[SlovLit] Dogodki na FF UL -- O dolgočasni slovenski književnosti -- Re: O dejanski vrednosti slovenščine

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Jan 11 22:19:55 CET 2016


Od: Polona Movrin <polona.movrin na ff.uni-lj.si>
Datum: 11. januar 2016 15:17
Zadeva: Cikel predavanj prof. dr. Renate Hansen-Kokoruš ...
Vzhodnoazijski jeziki in didaktika

V okviru Ceepusovega programa Inter- in transkulturnost v slovanskih
jezikih, literaturah in kulturah na Oddelku za slavistko FF UL gostuje
prof. dr. Renate Hansen-Kokoruš z Inštituta za slavistiko Univerze v
Gradcu. Izvedla bo cikel predavanj z naslovom Rodna uloga u bosanskoj,
hrvatskoj i srpskoj književnosti. Predavanja bodo potekala po
naslednjem urniku:
torek, 12. 1. 2016, 9.40-11.20 (pred. 06)
sreda, 13. 1. 2016, 11.20-13.00 (pred. 209c)
sreda, 13. 1. 2016, 13.00-14.40 (pred. 209c) [...]

Vabljeni na mednarodni simpozij Vzhodnoazijski jeziki in didaktika ob
20. obletnici ustanovitve azijskih študij na Univerzi v Ljubljani.
Simpozij bo potekal od 15. do 16. januarja 2016 v Modri sobi na
Filozofski fakulteti UL. Namen simpozija je vzpodbujati razmislek o
teoretskih in praktičnih vprašanjih, s katerimi se soočamo, ko
poučujemo in raziskujemo jezike Vzhodne Azije. Program simpozija:
http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Novice/Januar%202016/Ljubljana-symposium--v5.pdf

===

http://www.ludliteratura.si/kritika-komentar/na-toriscu/nazaj-v-srednjo-solo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- Aljaž Krivec: Nazaj v srednjo šolo: Slovenska literatura od A do Ž.
Mengeš: Kulturni dom Mengeš. 4. 12. 2015. LUD Literatura 7. jan. 2016
(kritika gledališke predstave o slovenski književnosti v srednji
šoli).

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 11 Jan 2016 21:41:18 +0100
Subject: Pobuda za spremembo 20. člena Pravilnika o napredovanju
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005407.html)

Drage slovlitovke in slovlitovci! Nedavni zapis kolega Hladnika o
kolegici, ki po razlagi ministrstva ne more uveljaviti treh svojih
strokovnih člankov za napredovanje v najvišji naziv, ker tri točke
pripadajo samo objavi v tujem jeziku, je kar precej razburkal
slovenistično srenjo. Po hitrem odzivu kolegice Simone Bergoč s Službe
za slovenski jezik se je pokazalo, da po veljavnem pravilniku tovrstno
določilo res velja za zaposlene v šolah, z novelo pravilnika v letu
2008 pa so si zaposleni v vrtcih izborili enakovredno obravnavo domače
in tuje objave. Na njeno pobudo sem nemudoma sestavil in utemeljil
predlog za ustrezno spremembo 20. člena Pravilnika o napredovanju v
nazive in ga poslal ministrici dr. Maji Makovec Brenčič, v vednost pa
še na Ministrstvo za kulturo, Zavod za šolstvo in Zvezo društev
Slavistično društvo Slovenije.

Zoran Božič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit