[SlovLit] Branje za priseljence -- Slovenski slavistični kongres 2015

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Avg 28 12:13:13 CEST 2015


Od: Veronika Rot Gabrovec <veronika.rot-gabrovec na guest.arnes.si>
Datum: 28. avgust 2015 00:18
Zadeva: sporočilo za SlovLit

Bralno društvo Slovenije vas vljudno vabi na 11. strokovni posvet z
naslovom Branje združuje: z BDS že 20 let, ki bo v torek, 8. septembra
2015, v Štihovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Posebna
pozornost letošnjega posveta bo posvečena zelo aktualni temi,
priseljencem oz. izobraževanju otrok, ki jim slovenščina ni materni
jezik, spregovorili pa bodo tudi o medgeneracijskih bralnih skupinah.
Program in prijavnico najdete na
http://www.bralno-drustvo.si/2015/06/17/branje-zdruzuje-bds-ze-20/

===

From: Petra Jordan <jordan.petra na gmail.com>
To: SlovLit <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 28 Aug 2015 10:41:54 +0200
Subject:

Slavistično društvo Slovenije vabi na 26. Slovenski slavistični
kongres, ki bo 25. septembra 2015 v Mestnem muzeju Ljubljana.
Letos praznujemo 40-letnico ustanovitve zveze pokrajinskih društev --
Zveze društev SdS -- zato se bodo v uvodnem delu ta predstavila
zgodovino svojega delovanja, poleg dveh osrednjih plenarnih predavanj
o najnovejših odkritjih na področju jezika in literature pa popoldne
načrtujemo še aplikativne delavnice o slovenščini v šoli in okroglo
mizo o problematiki slovenščine in Slovencev v zamejstvu.

Vabimo vse častne člane, člane in nečlane sloveniste in slaviste, da
se pridružite našemu enodnevnemu srečanju.
prof. dr. Andreja Žele, predsednica društva

8.30–9.15 Registracija
9.15–9.30 Nagovor z glasbenim nastopom
9.30–11.00 Jubilejna tema: ob 40-letnici zveze pokrajinskih društev
Slavističnega društva Slovenije: kratke predstavitve delovanja
področnih društev

11.00–11.30 Premor za kavo

Plenarni predavanji: Aktualno v slovenistiki
11.30–11.50 Boža Krakar Vogel
12.00–12.20 Miran Hladnik
12.30–13.30 Okrogla miza Slovenistike v zamejstvu – aktualno stanje:
kratke predstavitve aktualne problematike položaja Slovencev in
slovenščine v zamejstvu, avtorji uvodnih prispevkov: Elizabeta Jenko,
Miran Košuta in Andrej Leben

13.30–15.00 Odmor za kosilo

Delavnice
15.00–16.30 Hotimir Tivadar: Pravorečje pri pouku v slovenskih
šolah/Mojca Smolej: O težavah pri pouku skladnje
16.40–18.10 Alojzija Zupan Sosič: Sodobna slovenska književnost/Marjan
Dolgan: Vodeni ogled po Ljubljani (po Literarnem atlasu)
19.00 Slavnostni zaključek z večerjo in podelitvijo priznanj: večerja
v restavraciji Skriti kot (podhod Ajdovščina) s podelitvijo strokovnih
in študentskih priznanj.

Prijavnica in vse druge informacije so na kongresni spletni strani:
https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/kongres15


Dodatne informacije o seznamu SlovLit