumentih dane domene (t.
i. osamelcih). Ob tem bomo ponovili nekaj osnovnih načinov
predprocesiranja tekstov, gručenja dokumentov in tekstovnega
rudarjenja.

Prav lep pozdrav,
Darja Fišer

===

Od: Fišer, Darja <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Datum: 04. marec 2016 11:27
Zadeva: Vabilo na Tabor JANES 2016

Spoštovani, od 4. do 8. julija 2016 na Oddelku za prevajanje
organiziramo 2. poletni raziskovalni tabor o spletni slovenščini za
gimnazijce. Zelo bi vam bila hvaležna, če bi na vabilo opozorili
gimnazijske profesorje, da bo doseglo čim več zainteresiranih
srednješolcev. Udeležba na taboru je brezplačna, več informacij
najdete v priponki in na spletni strani:
http://nl.ijs.si/janes/dogodki/tabor-2016/ Prijave sprejemamo do 15.
marca 2016 oz. do zapolnitve mest. Najlepša hvala in prav lep pozdrav,

Darja Fišer


Dodatne informacije o seznamu SlovLit