[SlovLit] Ena skupnost, dva slovarja? -- Razpis iz Stuttgarta -- Re: Cahej

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Nov 18 14:46:11 CET 2015


From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 18 Nov 2015 08:36:16 +0000
Subject: Ena skupnost, dva slovarja?

Pri nastajanju novega slovarja slovenskega jezika je konkurenca.
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pripravlja
popolnoma nov Slovar slovenskega knjižnega jezika, drugega pa načrtuje
skupina 50 interdisciplinarnih strokovnjakov, ki so nedavno izdali
obsežno monografijo Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve.
Ali je takšna konkurenca lahko dobra za slovensko jezikovno skupnost,
smo se pogovarjali z red. prof. dr. Vojkom Gorjancem s Filozofske
fakultete v Ljubljani, glavnim koordinatorjem nastajanja monografije.
Oddaja je na povezavi:

http://ars.rtvslo.si/2015/11/jezikovni-pogovori-21/

===

http://www.ims.uni-stuttgart.de/news/2015-11-17_PhD-position-creta.html?__locale=de
-- razpis za doktorskega študenta v Stuttgartu.

===

Od: Aleksander Bjelčevič <aleksander.bjelcevic na guest.arnes.si>
Datum: 18. november 2015 14:13
Zadeva: RE: Cahajeva nedelja
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005346.html)

Morda je Cahej = Zahej iz Lukovega evangelija Luka 19,1-10;  odlomek o
Zaheju se bere na t .i. 31. navadno nedeljo, ki je konec oktobra.
Morda cahejeva nedelja ne pomeni, da na ta dan goduje neki Cahej,
ampak da se na ta dan bere dotični odlomek (o davčnem izterjevalcu
Zaheju, ki je po srečanju z Jezusom pol imetja razdelil revežem).
Aleš

[Pri iskanju za izrazom Cahej se je pokazal še en pomen te redko
rabljene besede: "Ljudstvo je prečastitega govornika kaj pazno
poslušalo; vse polno ga je bilo in po drevji na okrog si je veliko
malih pa tudi večjih Cahejev poiskalo prostor v hladni senci. Bil je
nekak prizor, kakor v dobi Zveličarja na obalih Genezareškega jezera,
ko je vse željno poslušalo besede večnega življenja." (Slovenec 3.
avg. 1887) ki ustreza odlomku iz Luka 19,1-10
(http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Lk+19%2C1-10&id53=1&pos=0&set=2&l=sl)
-- miran]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit