[SlovLit] Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov do praslovanščine -- Slovenščina od A do Ž (2) -- Nove jezikoslovne knjige ZRC SAZU

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Nov 18 22:40:11 CET 2015


Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 18. november 2015 20:44
Zadeva: LK, 23. november

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1079.
sestanek v ponedeljek, 23. novembra, ob 18.00 v predavalnici 325 v 3.
nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo doc. dr. Matej Šekli,
Oddelek za slavistiko FF UL.  Tema predavanja: Primerjalno glasoslovje
slovanskih jezikov od praindoevropščine do praslovanščine (ob izidu
knjige). Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

Od: Gaya <intermedija na siol.net>
Datum: 18. november 2015 14:04
Zadeva: Novi učbenik Rade Lečič

Pri založbi Gaya smo izdali učbenik Rade Lečič Slovenščina od A do Ž /
Lo sloveno dalla A alla Ž (2. del), namenjen učenju slovenščine na
višji ravni. V njem je prav tako kot v prvem učbeniku deset vsebinskih
sklopov oziroma lekcij z že znanim in novim, aktualno rabljenim
besediščem. Besedila so raznovrstna z različnimi tematikami, kot so
slovenski običaji, legende, pravljice, ljudske in umetne pesmi, članki
iz časopisov in revij (pravila za uspešno vlaganje sadja in zelenjave,
miti o dekoraciji …), prireditve in dogodki v Sloveniji, slovenska
kuhinja, študentsko delo, vprašanje zdravniku, varovanje okolja,
vremenska napoved itd. Izvirna besedila so ponekod delno prirejena,
vsa so naglašena, posneta in prevedena v italijanščino.

V lekcijah so obravnavani samostalniki druge ženske sklanjatve;
svojilni pridevnik; premi in odvisni govor; glagolski vid; posebnosti
samostalnikov moškega, srednjega in ženskega spola; oziralni zaimki;
povratni osebni zaimek sebe (se) in povratni svojilni zaimek svoj;
trpni deležnik na -n/-t in glagolnik;  pridevniški zaimki;
stopnjevanje prislova; določna oblika pridevnika; skupna imena;
namenilnik; modalni glagoli; samostalniški zaimki; povedkovnik;
vezniki; predlogi.

Proti koncu učbenika so tabele z vsemi pregibalnimi vzorci in dva
slovarja, in sicer slovensko-italijanski z več kot 4500 besedami in
slovar nedovršnih in dovršnih glagolov, v katerem so poleg glagolov iz
učbenika še nekateri drugi glagoli, ki se pogosto uporabljajo. Na
koncu učbenika so rešitve vaj. Knjiga ima 188 strani in stane 34
evrov.

Pri naši založbi so do zdaj izšle še te knjige Rade Lečič: Osnove
slovenskega jezika: slovnični priročnik, Fondamenti della lingua
slovena – manuale di grammatica (2. natis), Basic grammar of the
slovene language – language manual, Slovenščina od A do Ž / Lo sloveno
dalla A alla Ž (1. del). Več o knjigah si lahko ogledate na spletni
strani http://www.gaya.si [...]

Z lepimi pozdravi,
Nataša Bratina

===

From: Alenka Porenta <Alenka.Porenta na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 18 Nov 2015 17:13:47 +0100
Subject: Nove publikacije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC Vas
vljudno vabita na predstavitev publikacij, ki bo v ponedeljek, 23. 11.
2015, ob 11. uri v Prešernovi dvorani, v pritličju Novega trga 4 v
Ljubljani. Predstavili bomo štiri knjižne izdaje:

Vilko Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine,
Nataša Gliha Komac, La religiosità popolare in Val Canale: Il teschio
lavato e avvolto nel panno,
Karmen Kenda Jež, Shranli smo jih v bančah,
Rajko Nahtigal, Për një gjuhë të përbashkët letrare shqipe: Über eine
Einheitliche albanische Schriftsprache

in zvezek revije:

Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 10 (2015).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit