[SlovLit] Diplome pod ključ? -- Re: Franc/Fran Miklošič

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Jan 27 21:26:14 CET 2016


Od: Katja Mihurko Poniž <katja.mihurko-poniz na guest.arnes.si>
Datum: 27. januar 2016 17:08
Zadeva: Re: Repozitorij diplom
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005428.html)

Dragi Miran, vse diplome Fakultete za humanistiko Univerze v Novi
Gorici so objavljene v repozitoriju.

Lep pozdrav,
Katja Mihurko Poniž

[Srečni vi! Vse kaže, da drži diplome pod ključem samo ljubljanska
slovenistika, čeprav nas je UL že lani maja pozvala k uporabi
repozitorija (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005163.html).
Anka, zamujanje slabo vpliva na naš strokovni sloves. -- miran]

---

Od: Zoltan Jan <zoltan.jan na siol.net>
Datum: 27. januar 2016 20:18
Zadeva: Re: [SlovLit] Diplome pod ključ?

Dragi Miran, tako kot drugi kolegi tudi sam podpiram digitalne objave
diplomskih, magistrskih in doktorskih del na http://www.dlib.si, tudi
iz preteklosti.

===

Od: zoltanj <zoltan.jan na siol.net>
Datum: 27. januar 2016 20:07
Zadeva: Franc/Fran Miklošič

Kdor bo pogledal tedanje objave Francev in Franov, npr. v periodiki,
bo videl,da gleđe imen niso bili tako občutljiivi, kot smo sedaj mi.
Tudi sami so se podpisovali zdaj tako, zdaj drugače inv naslednjem
nadaljevanju spet onako. Najbolj pestra je paleta prav pri Franu.

Lepe pozdrave
Zoltan JAN

---

Naj opozorim še na debato, ki se je o dilemi Fran/Franc Miklošič
odvijala na pogovorni strani članka
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Pogovor:Franc_Miklo%C5%A1i%C4%8D), kjer
anonimni dopisovalec poroča, da je v Prlekiji Fran neprimerno redkejši
kot Franc. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit