[SlovLit] Blokirane besede, iskanje -- Jezikovni viri -- Danes v Murski Soboti -- Posvet o maturi -- Škrabčevi dnevi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Dec 7 12:25:04 CET 2015


http://terminologija.blogspot.si/2011/09/blokirane-besede.html --
Janez Kanič, Blokirane besede. Bibliotekarska terminologija 14. sept.
2011. --- Sinonimi terminu blokirane besede (stopwords) so funkcijske
besede, klitike, neleksikalne besede (je, in, v, za, na ...), ki jih
iskalniki ali programi za izdelavo besednih oblakov itd. ne
upoštevajo. -- mh

http://www.slideshare.net/tbesther/presentations -- Tomaž Bešter, 11
prezentacij za učinkovito iskanje po Cobissu, dLibu, Googlu, o
citatnih indeksih ipd.

===

From: "Špela Arhar Holdt" <arhar.spela na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 7 Dec 2015 09:47:51 +0100
Subject: Fran, Terminologišče in Jezikovna svetovalnica ISJFR na
Portalu jezikovnih virov

Izobraževalno-promocijsko aktivnost Vir meseca, ki je leta 2015
potekala na Portalu jezikovnih virov (http://viri.trojina.si),
zaključujemo s predstavitvijo portala Fran, Terminologišča in
Jezikovne svetovalnice ISJFR ZRC SAZU. Sežetek objav, ki smo jih
novembra pripravljali na omrežju Facebook
(https://www.facebook.com/jezikovniviri), si lahko pregledate na
povezavi http://eepurl.com/bIOn7D

Vse predstavitveno gradivo bo tudi po koncu projekta ostalo prosto
dostopno na strani viri.trojina.si. Vabimo vas, da ga še kdaj
preklikate in po potrebi tudi uporabite za nadaljnje osveščanje
(strokovne in širše javnosti) glede prosto dostopnih jezikovnih virov
za slovenščino.

Vsem sodelujočim pri promocijah se zahvaljujemo za pomoč, vsem, ki ste
nas spremljali, pa za pozornost. Želimo si, da bi Portal jezikovnih
virov v prihodnosti rasel še naprej - skupaj z jezikovno
infrastrukturo za slovenščino - in da bi avtorji projektov čimveč
razmišljali tudi o zmožnostih in potrebah uporabnikov jezikovnih
virov.

Pozdrav,
Špela Arhar Holdt in Kaja Dobrovoljc
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

===

Od: Katka Balažic <katarina.rous na guest.arnes.si>
Datum: 07. december 2015 10:52
Zadeva: Danes v Murski Soboti

Spoštovani, v počastitev 85-letnice pisateljice Karoline Kolmanič je
Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja izdalo njen
avtobiografsko obarvani roman
LAHKO NOČ, LJUBEZEN MOJA. Knjigo bomo predstavili v ponedeljek, 7.
decembra 2015, ob 18. uri v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska
Sobota. O romanu, o življenjskih poteh, ki jih je pisateljica vrisala
vanj, o njenih življenjskih spoznanjih se bo s Karolino Kolmanič
pogovarjala urednica knjige Katja Horvat. Bili bi veseli, če bi se nam
ob tem pridružili. Vabljeni!

===

Od: boza krakar <boza.krakar na guest.arnes.si>
Datum: 07. december 2015 11:05
Zadeva: posvet o maturi

Posvet o slovenščini na splošni maturi (v organizaciji SdS –
petek,18. december 2015, ob 16.00, Velika sejna dvorana MOL -
magistrat)

1. Uvod
Izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, predsednik PMK za splošno maturo iz
SL, Slovenska matura in slovenščina – mesto slovenščine doma in po
svetu ter specifičnost slovenske mature (trenutno stanje, problemi,
namen posveta)
Doc. dr. Zoran Božič: Poročilo s Posveta o maturi v Državnem svetu

2. Književnost
Prof. dr. Boža Krakar Vogel: Od začetkov do perspektiv
Darinka Ambrož, prof.:  Tematski sklopi – način izbiranja in obravnave
Prof. dr. Tomo Virk: Pomen književnosti na maturi za vrednotenje literature

3. Jezik
Izr. prof. dr. Sonja Starc: Kakovost jezikovnega znanja/matura na
Obali (in v Prekmurju) – problemi
Dr. Janez Dular: Razvoj preverjanja jezikovnega znanja
Doc. dr. Jerca Vogel: Kaj preverjamo pri jezikovnem delu – spremembe,
razlogi zanje

4. Ocenjevanje
Brane Šimenc, prof.: Ocenjevanje - sistem, uspehi in problemi

5. Alternative
Dr. Sonja Čokl: Predlogi za ocenjevanje eseja
Prof. Igor Saksida: Dve ravni mednarodne mature iz slovenščine
Prof. dr. Milena Mileva Blažić: Šolska vertikala in matura

===

From: "Rok Žaucer" <rok.zaucer na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 7 Dec 2015 12:02:24 +0100
Subject: Škrabčevi dnevi 9

Univerza v Novi Gorici in ZRC SAZU (Raziskovalna postaja Nova Gorica)
vabita na jezikoslovno konferenco Škrabčevi dnevi 9, ki bo v petek,
11. decembra v prostorih Univerze v Novi Gorici na Vipavski 13, Rožna
Dolina, Nova Gorica. Podrobnosti, vključno s programom in povzetki, so
na voljo na konferenčni spletni strani
http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/

Rok Žaucer (za organizacijski odbor)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit