[SlovLit] Jože Koruza 80 -- Slovenski jezik v znanosti -- Re: Ožbalt Gutsman -- Re: Kolokvij v Brnu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Avg 16 10:09:51 CEST 2015


Od: Irena Orel <irena.iris.orel na gmail.com>
Datum: 13. avgust 2015 14:30
Zadeva: Re: 80 let prof. Jožeta Koruze

Pozdravljeni, [...] na radiu slišala v oddaji  na Današnji dan tudi
spominsko besedilo, posvečeno prof. Koruzi
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEe_Koruza) na njegov rojstni
dan. Lepo, kajne?! Imejte lep konec kolektivca in praznik, Irena

===

Od: Študentska sekcija Slavističnega društva Maribor
<studentska.sekcija.sdm na gmail.com>
Datum: 14. avgust 2015 13:16
Zadeva: Vabilo k udeležbi na okrogli mizi - slovenski jezik v znanosti

Študentska sekcija Slavističnega društva Maribor bo oktobra 2015 na
Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru organizirala okroglo mizo o
slovenščini v znanosti, kjer bodo svoja stališča soočali profesorji in
študenti različnih strok. V zadnjih desetih letih, še posebej pa ob
sprejetju pomembnih resolucij, zakonov in tudi posvetovanj, povezanih
z jezikom, se veča potreba po internacionalizaciji slovenskega
visokošolskega prostora, kar odpira pomembna vprašanja o poučevanju in
raziskovanju v tujih jezikih. Ali se z uvajanjem angleščine kot
jezikom akademskega poučevanja in raziskovanja ogroža jezikovna in
kulturna pestrost v Evropi? Ali je slovenščina ovira
internacionalizaciji v slovenskem univerzitetnem prostoru? Ali pisanje
znanstvenih razprav v tujem jeziku vodi do osiromašenja slovenskega
jezika? Kako to vpliva na dodelitev finančne podpore za
znanstveno-raziskovalno dejavnost in na vrednotenje znanstvenih del,
napisanih v slovenskem jeziku? Prosimo vas, da nam svojo udeležbo na
okrogli mizi potrdite do 20. 9. 2015, ko boste tudi prejeli
podrobnejše informacije o datumu in načinu izvedbe debate.

Nina Ditmajer in Jure Cvetek,
vodji Študentske sekcije SDM

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 14. avgust 2015 02:03
Zadeva: Koroški e-vestnik 43/2015
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005176.html)

[...] pričnimo s popravkom: prejšnjikrat sem namreč že drugič letos
ponovil lapsus, ki se ponavlja v slovenski biografiki. Imenoslovec dr.
Silvo Torkar me/nas je zato ljubeznivo opozoril, da se je jezikoslovec
Ožbalt Gutsman rodil »na Zgornji Buhlji pri Grabštanju in ne v
Buhlji«. Dr. Torkar nadalje pojasnjuje, da je že Kranzmayer ugotovil,
»da je krajevno ime nastalo iz slovanskega osebnega imena, ki ga on
nenatančno rekonstruira kot Buhula, dejansko pa gre očitno za ime
Buhel, ki je posredno izpričano v čeških (moravskih) krajevnih imenih
Buchlov in Buchlovice. Buhlja je torej Buhl-ja (vas), Buhel pa
okrajšana oblika osebnega imena na Budi- (Budigoj, Budislav).«

===

From: Ivo Pospíšil <ivo.pospisil na phil.muni.cz>
Date: 2015-08-16 6:59 GMT+02:00
Subject: colloquium Brno September 2015
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005204.html)

Milí přátelé, dovoluji si ještě jednou připomenout konání brněnského
kolokvia o současné slavistice, které se koná 8. září 2015. Pokud jste
se přihlásili, považujte toto sdělení za bezpředmětné. Pokud se
rozhodnete k účasti, pošlete prosím svou dodatečnou přihlášku na tutu
emailovou adresu do 23. 8. 2015. S upřímným pozdravem, Ivo Pospíšil

Дорогие друзья, позвольте мне напомнить Вас еще раз о брненском
коллоквиуме о современной славистике, который состоится 8 сентября
2015 г. Если Вы уже послали заявление, то считайте этот мейл
безосновательным. Если Вы решили принять участие, высылайте,
пожалуйста, свое заявление на этот адрес электронной почты до 23
августа 2015 г. С искреннним приветом, Иво Поспишил


Dodatne informacije o seznamu SlovLit