[SlovLit] Pouk slovenščine v EU -- Še o kritiki -- O DH -- Omejevanje dostopa do avtorskih del -- Slovene Research Institute

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Dec 29 19:33:34 CET 2015


Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 28. december 2015 13:18
Zadeva: LK, 4. januar

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1084.
sestanek v ponedeljek, 4. januarja 2016, ob 18.00 v predavalnici 325 v
3. nadstropju Filozofske fakultete. Predavali bosta Polona Liberšar,
Univerza v Ljubljani in Univerza v Padovi, ter dr. Nataša Pirih
Svetina, Univerza v Ljubljani. Tema predavanja: Evropski okvir
poučevanja slovenščine.

Na tokratnem prvem poprazničnem srečanju lingvističnega krožka bo
predstavljena sodobna metodologija poučevanja slovenščine kot tujega
jezika, ki se zrcali v učbenikih Centra za slovenščino kot drugi in
tuji jezik, izdanih pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani. Evropski okvir je v tem primeru vsaj dvojen:
sodobna metodologija je nastala po zgledu poučevanja drugih tujih
jezikov, upoštevajoč specifike slovenskega jezika, učbeniki pa so bili
z domišljenim postopkom uvrščeni tudi na lestvice Skupnega evropskega
jezikovnega okvira. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori
Bučar

===

http://www.ludliteratura.si/obvescevalnik/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- Zagate z vrednotenjem in drugi spisi o kritiki in žanrih literarne
publicistike. LUD Literatura 28. dec. 2015.

===

https://www.academia.edu/16198980/What_is_Digital_Humanities_and_Why_Are_They_Saying_Such_Terrible_Things_about_It
-- Matthew Kirschenbaum: What Is “Digital Humanities,” and Why Are
They Saying Such Terrible Things about It? difference: A Journal of
Feminist Cultural StudiesAcademia.edu.

===

https://dnevnik.cloudapp.net/1042725661 -- Maja Šučur: Avtorske
pravice naj bi januarja potekle Dnevniku Ane Frank in Hitlerjevemu
Mojemu boju: novo leto, star pohlep. Dnevnik 30. nov. 2015:
»Prizadevanja založniških hiš ali dedičev po podaljšanju veljave
avtorskih pravic še prek te meje so zgolj v službi njihovega pohlepa,
ki v ničemer ne spodbuja intelektualne produkcije, kar je prvi cilj
avtorske zakonodaje; takšno podaljšanje je kulturno destruktivno.«
(Gl. tudi https://sl.wikiversity.org/wiki/Omejevanje_dostopa_do_avtorskih_del)

===

https://slaviccenter.osu.edu/about/slovene-research-initiative --
Slovene Research Institute razpisuje izmenjavo gostujočih profesorjev
(https://slaviccenter.osu.edu/sites/slaviccenter.osu.edu/files/SRI%20Visiting%20Faculty%20Exchange%20Call%20for%20Proposals.pdf).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit